NHL Data er et IT-firma, der lever af at fungere som virksomheders daglige IT-support inden for særligt Microsoft 365, Dynamics, IT-drift og hosting. Her sikrer de alt fra nye computere til medarbejderne til overvågning og support af hosting.

De har mere end 20 års erfaring med IT-drift og -udvikling og er p.t. IT-afdeling for mere end 500 virksomheder på tværs af landet.

Resultat

En klar retning for den gennemgående linkstrategi på tværs af deres content.

Erobring af svære brancherelevante søgeord med høj volumen.

En rød tråd i deres tone of voice, der gør dem skarpe på formidlingen i en ellers faglig tung branche.

Bag om projektet

I mere end to årtier har NHL Data sørget for de bedste IT-løsninger til firmaer, som ikke har ressourcer eller knowhow til selv at gøre det. De er IT-specialister, og de er gode til det, de laver.

Med mere end bare en fod indenfor i en branche, der kun bliver mere relevant, og med fremmarchen af stadig flere og flere digitale løsninger vil efterspørgslen efter IT-viden kun vokse. Men hvordan skal man få kommunikeret sine IT-løsninger ud til et kundemarked, hvis problem netop er ikke at forstå IT’ens mange fagord, og hvorfor det er godt at have en public cloud vs. en klassisk server?

Der opstår hurtigt et formidlingsbehov for at sikre sig, at NHL Data er top of mind hos målgrupperne.

Før vi kom ind i projektet, havde NHL Data allerede sat ind på området. De havde allerede opbygget et vidensunivers på tværs af mediekanaler med bl.a. webinars, blogindlæg og kategorisider. Deres forståelse for, at kommunikation er deres primære udfordring, og at de er i en branche med stor konkurrence og mange leverandører, var ikke et problem, men der opstod et behov for at rangere på de klassiske kommercielle søgeord, der er svære at erobre.

Derudover var der også et behov for at få etableret et bedre guideunivers, hvor søgeordene kan gøre indpas, og informationen kan hjælpe kunderne videre i købsrejsen.

Udfordring

NHL Data har et stærkt produktkartotek og en god forståelse for vigtigheden af et godt udbud af content, men med stor faglighed in-house kan det være svært at formidle det spiseligt og effektivt. Med en målgruppe, der inkluderer CEO’s og andre beslutningstagere, som bestemt ikke har IT som deres primære faglighed, skal de kunne formidle i øjenhøjde.

Vi har et teknisk meget kompliceret produkt. Og jeg har stærke holdninger til, hvilket perspektiv og tone vi skal have i vores indhold baseret på indblik i vores målgruppe. Så det er bestemt ikke en nem opgave at skrive vores indhold.” – Linda Degnbol Baltzersen

Branchen er præget af høj konkurrence, men også få spillere, som rent faktisk gør det godt kommunikativt. Det betyder, at NHL Data har en mulighed for at skille sig ud fra mængden af andre IT-udbydere. Men hvis ingen ved, de eksisterer, kan de have nok så meget godt content, men kun med læsere, som allerede er kendere. Det betyder ingen nye kunder og dermed ingen vækst.

Udgangspunkt/end goal

  • udvide det allerede etablerede blogunivers, der fortsat formidler NHL Datas udbud
  • skabe en retning for, hvordan sproget og fagsproget skal formidles i øjenhøjde med den primære og sekundære målgruppe
  • optimere SERP-scoren og på den måde optimere søgeordene, så der er kortere vej fra søgning til potentielt lead.

Vores position er løftet markant. Vi har allerede nu efter ¾ år fået markant flere position 1-søgninger, og alle de andre positioner er også gået frem. Vi kommer til at fortsætte samarbejdet – og vi udvider til flere opgaver end SEO.

Linda Degnbol Baltzersen
Linda Degnbol Baltzersen Marketingansvarlig

Løsningen

Ud fra en grundig søgeordsanalyse fokuseret på, hvad NHL Datas målgrupper leder efter, lykkedes det at finde frem til de relevante søgeord, hvor faglighed og formidling møder hinanden. Herudfra skabte vi en gennemgående linkstruktur ved at grundlægge pillar-pages til både blog- og kategoriteksterne, der grundlagde den fremadrettede linkstrategi.

Det betyder derfor, at:

  • Den overordnede linkstruktur trækker selv de mindre besøgte sider op i SERP på baggrund af etableringen af pillar-pages.
  • Teksterne har fået en gennemgående tone og vinkel, som er unik for NHL Data og tro mod både fagligheden og formidlingsgraden.
  • De kommercielle søgeord er udvidet og fokuserer bredt på de ord, målgruppen bruger, og derved har vi set en markant stigning i volumen.
  • Der er skabt tekster, der guider og leder læseren hen på det produkt, de søger. Det giver en bedre linkstruktur og hjælper potentielle købere længere ned i salgstragten.

Overordnet har samarbejdet båret præg af en høj grad af sparring med Linda, der sidder med ansvaret for marketing. Det har været afgørende for, at vi sammen kunne finde frem til den linje, som NHL Data ville lægge for deres skriftsprog og branding. Særligt har det været essentielt for at få et indblik i deres faglighed – også for at kunne sætte sig i deres primære målgruppes sted.

Derfor er det også vigtigt, at vi har et løbende samarbejde, hvor vi lærer hinanden at kende, og hvor den faglige sparring på både tekster og indholdsbaseret SEO er på plads.” – Linda Degnbol Baltzersen

Ved specielt at have udvidet og fokuseret bredt på brugen af de kommercielle søgeord til dem, man typisk ville finde i guidetekster, har vi erobret ellers svære søgeord, der i langt højere grad opfylder målgruppernes søgehensigt og taler til deres pain/gain.

Fremadrettet er der lagt i ovnen til, at der skal arbejdes endnu mere med deres content-univers, og vi vil fortsat udbygge deres linkstruktur, så vi kan nå i mål med at skabe stærke pillar-pages over hele linjen, der gør, at NHL Data bliver endnu mere synlig på Google.

Derudover vil en målrettet søgeordsstrategi føre til, at volumen fortsat stiger på deres pillar-pages, så de kan indtage en bedre position som category-owner, hvilket gør dem langt mere konkurrencedygtige, når det kommer til reach og organisk SEO.

Skal vi hjælpe med at få SEO til at give mening?

Bliv ringet op