Kommatest: Prøv dig selv af med 24 kommaøvelser

Kommatest: Prøv dig selv af med 24 kommaøvelser

Så er det tid til træning! Og her mener vi heldigvis ikke fysiske øvelser, men en kommatest med hele 24 kommaøvelser. I denne kommatest tager vi dig med i ”kommateringsfitness”, så du rigtig kan komme i komma-form.

I et tidligere indlæg om kommaregler sendte vi dig på skolebænken og præsenterede dig for en række centrale bestemmelser og huskeregler med det formål at uddanne dig til ”kommaninja” – hvad enten du bekender dig til start- eller slutkommareglerne.

Denne gang tager vi skridtet videre og giver dig en række online kommaøvelser, så du har mulighed for at stige i rang og kan iklæde dig den fornemme titel som ”kommakonge”. Tør du lade dig kommateste? God fornøjelse med vores kommatest og -øvelser, der i øvrigt er delt op på samme måde som vores gennemgang af kommareglerne.

Klar, parat, start-komma!

1) Opremsningskomma

Vi lægger blidt ud med det såkaldte opremsningskomma, der sparer dig for et overforbrug af bindeord som fx ”og”, ”men”, "eller” og ”samt”. Faktisk er den forrige sætning et illustrativt eksempel på netop sådan en opremsning, hvor kommaerne erstatter unødvendige gentagelser af bindeord og dermed letter læseflowet.

Spørgsmål 1

Der skal kun sættes ét komma mellem "forret" og "hovedret" - hverken før eller efter "og".

Spørgsmål 2

Der skal kun sættes ét komma mellem "te" og "kaffe".

Spørgsmål 3

Her er der lidt flere elementer i opremsningen, men principperne er de samme som ovenfor - komma efter hver opremsning med undtagelse af den sidste.

2) Komma foran "men"

Ja, overskriften taler sådan set for sig selv og forklarer meget præcist, hvad denne kommaregel går ud på. Du kan altid sætte komma foran ”men”, medmindre at "men" er det første ord efter et punktum. Det burde være til at huske.

Spørgsmål 4

I denne sætning skal der kun sættes ét komma foran "men".

Spørgsmål 5

Samme som før - komma foran "men" og ikke andre steder.

3) Komma mellem helsætninger

En anden simpel og central tommelfingerregel handler om helsætninger – dvs. sætninger, der, i modsætning til ledsætninger, kan stå alene. Denne sætningstype defineres ved at indeholde et sæt af udsagnsled og grundled (også kaldet et ”neksus”). Så gør dig selv den tjeneste at indprente følgende huskeregel i din hukommelse: To helsætninger skal ALTID være adskilt af et komma.

Spørgsmål 6

Kommaet skal placeres foran "og", idet "og" adskiller to helsætninger.

Spørgsmål 7

Igen skal kommaet placeres foran "og", så det adskiller de to helsætninger.

Spørgsmål 8

Vi har atter at gøre med to helsætninger, hvorfor kommaet placeres foran "og". Der er tale om ufuldstændige helsætninger med et udeladt verbum (humøret ER i top).

4) Komma efter ledsætninger – og i visse tilfælde før

Den fjerde kommaøvelse omhandler ledsætninger, da der ligesom ved helsætninger også her gælder en fast kommaregel, som du gør klogt at skrive dig bag øret og huske. Reglen er relativt simpel, lige til og kan formuleres meget kort: Du skal ALTID sætte komma efter den sidste ledsætning i en given sætning. Det er yderligere vigtigt at bemærke, at du ved brug af startkomma ligeledes skal sætte komma før ledsætninger - vær opmærksom på dette ift. spørgsmål 12, 13 og 14.

Spørgsmål 9

Kommaet skal placeres efter "lejligheden", idet dette er det sidste ord i en afsluttende ledsætning.

Spørgsmål 10

Kommaet skal placeres efter "informationer", idet dette er det sidste ord i en afsluttende ledsætning.

Spørgsmål 11

Kommaet skal placeres efter "kommatering", idet dette er det sidste ord i en afsluttende ledsætning.

Spørgsmål 12

Her skal kommaet placeres foran "at" og den efterfølgende ledsætning.

Spørgsmål 13

Kommaet skal i denne sætning sættes før "som", der indleder en ny ledsætning.

Spørgsmål 14

Her skal kommaet sættes foran "når", som er starten på en ledsætning.

5) Parentetiske ledsætninger

Denne kommaregel beskæftiger sig med parentetiske ledsætninger (også kaldet relativsætninger), da du ved disse sætningskonstruktioner konsekvent skal sætte komma omkring ledsætningen. For at kunne identificere denne type sætninger skal du i det konkrete tilfælde vurdere, hvorvidt den helt kan udelades, uden at den overordnede helsætnings mening forstyrres eller går tabt. Du skal derfor som huskeregel sætte komma rundt om relativsætningen, hvis denne udelukkende tilføjer ekstra information til den pågældende hovedsætning, som derfor ikke ændrer afgørende betydning eller karakter.

Spørgsmål 15

Her skal kommaerne sættes før "som" og efter "2011", idet der er tale om en parentetisk ledsætning, som godt kunne udelades.

Spørgsmål 16

Kommaet skal her placeres før "der" og efter "ferie", da denne sætningsdel fungerer som en parentetisk ledsætning.

6) Komma mellem bydeformer

Som det fremgår af kommaregel nummer tre, skal der være komma mellem to helsætninger. I forlængelse heraf beskriver den sjette regel i rækken, at sætninger, som indeholder imperativer (bydeformer), faktisk skal opfattes som helsætninger og derfor også skal adskilles med et komma. Hvis bydeformerne indholdsmæssigt lægger sig tæt op ad hinanden, vil det ofte være en gråzone og en personlig vurderingssag, hvorvidt der sættes komma eller ej. Den generelle anbefaling er dog, at man undlader at anvende komma i de tilfælde, hvor betydningen i de to bydeformer har markante overlap – som fx ”vend og drej potten”. I nedenstående øvelser skal du forudsætte, at de to bydeformer IKKE ligger indholdsmæssigt tæt på hinanden.

Spørgsmål 17

Her skal du sætte kommaet før "og", altså mellem bydeformerne "gå" og "råb".

Spørgsmål 18

I dette tilfælde skal du placere kommaet før "og", så du adskiller de to bydeformer "tag" og "giv".

Spørgsmål 19

I denne sætning skal du sætte kommaet før "og" og på denne måde adskille "hop" og "find".

7) Afgrænsningskomma

Som det fremgår af overskriften, har denne regel til hensigt af afgrænse selvstændige sætningsdele, hvilket ofte er nødvendigt, når bestemte udtryk i talesproget skal understreges skriftligt – eksempelvis tiltale, udråb, opråb, pauser, tonegang og lignende.

Spørgsmål 20

Kommaet skal sættes før "Lars" for at afgrænse, at det er Lars' resultat, som er flot.

Spørgsmål 21

Kommaet skal sættes efter "Uha", idet det er et opråb.

8) Indskudte sætninger og tilføjelser

Den ottende og sidste af kommaøvelserne, som du vil blive testet i, sætter fokus på såkaldte indskudte sætninger og tilføjelser. Huskereglen er relativt simpel: Hvis du vurderer en sætning til at være indskudt, skal den omgives af komma. Men spørgsmålet er så, hvordan man konkret vurderer, hvorvidt den pågældende sætning er indskudt eller ej. Ligesom ved parentetiske relativsætninger afgøres dette ved, at en indskudt sætning altid skal kunne undlades i hovedsætningen – uden at dette har indflydelse på, ændrer ved eller på anden vis forstyrrer hovedsætningens oprindelige betydnings-/meningsindhold. På samme måde gælder det for tilføjelser, at der sættes komma omkring, såfremt at det udelukkende er ekstra, supplerende information eller uddybning.

Spørgsmål 22

Kommaet skal placeres før "på" og efter "ankel", idet der er tale om en indskudt sætning.

Spørgsmål 23

I dette tilfælde skal du sætte kommaer før "uanset" og efter "deltager", altså rundt om den indskudte sætning.

Spørgsmål 24

Her skal du sætte komma før "også" og efter "vennekredsen", idet denne sætning fungerer som en indskydelse.

Hurra! Er du blevet kommakonge?

Nu er du forhåbentlig kommet godt igennem kommatesten og kan sætte flueben ved samtlige kommaøvelser. I så fald kan du glæde dig over at være hoppet direkte fra “kommaninja” til decideret “kommakonge”. Hvis ikke, ja, så er det bare op på kommahesten igen og tage vores kommatest forfra. For som det gælder mht. læring af så mange andre ting, gør øvelse mester – så det er bare med at klø på!

Hvis du ikke kan få nok af kommaøvelser eller bare gerne vil udfordres endnu mere på dine kommateringsevner, kan du med fordel besøge Dansk Sprognævn og deres kommaøvelser, hvor du også kan teste, hvor god du er til at sætte komma.

Bliv endnu klogere

Ellers kan du også hoppe ind og læse det tidligere blogindlæg “Kommaregler: 8 regler, der gør dig til en ‘kommaninja’“, hvor du kan få ridset kommareglerne op igen og finde en række gode råd, generelle tips samt typiske faldgrupper ift. kommatering, så du kan få finpudset din royale titel.

Vi håber, at du er blevet klædt på til at tage kampen op mod kommafejlene og har mod på at skrive løs. Hvis du føler, at vi har glemt en vigtig kommaregel, en særlig type kommafejl eller en anden form for central huskeregel, er du mere end velkommen til at give lyd i nedenstående kommentarfelt. Du er selvfølgelig også hjertens velkommen til at spørge løs, hvis du sidder inde med et spørgsmål. Er du sulten efter mere, kan vi anbefale vores blogindlæg om 10 almindelige sprogfejl.

Og så er der ellers kun tilbage at sige god vind med kommateringen – sæt i gang! 🙂

5 kommentarer

 1. Avatar
  Annette Øster 2 år siden

  Jeres svar på spørgsmål 8 anerkender jeg ikke, da der IKKE er tale om to sætninger. Der mangler et verballed! V.h. Annette Øster

  • Peter Nymark Heilesen
   Peter Nymark Heilesen 2 år siden

   Hej Annette

   Mange tak for din feedback. Vi kan godt se, hvorfor du kunne forledes til at tro, at spørgsmål 8 ikke er korrekt udformet, da komma-problemstillingen her er lidt tricky. Men faktisk er den god nok, da vi har at gøre med kommareglen for ”ufuldstændige sætninger”, hvor man sommetider udelader underforståede udsagnsled. Du kan læse om reglen her på Dansk Sprognævns hjemmeside (stykke 6):

   https://dsn.dk/retskrivning/retskrivningsregler/a7-40-60/a7-45-51/a7-48

   Vi har nu omformuleret eksemplet i spørgsmål 8, så det fremgår mere tydeligt.

  • Avatar
   Stig Mikkelsen 2 måneder siden

   Helt enig!

 2. Avatar
  Katrine 2 år siden

  Hej!
  Super fed hjemmeside, med super gode kommaopgaver!!!
  Lige en ting? I kunne lave flere “sæt”, med flere opgaver. Kunne være SKØNT!!!

  DBH Fra Katrine :))

 3. Avatar
  Alfred 4 dage siden

  Jeg fik et 10 tal i Dansk, så mange tak!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Ikke bare endnu et nyhedsbrev …

To gange om måneden serverer vi tips, guides eller nyheder, som du kan omsætte til praksis i dit arbejde eller din forretning. Kvit og frit.