Guide til iværksættertilskud målrettet marketing

Guide til iværksættertilskud målrettet marketing

Søger du økonomisk støtte og hjælp til iværksættere, men er du i tvivl om, hvor du skal starte, og hvad dine muligheder er? Tilbuddene om tilskud til virksomheder, der gerne vil vækste deres marketing, er i dag mangfoldige. Som iværksætter kan det hurtigt blive en ren jungle at finde hoved og hale i. Hvilke støttepuljer målrettet markedsføring findes der? Hvad er kravene til ansøgning? Hvordan søger du? Og hvor meget kan du egentlig søge om?

Spørgsmålene melder sig straks på stribe. Derfor har vi udviklet en guide, der baner vejen for økonomisk hjælp til iværksættere, der ønsker at tage deres markedsføring til nye højder. Vi giver dig det forkromede overblik over markedets vigtigste ansøgningsmuligheder og klæder dig optimalt på til at ansøge målrettet.

Undersøg dine muligheder her på siden omkring tilskud, og kontakt os endelig efterfølgende, hvis du har brug for hjælp til at sparke gang i din markedsføring.

Overblik: Udpluk af markedets vigtigste tilskud og støttepuljer

Nedenfor har vi oplistet en række af de vigtigste muligheder, du som virksomhed og start-up har for at søge om økonomisk støtte til iværksættere. Vi giver dig et overblik over, hvor høje beløb du kan søge om samt de formelle krav til ansøgerne og selve ansøgningsproceduren for de respektive tilskud og støttepuljer.

SMV:Digital

SMV:Digital er en af de mest eftertragtede tilskudsordninger, der specifikt er målrettet små og mellemstore virksomheder. Støttepuljen tildeles efter først-til-mølle-princippet – med løbende ansøgningsfrist. Ansøgningerne bliver således behandlet i kronologisk rækkefølge efter, hvornår de modtages. Derfor bør du som ansøger altid holde dig up-to-date med hensyn til, hvornår støttepuljen åbner for ansøgninger. Informationer herom finder du på SMV:Digitals hjemmeside.

Såfremt du opfylder kravene for at kunne få andel i SMV:Digitals støttepulje, kan du søge om økonomisk tilskud på op til 250.000 kr. Tilskuddet skal gå til privat rådgivning i forbindelse med udvikling af henholdsvis:

Som godkendt deltager i SMV:Digital har du krav på at modtage såkaldt ”uvildig rådgivning”. Det vil sige en tilstræbt objektiv rådgivning, hvor din personlige rådgiver/rådgivere fremlægger flere relevante løsningsmuligheder, som du selv kan tage stilling til.

Som ansøger til SMV:Digital skal du opfylde en række minimumskrav.

Det drejer sig om følgende krav:

 • Din virksomhed skal have dansk CVR-nummer.
 • Din virksomhed skal have en omsætning på maksimalt 50 millioner euro eller en balance på maksimalt 43 millioner euro. Det er tilladt at overskride maksimalgrænsen for én af disse to beløb – men ikke begge samtidig.
 • Din virksomhed må ikke have modtaget statsstøtte, der overstiger 200.000 euro – svarende til omegnen af 1,5 millioner kroner – i det indeværende eller de to foregående regnskabsår.

Lovgivningsmæssigt bliver tilskuddet i SMV:Digital tildelt i henhold til statsstøttereglerne under Europa Kommissionens de minimis-forordning (EU) Nr. 1407/2013.

Du skal desuden være opmærksom på, at der gælder særlige krav afhængigt af størrelsen på det beløb, du ønsker at søge om.

Beløbsstørrelsen grupperes i tre puljer med følgende tilknyttede ansøgningskrav:

Tilskud på 25.000 kronerTilskud på 100.000 kronerTilskud på op til 250.000 kroner
Virksomheden skal have mellem 2-20 fuldtidsansatteVirksomheden skal have mellem 3-249 fuldtidsansatte jf. det senest aflagte regnskabVirksomheden skal have mellem 3-249 fuldtidsansatte jf. det senest aflagte regnskab
Virksomheden skal have en omsætning på minimum 2 millioner kroner jf. det senest aflagte årsregnskab Virksomheden skal have en omsætning på minimum 2 millioner kroner jf. det senest aflagte årsregnskab
Virksomheden skal være afklaret i forhold til valg af teknologi – herunder kunne fremvise en business case for investering i ny hardware eller software

Uanset hvilket beløb du søger om, er der yderligere et krav om egen medfinansiering i form af 50 %. Denne medfinansiering kan enten afregnes som kontant betaling, egne afholdte timer eller en kombination af de to betalingsformer efter præference.

Der er ikke begrænsninger på, hvor mange gange du ansøger om tilskud i SMV:Digital. Selvom du tidligere har deltaget, kan du altså frit indsende en ansøgning – dog kun hvis følgende to krav er opfyldt:

 • Dit tilskudsberettigede projekt anses som værende afsluttet og afrapporteret.
 • Du opfylder samtlige krav, som de står beskrevet ovenfor.

Helt lavpraktisk fungerer ansøgning om støtte til iværksættere i SMV:Digital således, at du udfylder ansøgningen, som du indsender til programmet inden den endelige deadline. Jo hurtigere, desto bedre, og du bør derfor være OBS på, hvornår støttepuljen åbner. Datoen for åbning er ikke fast og varierer derfor, hver gang der udbydes ny pulje.

Det er således en god idé at være parat til at sende ansøgningen afsted, så snart støttepuljen åbner. Vi anbefaler derfor, at du forbereder dig i god tid, så du er klar til at trykke ”send”.

Du forbereder dig blandt andet ved at:

 • downloade og udfylde en ansøgningsskabelon. Du finder ansøgningsskemaet til forberedelse her.
 • orientere dig i SMV:Digitals ansøgningsguide, så du på forhånd er 100 % klædt på til at ansøge.

Du skal i øvrigt være opmærksom på følgende ved ansøgning:

 • Du kan kun få tilskud til én ansøgning pr. koncern.
 • Du kan heller ikke få tilskud til mere end én ansøgning pr. koncern, hvis flere virksomheder har overlappende ejerkreds på mindst 25 %.

Som noget nyt kan du som iværksætter og virksomhed tilmelde dig en e-mailliste på www.smvdigital.dk, hvorefter du automatisk vil modtage en notifikationsmail, når nye puljer annonceres. På den måde vil du altid være opdateret om åbning af puljer, så du ikke går glip af ansøgningsfrister. Du kan tilmelde dig notifikationer vedrørende puljeåbning lige her (erhvervshusmidtjylland.dk).

Hvis du som ansøger vil gøre dig forhåbninger om at blive godkendt til at modtage tilskud via SMV:Digital, skal dit projekt ligge inden for de gældende rammer for, hvad der jf. programmet er støtteberettiget. Disse rammer er defineret af en række tildelingskriterier, der alle skal være opfyldt.

Kriterier for støtteberettigede projekter:

 • Dit projekt skal tjene til at føre din virksomheds vækstmål ud i livet. Du skal kunne argumentere for, hvordan projektet løser dine udfordringer.
 • Dit projekt skal være tilstrækkeligt forankret – vurderet ud fra 1) de afsatte ressourcer til at hæve det teknologiske niveau, 2) din ledelses engagement i projektet, 3) din sammensætning af projekt-team til at udføre projektet.
 • Dit projekt skal afspejle et tilstrækkeligt højt digitalt og teknologisk niveau – forstået som involvering af ny teknologi/IT eller opgradering af eksisterende teknisk setup.
 • Kriterie om eventuel tematisering. Visse puljer vil være tematiserede (fx grøn omstilling, eksport eller lignende). I disse tilfælde påkræves det, at dit projekt specifikt er målrettet mod det pågældende tema – og at du argumenterer for, hvordan projektet kan bidrage positivt hertil.

Husk altid at sikre, at dit projekts aktiviteter rent faktisk er støtteberettigede jf. programmets rammer. Dine aktiviteter kan være målrettet alle dele af projektets udviklingsforløb.

Det drejer sig om følgende tre faser/forløb:

 • Den indledende potentialeafklaring
 • Selve implementeringsfasen
 • Direkte støtte til digital investering(er).

Du kan finde konkrete eksempler på, hvilke aktiviteter disse tre forløb kunne inkludere i SMV:Digitals ansøgningsguideunder punktet ”Hvilke projekter kan få tilskud i SMV:Digital?”

Det er dog ikke alle projektaktiviteter, der er adgangsgivende i forhold til at modtage økonomisk støtte til iværksættere.

Følgende aktiviteter er ikke støtteberettigede:

 • Almindelig optimering af forretningens drift
 • Strategiudvikling
 • Salg og markedsføring
 • Markeds- og konkurrentanalyser, der har begrænset fokus på digitalisering
 • Aktiviteter direkte relateret til kommunikation
 • Udgifter i forbindelse med ansøgningens udformning.

Det er din egen opgave at finde og kontakte den eller de rådgivere, du ønsker til projektet. I din søgen skal du være opmærksom på, at du udelukkende må anvende rådgivere, der officielt er godkendte og optagede i SMV:Digital-programmets rådgiverdatabase. Hvis den pågældende rådgiver ikke figurerer i databasen, må denne ikke yde rådgivning på dit SMV:Digital-projekt.

Du kan søge efter din rådgiver i databasen lige her.

Såfremt du allerede har fundet en rådgiver, du gerne vil anvende, men som ikke er optaget i databasen, kan denne rådgiver ansøge om at blive oprettet. Afvent altid godkendelsen af rådgiveren, før du sætter samarbejdet i værk.

Følgende retningslinjer gælder for anvendelse af rådgivere i SMV:Digital:

 • Din rådgiver skal være både godkendt og oprettet i rådgiverdatabasen.
 • Interessesammenfald mellem din virksomhed og rådgiver må ikke forekomme – fx fælles ejerskab, bestyrelse, familierelationer eller lignende forbindelser.
 • Du må gerne gøre brug af flere rådgivere samtidig, hvis dette er nødvendigt.
 • Du må gerne skifte rådgiver undervejs i dit projekt.
 • I tilfælde af flere rådgivere på samme projekt eller løbende udskiftning skal hver rådgiver være godkendt individuelt.
 • Du må gerne gøre brug af udenlandske rådgivere. Disse skal dog opfylde alle programmets gældende krav.

 

Et par gode råd til identificering af rådgiver:

 • Lad være med at gå med den første den bedste, du møder i din søgen. Indhent derimod altid flere tilbud, så du har et reelt sammenligningsgrundlag og derfor kan træffe en informeret beslutning om det rette rådgiver-match. Dette er dog ikke et krav.
 • Du kan få vejledning og hjælp til at finde den rette rådgiver ved at henvende dig til dit lokale erhvervshus. Her kan du modtage 3-5 kvalificerede tilbud, som du efterfølgende selv kan tage stilling til – ganske uforpligtende. Du finder dit lokale Erhvervshus her.

Har du stadig uafklarede spørgsmål vedrørende SMV:Digital samt ansøgningskrav og -procedure, kan du finde svarene ved at downloade dette FAQ-ark eller kontakte dit tværkommunale Erhvervshus.

Hos TEXTA er vi officielt godkendt og oprettet i SMV:Digitals rådgiverdatabase, hvilket betyder, at vi til hver en tid kan agere din personlige rådgiver på dit tilskudsberettigede projekt. Kontakt os endelig for at høre mere – vi hjælper dig meget gerne med at realisere dit udviklingsprojekt inden for såvel digital omstilling såvel som e-handel.

Støttepuljer og medfinansiering via de regionale erhvervshuse

Som virksomhed har du rig mulighed for at få uvildig sparring og rådgivning fra eksterne eksperter samt medfinansiering heraf igennem regionale støttepuljer. Tilskudsmulighederne tilbydes af de seks regionale erhvervshuse (erstatning for Væksthusene pr. 1. januar 2019), der ligger placeret i henholdsvis, København, Aarhus, Aalborg, Odense, Vojens og Sorø – med hver deres tilknyttede bestyrelse og filialer placeret i Herning, Horsens, Hillerød, Vordingborg, Nykøbing Mors og Rønne.

Støttepuljer og medfinansiering via de regionale erhvervshuse

Som virksomhed har du rig mulighed for at få uvildig sparring og rådgivning fra eksterne eksperter samt medfinansiering heraf igennem regionale støttepuljer. Tilskudsmulighederne tilbydes af de seks regionale erhvervshuse (erstatning for Væksthusene pr. 1. januar 2019), der ligger placeret i henholdsvis, København, Aarhus, Aalborg, Odense, Vojens og Sorø – med hver deres tilknyttede bestyrelse og filialer placeret i Herning, Horsens, Hillerød, Vordingborg, Nykøbing Mors og Rønne.

Erhvervshusene tjener til at yde specialiseret og uvildig rådgivning og vejledning om drift og udvikling af virksomheders forretning – uafhængigt af type, størrelse og geografisk placering. Ydelsen tager altid direkte afsæt i den pågældende virksomheds specifikke behov med henblik på at realisere dennes målsætninger om udvikling og vækst.

De seks erhvervshuse har forskellige udbud af udviklingsprogrammer, hvor du som virksomhed har mulighed for at søge om medfinansiering til blandt andet følgende formål:

 • Produktudvikling
 • Produktivitetsforbedring
 • Forretningsudvikling

Der er altså mulighed for at ansøge om økonomisk tilskud til virksomheder, som har brug for et supplement til deres egne investeringer i forbindelse med udviklings- og vækstprojekter. Et sådant økonomisk boost vil kunne bidrage til at holde udgifterne til projekter nede på et rimeligt niveau og danne grundlag for hurtigere beslutninger på baggrund af et investeringssikkert grundlag.

Selve medfinansieringens størrelsesorden varierer fra erhvervshus til erhvervshus – og fra udviklingsprogram til udviklingsprogram.

Det betyder, at du har mulighed for at få økonomisk tilskud på alt lige fra 25.000 kroner op til 350.000 kroner i visse tilfælde. Den eksakte procentsats for medfinansiering afhænger af det specifikke program og kan svinge fra 50 % til fuld finansiering af beløbet.

Derfor anbefaler vi, at du altid undersøger det pågældende udviklingsprogram på det respektive erhvervshus’ hjemmeside. På samme måde bør du også tjekke op på de enkelte programmers krav for deltagelse, som er individuelt definerede.

Du kan finde relevante kontaktoplysninger på de seks tværkommunale erhvervshuse her.

På de respektive erhvervshuses hjemmesider kan du blive klogere på alle dine muligheder for økonomisk tilskud og medfinansiering relateret til de udbudte udviklingsprogrammer.

Du finder erhvervshusenes hjemmesider her:

Foruden medfinansiering vil dit erhvervshus kunne hjælpe dig med at afklare dine eventuelle tvivlsspørgsmål og guide dig i den rigtige retning.

Søger du specifikt rådgivning og hjælp til, hvordan du bedst og lettest ansøger om støtte til iværksættere og virksomheder, kan du også til hver en tid henvende dig direkte til os. Vores dygtige konsulenter står klar til at tage dig i hånden, så du kan få sat skub i ansøgningsprocessen – uanset om du søger støtte til start af virksomhed eller som etableret virksomhed ønsker andel i støttepuljer til finansiering af et digitalt projekt.

Fonde til iværksættere

En tredje mulighed for tilskud til iværksættere er at tage fat i de mange private danske fonde til iværksættere, der yder økonomisk støtte til nye virksomheder såvel som etablerede. Udbuddet af fonde er stort, og de enkelte fonde vil typisk være målrettet specifikke formål og interesser.

Det betyder, at fondene typisk også vil henvende sig til bestemte typer virksomheder, brancher og projekter. Derfor bør du altid undersøge dine muligheder og tjekke op på den enkelte fond i forhold til, om du overhovedet er berettiget til at søge om økonomisk hjælp til iværksættere eller ej.

Nedenfor har vi samlet et udpluk af fonde til iværksættere, der er særligt relevante for virksomheder og start-ups, der ønsker at udvikle deres markedsføring.

Eksempler på fonde til iværksættere:

 • Innovationsfonden: Virksomheden tilbyder økonomisk støtte til iværksættere, forskere og virksomheder, der udvikler nye løsninger på samfundets udfordringer – og dermed skaber værdi for Danmark. Målet med fonden er specifikt at fremme udvikling af innovative og levedygtige projekter og løsninger.
 • Markedsmodningsfonden: Fonden støtter test og tilpasning af nye, innovative produkter og services i realistiske miljøer, hvilket virksomheder kan opnå medfinansiering til.
 • Vækstfonden: En selvstændig offentlig og statsejet virksomhed, der udbyder lånemuligheder til iværksættere. Ved vurderingen af projekter/ansøgninger lægges der særligt vægt på henholdsvis innovationskraft, samfundsafkast og ansvarlighed.
 • Nordea Iværksætterfond: Fonden støtter iværksættere i deres udvikling af nyskabende projekter med et stort forretningspotentiale. Det foregår ved, at fonden i projektets opstartsfase stiller kaution for fordelsagtige banklån i Nordea.

 

Når du ansøger hos fonde til iværksættere, bør du være opmærksom på følgende:

 • Fondene udvælger projekter til medfinansiering ud fra din motiverede ansøgning. Der er således ingen garantier for at modtage økonomisk støtte.
 • Der er forskellige datoer for fondenes åbningsdatoer samt frister for ansøgningsdeadlines. Det er derfor dit eget ansvar løbende at holde dig opdateret på fondenes hjemmesider.
 • De enkelte fonde har forskellige maksimumbeløb for, hvor meget du kan ansøge om.
 • Hver fond definerer sine egne krav til både projekter, ansøgere og ansøgning.

Ergo: Du bør altid undersøge grundigt, hvilke formelle omstændigheder der gør sig gældende for den enkelte fond, inden du kaster dig ud i ansøgningsprocessen.

Øvrige muligheder for rådgivning, vejledning og økonomisk tilskud til iværksættere

Udover de ovenfor skitserede muligheder for støtte til (nye) virksomheder findes der et væld af andre måder, hvorpå du kan søge om økonomisk støtte til iværksættere.

I Danmark gøres der en stor indsats for at give virksomheder og start-ups en bred vifte af ansøgningsmuligheder – både fra det private og det offentlige. Nedenfor får du en hurtig gennemgang af de vigtigste.

EU tilbyder en række forskellige støtteprogrammer, der enten kategoriseres som direkte finansiering eller indirekte finansiering.

 1. Den Europæiske Fond for Regionaludvikling
 2. Den Europæiske Socialfond
 3. Samhørighedsfonden
 4. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne
 5. Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

Du bør altid undersøge de specifikke krav til ansøgning hos de enkelte fonde. Generelt gælder det, at du kan søge om tilskud, såfremt dit projekt harmonerer med EU’s interesser. Læs mere om de forskellige fonde via de fem links ovenfor.

En anden måde at få tilskud til din (nyopstartede) virksomhed er at søge om vækstlån til iværksættere. Denne type lån tjener som et økonomisk skub til at kickstarte og/eller vækste din virksomhed. Vækstlån er selvsagt ikke gratis, men fungerer typisk ved afgivelse af renter, ejerandele eller lignende – for til gengæld at modtage penge til finansiering.

Eksempler på vækstlån til iværksættere:

 • Banklån
 • Familielån
 • Crowdlending
 • Investorer/kapitalpartnere
 • Kredit hos leverandører
 • Et lån hos en Business Angel (private investorer, der foruden kapitalindsprøjtning også går aktivt ind i din virksomhed)
 • Vækstfonden, der tilbyder lån og garantier i samarbejde med banker og andre private kapitaludbydere.

Staten tilbyder et stort udvalg af forskellige slags iværksætterstøtte – også kaldet ”erhvervsservice” – i form af offentlig støtte til virksomheder. Denne støtte er kommunalt forankret, hvilket betyder, at den organiseres forskelligt afhængigt af den enkelte kommune.

Offentlig støtte kan eksempelvis udforme sig som:

 • kurser
 • personlig vejledning
 • foredrag
 • workshops

Og mange andre typer rådgivning og vejledning.

Hvis du søger information om dine muligheder for at modtage offentlig støtte til opstart af virksomhed eller lignende formål, kan du få hjælp hos dit lokale erhvervsservice-center. Nedenfor finder du links til centrene for følgende fire storbyer:

Du kan yderligere søge information om offentlige tilskud til virksomheder på virksomhedsguiden.dk, hvor du i søgefeltet kan finde frem til attraktive events og tilbud relateret til dit forretningsfelt.

Nedenfor har vi desuden samlet nyttige links til din søgeproces, så du nemt og hurtigt kan finde relevante arrangementer, sparring og hjælp til iværksættere – kategoriseret efter følgende geografiske områder:

Der findes en lang række online crowdfunding-hjemmesider, hvor du selv kan oprette din business case og derigennem indsamle penge til dit projekt. Her investerer flere interesserede personer (en ”crowd”) i din virksomhed med et vist beløb for til gengæld at få fordele, forkøbsret eller lignende. Hvorvidt du får succes med din crowdfunding afhænger af, om du er i stand til at sælge idéen og projektet til omverdenen.

Her får du et par eksempler på crowdfunding-hjemmesider:

 • Hvis du kan klassificere dit start-up som en ”innovativ ny vækstvirksomhed”, har du mulighed for at søge om kapitalindsprøjtning via de danske ”innovationsmiljøer”. I Danmark findes følgende fire af disse miljøer:

  På de respektive innovationsmiljøers hjemmesider kan du læse mere om, hvordan du ansøger om penge. Et af kravene er blandt andet, at du skal motivere ansøgningen med en forretningsplan, som det pågældende innovationsmiljø vurderer. Såfremt din forretningsidé og din virksomheds realiseringspotentiale bliver godkendt, kan innovationsmiljøet investere i din virksomhed med op til 1,7 millioner kroner.

Hvis du ikke nødvendigvis søger kapitalindsprøjtning, kan du med fordel undersøge dine muligheder for at modtage anden form for hjælp til iværksættere via de mange danske ”incubators” (inkubatorer). En incubator er en organisation, der tjener til at støtte, vejlede, rådgive og udvikle start-ups med henblik på at styrke dem som levedygtige virksomheder.

Incubators tilbyder eksempelvis hjælp til iværksættere i form af:

 • kontorfællesskaber/-faciliteter
 • sparring
 • forretnings- og organisationsudvikling
 • netværksskabelse
 • tilbud om mentortilknytning
 • pitch-arrangementer
 • forbindelse til investorer.

Og mange andre former for rådgivning, vejledning og hjælp.

Skal vi være din (iværksætter)støtte i søgeprocessen?

Ønsker du økonomisk støtte til en virksomhed i vækst eller et start-up, håber vi, at du har fået et lille overblik her omkring de mange muligheder.

Ender du med at søge og modetage tilskud til marketing, vil vi hellere end gerne hjælpe dig hos TEXTA, så du kan vækste og tage din virksomheds markedsføring til nye og usete højder.

Lyder det som en god plan? Tag fat i os allerede i dag til en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe dig med din markedsføring.

Ikke bare endnu et nyhedsbrev …

To gange om måneden serverer vi tips, guides eller nyheder, som du kan omsætte til praksis i dit arbejde eller din forretning. Kvit og frit.