Transskribering

Transskribering/transskription er manuelt og tidskrævende arbejde, som de fleste helst vil være foruden. Lad os stå for at transskribere dine interviews, bestyrelsesmøder eller andre lydfiler.

Vi sørger for alt fra linjenummerering til markeringer af pauser. Fortrolighed er naturligvis inkluderet i prisen – det samme er sikker opbevaring af dine filer iht. databeskyttelsesforordningen. Læs mere nedenfor, eller kontakt os for et uforpligtende tilbud.

Transskribering af interview – fra lydfil til færdigt udskrift

For de fleste er transskribering af interviews bare noget, der skal overstås. Det kan være i forbindelse med en arbejdsrelateret opgave eller et speciale på studiet. Det tager tid. Tid, du kunne bruge på noget andet – især hvis det er en knap ressource. Vil du prioritere din tid, således at du kan bruge den mere fornuftigt på det, der giver dig værdi, så lad os om al transskription.

I TEXTA hjælper vi alle lige fra studerende og virksomheder til kommuner og universiteter med transskribering af interviews fra lydfil til tekst. Rigtig mange undervurderer desværre det arbejde, der ligger i at transskribere et interview eller videomateriale. Det er ikke unormalt at bruge et par timer på en fyldestgørende transskribering af et interview på 20 minutter – timer, der måske ikke er plads til i din kalender.

Forløbet ifm. transskribering foregår typisk således:

 1. Du fremsender dine lydfiler sikkert via WeTransfer eller vores SFTP-server.
 2. Vi modtager filerne, som gemmes lokalt på en af vores computere.
 3. Transskribenten påbegynder arbejdet med at transskribere dine lydfiler.
 4. Når udskrifterne er færdige, ryger de forbi en korrekturlæser.
 5. Vi sender de færdige udskrifter retur.

For os er privatliv og datasikkerhed vigtigt, så du vil altid opleve, at vi gør opmærksom på, at alt bliver sendt gennem de rette, sikrede kanaler og ikke lagres unødvendigt. Har du spørgsmål til dette, kan du altid ringe og spørge, og vi underskriver gerne en fortrolighedserklæring ifm. transskribering af interviews.

Indhent pris på transskribering

Angiv længden af dit interview i hele minutter. Angiv kun tal.

Vælg interviewets sprog.

{{ resultMessage }}

Gratis og uforpligtende tilbud inden for 15 minutter

Vi er vant til at arbejde med korte deadlines ifm. transskribering, uden på nogen måde at gå på kompromis med kvaliteten af det færdige udskrift. Ønsker du et ganske uforpligtende og ikke mindst gratis tilbud på transskribering af dine interviews, er du mere end velkommen til at kontakte os – så vender vi tilbage inden for 15 minutter med et prisoverslag eller en forespørgsel på yderligere oplysninger, vi skal bruge for at kunne give dig et tilbud. Har du mulighed for at sende et udsnit af din lydfil, så vi kan vurdere lydkvaliteten, er det væsentligt nemmere for os at give en retvisende projektpris.

Vi tilbyder endvidere en gratis test, hvor vi transskriberer de første tre minutter af dit interview, så du kan gennemgå udskriftet, kontrollere kvaliteten og evt. komme med feedback. Du betaler kun, hvis du er tilfreds med udskriftet. Vi tror nemlig på, at gennemsigtighed og ærlighed er opskriften på et godt samarbejde, hvor begge parter er tilfredse. Ønsker du mod forventning ikke at fortsætte samarbejdet, efter at den indledende test er blevet leveret, gør vi opmærksom på, at vi beholder den fulde ophavs- og brugsret til udskriftet. Kontakt os for at høre nærmere om muligheden for at modtage et test-udskrift.

Skal vi også hjælpe dig?

Peter Kragh Lauritsen

Peter Kragh Lauritsen

CCO & Partner

Transskribering: Priser, der er til at betale

For de fleste studerendes vedkommende er transskribering ikke just noget, man ser frem til i et forløb med opgaveskrivning. Det er en stor tidsmæssig post, som tærer på kræfterne og ofte tager meget længere tid end først antaget. Det samme gør sig gældende i relation til forskning med store mængder kvalitativ data. Vil du dog kaste dig over det, kan du læse vores guide til transskribering her.

Vi arbejder med en fast timepris på 450 kr. ekskl. moms ifm. transskribering for danske interviews, og 850 kr. ekskl. moms for fremmedsprog. På denne tid er det typisk muligt at transskribere 10-15 minutters lydmateriale afhængigt af antallet af personer, der deltager i interviewet, krav til formalia/grundighed, emnet og naturligvis lydkvaliteten. Du får selvfølgelig en fast pris, inden vi går i gang med at transskribere dine interviews.

Der er dog en række omstændigheder, der kan have betydning for den endelige projektpris. Disse inkluderer:

 1. Lydkvaliteten, herunder også dialekt mv.
 2. Antal respondenter/interviewere
 3. Sprog
 4. Ønsket filformat
 5. Leveringstid og -måde (mere herom nedenfor)
 6. Yderligere formkrav, herunder tidskoder mv.
 7. Særlige krav/ønsker.

Kontakt os gerne for et uforpligtende tilbud på transskribering af din(e) lydfil(er) – sammen finder vi en passende løsning, der opfylder dine behov og dit budget.

Hurtig eksekvering og mulighed for hastelevering

Transskribering er noget, de færreste ser frem til, og det kommer bag på mange, hvor stor en arbejdsbyrde blot et par timers lydfiler udgør. Nærmer din deadline sig med hastige skridt, træder vi gerne til og hjælper dig med at komme i mål. Vi har stor respekt for din tid og bestræber os altid på at levere de færdige udskrifter inden for få hverdage, så du kan komme videre med din opgave, sende et mødereferat til godkendelse eller dykke ned i den kvalitative data. Inden vi går i gang, sørger vi naturligvis altid for at oplyse den forventede leveringstid, så du ved, hvornår du kan forvente dine udskrifter.

Arbejder du med en fast deadline, og er denne lige på trapperne, tilbyder vi også mulighed for hastelevering mod et pristillæg. Afhængigt af antallet af filer og omfanget af disse kan vi tilbyde dag-til-dag levering eller levering inden for 48-72 timer – både på dansk og andre sprog. Pristillægget udgør mellem 25-50% af vores normalpris. Ønsker du filerne leveret løbende, bedes du venligst gøre opmærksom på dette i forbindelse med indgåelse af aftalen. Kontakt os endelig for et tilbud på transskribering med hastelevering af udskrifterne – så sørger vi for, at du overholder din tidsplan.

Se vores cases

Forskning, retssag, speciale eller bestyrelsesmøde?

Transskribering kan være relevant og ligefrem en nødvendighed i mange forskellige situationer, hvor der er behov for at dokumentere, hvad en eller flere personer siger, udtrykker eller føler. I TEXTA har vi hjulpet alt fra studerende og forskere til virksomheder og offentlige institutioner med transskribering og har blandt andet erfaring med:

 1. Transskribering til brug ved speciale, bacheloropgave eller lign.
 2. Transskribering af juridisk materiale til brug ved landets domstole
 3. Transskribering ifm. forskning og anden videnskabelig research
 4. Transskribering af videomateriale med fokus på kropssprog, følelser mv.
 5. Transskribering af bestyrelsesmøder og generalforsamlinger
 6. Transskribering af interviews for medier/freelancejournalister
 7. Transskribering ifm. evaluering af events, forløb eller lign.

Vi samarbejder fast med flere af landets universiteter, regioner og kommuner, men fungerer også som leverandør for såvel offentlige som private fonde og organisationer inden for forskellige brancher og er således i stand til at håndtere store mængder kvalitativ data.

Vores referencer tæller desuden advokatfirmaer, pensionskasser og forsikringsvirksomheder, hvorfor vi også kan hjælpe med transskribering af interviews, hvor indhold og fagterminologi kræver indsigt. Uanset om du har brug for hjælp til at transskribere et enkelt interview, eller om du er på udkig efter et fast samarbejde, hører vi meget gerne fra dig. Vi tilbyder et fleksibelt samarbejde på dine præmisser og kan transskribere flere sprog, herunder norsk, svensk og engelsk. Ønsker du lydfilen transskriberet på et andet sprog (fx fra dansk til engelsk), bedes du kontakte os for et tilbud.

Transskription på flere sprog

Arbejder du med forskning på tværs af landegrænser, eller gør du brug af udenlandske respondenter i et kvalitativt interview, kan vi også hjælpe dig. Vi har stor erfaring med at transskribere lydfiler på andre sprog end dansk, herunder blandt andet engelsk, norsk, svensk og tysk. Vores transskribenter har alle det respektive sprog som sit modersmål, hvilket sikrer, at dit udskrift er så tro mod lydfilen som overhovedet muligt. Prisen for transskription på fremmedsprog afhænger af det pågældende sprog, emnet, dialekter mv. Ønsker du et uforpligtende tilbud, hører vi hjertens gerne fra dig.

Vi kan både transskribere lydfiler, hvor der tales et andet sprog end dansk, men også oversætte kildesproget til dansk eller andre sprog, hvis du har behov for, at udskriftet er i et andet sprog end det talte. Vi sørger selvfølgelig for at bevare og være loyal over for respondenten, så meningen ikke forstyrres som et resultat af oversættelsen. Det kan være relevant, hvis du skal bruge udskriftet som dokumentation eller empirisk grundlag på et andet sprog end dansk. På nuværende tidspunkt kan vi varetage norsk, svensk, engelsk og tysk, men vi får løbende adgang til flere sprog, så kontakt os endelig.

Skal vi også hjælpe dig?

Tryk på knappen nedenfor, udfyld kontakformularen, og så tager vi kontakt til dig hurtigst muligt.

Kontakt os

Overhold gældende regler, best practice og formkrav

Når transskribering bruges ifm. dokumentation og helt eller delvist empirisk grundlag, er det vigtigt, at dine udskrifter overholder gældende regler og best practice, så du ikke risikerer at falde igennem på formalia. Det kan dog være vanskeligt at gennemskue, hvilke krav der er relevante at iagttage, da det kan variere alt efter formålet og anvendelsen. En arbejdsgiver kan eksempelvis have andre krav end censor eller en domstol. Vi har flere års erfaring med transskribering til vidt forskellige formål og dermed indsigt i best practice på tværs af brancher. Det er din garanti for et færdigt udskrift, der overholder de nødvendige regler og formkrav.

Har du særlige ønsker til det færdige udskrift eller noget, vi skal være opmærksomme på i relation til transskribering af dine interviews, hører vi rigtig gerne fra dig. Vi er særdeles fleksible og iagttager derfor gerne eventuelle særkrav, du måtte have. Du kan læse mere om regler, anbefalinger af programmer og metoder i vores blogindlæg “Guide til transskribering: Programmer, metoder, eksempler mv.”, hvor vi kommer omkring de væsentligste ting, du skal tage højde for, hvis du selv ønsker at transskribere dine interviews. Ønsker du, at det færdige udskrift indeholder tidskoder, eller at det leveres som SRT-fil til brug som undertekster i en video, kan vi også hjælpe med dette, dog mod et pristillæg. Kontakt os for nærmere herom.

Sikker overførsel, opbevaring og behandling af dine lydfiler

Vi ved af erfaring, at indholdet af lydfiler, der skal transskriberes, kan være meget personfølsomt, hvilket stiller store krav til overførsel, opbevaring og behandling af disse, både for dig som dataansvarlig og os som databehandler. Vi bryster os af at tilbyde et meget højt niveau af datasikkerhed. Dine lydfiler overføres som udgangspunkt via vores SFTP-server, der er låst til din IP-adresse og kun kan tilgås via et særskilt login og password, som sendes via forskellige kanaler. Der er udelukkende adgang til filerne igennem computere på vores netværk, der desuden ikke har forbindelse til internettet, imens arbejdet med transskribering foregår. Når udskriftet er færdigt, uploades det til serveren, ligesom vi sørger for slette lydfilen og eventuelle bilag lokalt.

Som udgangspunkt opbevarer vi dine lydfiler i 30 dage på vores SFTP-server, efter at de færdige udskrifter er uploadet og leveret af hensyn til backup og fakturering. Dette er en sikkerhed for dig, i tilfælde af at du skulle miste filerne. Ønsker du, at lydfilerne slettes før de 30 dage, aftaler vi blot dette på forhånd. Vi underskriver endvidere gerne en diskretions- og fortrolighedserklæring, ligesom vi også har en standardiseret databehandleraftale, hvor de nærmere vilkår og betingelser for behandlingen af dine data er beskrevet. Har du spørgsmål eller ønsker i relation til compliance, er du mere end velkommen til at kontakte os – vi sidder klar til at hjælpe dig.

Skal vi også hjælpe dig?

Peter Kragh Lauritsen

Peter Kragh Lauritsen

CCO & Partner

Transskribering på tværs af brancher og fagområder

I TEXTA har vi erfaring med transskribering for et væld af forskellige brancher og fagområder. Det er din garanti for, at det færdige udskrift er udarbejdet med forståelse for den anvendte terminologi. Uanset om du er en del af en forskergrupper med relation til medicinalindustrien, eller om du som advokat har brug for hjælp til transskribering for en klient, finder vi en medarbejder med den nødvendige faglige indsigt – det værende alt fra proteiner til paragraffer. Vi tager selvfølgelig også hensyn til kildemateriale i løbet af transskriberingen, såfremt det er tilgængeligt, så du er sikret et udskrift i høj faglig kvalitet.

Opstår der undervejs tvivl omkring et begreb, udtryk eller forkortelse, tager vi naturligvis kontakt til dig, og skulle der mod forventning være en branche, vi ikke mener, vi er stand til at varetage på tilfredsstillende vis, får du selvfølgelig besked, inden vi går i gang.

Vi er ikke ude på at sælge katten i sækken, men bryster os af vores jyske ærlighed og gennemsigtighed, der er de bærende værdier i vores forretning. Har du en forespørgsel vedr. en specifik branche, industri eller fagområde? Tøv ikke med at kontakte os for en dialog omkring transskribering udført af en transskribent med kendskab til dit fag.

Ordret transskribering eller fokus på meningen?

Vi transskriberer som udgangspunkt altid ordret og 100% loyalt mod kildefilen og de respondenter og interviewere, der deltager. Det er vores erfaring, at dette giver det bedste “resultat”, når du skal drage konklusioner og perspektiver på baggrund af datasættet. Dette betyder blandt andet, at vi også medtager pauser, afbrydelser, sproglige fejl og fyldord (fx øh, ah, hmm), da disse kan være relevante for dig i dit videre arbejde med udskrifterne. På denne måde får du den mest retvisende indsigt i det, der bliver sagt og givet udtryk for, hvilket kan være vigtigt, hvis dette indgår som en del af din analyse af den kvalitative data.

I nogle tilfælde foretrækker vores kunder dog, at vi udelader førnævnte og i stedet fokuserer på meningen. Foretrækker du dette udgangspunkt, hvor vi således ikke bevidst medtager fejl og fyldord, bedes du venligst gøre opmærksom på dette, inden vi påbegynder transskriberingen – så sørger vi for, at udelade irrelevante elementer fra kildefilen, som måske alligevel ikke er vigtige i din situation. Har du brug for yderligere markeringer, eksempelvis af ironi eller sarkasme, sikrer vi, at det tydeligt fremgår i det færdige udskrift. Hvis du har spørgsmål til, hvad de enkelte metoder indebærer, står vi naturligvis også til rådighed.

Vores kunder

I slideren herunder, kan du se et udpluk af de kunder, som vi hos TEXTA transskriberer for.

Transskribering med litteraturkilderne i orden

De fleste forbinder nok transskribering med at sidde med hørebøffer på ørene og hamre løs i tastaturet for hurtigst muligt at få nedfældet tale på skrift. Det at transskribere relateres hovedsageligt til selve praksisdelen, og det er bestemt også med rette, da det er denne del, der fylder mest, tager mest tid og skaber de synlige resultater. Men hvad de færreste måske overvejer eller er klar over er, at der forud for selve ”tastaturkrigen” ligger et stort teoretisk orienteret arbejde, som der skal være styr på, for at man udfolder sig i praksis.

Transskribering er nemlig en faglig disciplin på lige fod med mange andre, og dertil hører sig et teoretisk korpus, som kræver tid og læring at få ind under huden. Et korpus, der skal sætte dig i stand til at transskribere på korrekt vis. Men hvad er korrekt transskribering? Holdningerne til dette er mangfoldige, og der findes ikke et endegyldigt svar. Tværtimod. Litteraturen og teorien på feltet er enormt stort, og derfor eksisterer der mange forskellige bud på, hvad transskribering egentlig indebærer, hvor bredt det favner, og hvad den korrekte fremgangsmåde er.

Et af de største diskussionspunkter er, hvor ”finmasket” transskriberingen bør være. Skal udskrifterne eksempelvis afspejle en decideret 1:1-gengivelse af virkeligheden, der medtager alt fra lydfilen – lige fra det mindste snøft til politisirenen udenfor? Eller er der snarere tale om en gengivelse af al tale med fokus på det relevante meningsindhold. Det handler om at træffe et valg og tage stilling til, hvordan netop din transskriberingspraksis skal udforme sig ud fra et bestemt teoretisk ståsted. Og uanset hvilket valg, du træffer, udtrykker det en grad af virkelighedsfortolkning.

Hos TEXTA transskriberer vi med udgangspunkt i principperne fra faglige ressourcer såsom Kvale & Brinkmann, Tanggaard, Bryman og andre teoretiske bidrag. Vi tilstræber altid en nøjagtig virkelighedsgengivelse og er 100% tro mod materialet – og ikke mindst dine ønsker og præferencer. For selvom vi opererer med faste guidelines for vores transskriberingspraksis, er vi altid lydhøre over for, hvordan du gerne vil have, at slutproduktet skal se ud. Vi tilpasser det enkelte udskrift præcis efter dine behov uden at gå på kompromis med vores egen faglige og teoretiske viden og kompetence. Det giver i vores optik det bedste resultat.

Transskribering med respekt for personfølsomme data

Når vi transskriberer, er der ikke én dag, der er ens. Forskellige opgaver, forskellige kunder og forskellige behov. Det er denne diversitet og adspredelse, der motiverer os til at gøre vores arbejde til UG, kryds og slange, og som gør vores arbejde spændende og inspirerende.

Det betyder samtidig, at vi efterhånden har opbygget et meget bredt erfaringsgrundlag, der gør os yderst tilpasningsdygtige og omstillingsparate, og som sætter os i stand til at behandle en hvilken som helst type kunde – uafhængig af hvilken faglig baggrund, de kommer med. Og lige så forskellige de enkelte opgaver og kunder kan være, lige så konsekvente og konsistente er vi i vores fremgangsmåde. Du vil aldrig opleve forskelsbehandling, og vi opererer altid ud fra samme høje standarder for vores transskribering – og med et konstant fokus på samme høje kvalitet.

Som transskribent møder man dagligt et væld af forskellige former for indhold. Men for os er det ikke afgørende, hvad lydfilerne konkret omhandler. Det er ikke indholdet, der er i centrum, men derimod selve transformeringsprocessen fra tale til skrift. Vi bestræber os på hele tiden at forfine og optimere vores transskriberingsprincipper og -praksisser, så vi kan levere det bedste slutprodukt effektivt og hurtigt. Vi er med andre ord fordomsfrie håndværkere – ikke meningsdannere. Det betyder dog ikke, at vi er ligeglade. Vi sætter os altid nøje ind i den enkelte kundes materiale og behov for dermed at kunne opnå et forståelsesgrundlag, der gør det nemmere at transskribere så præcist som muligt.

Vi behandler alle former for lydfiler og kan bryste os af at have en stor kundeportefølje. Vores faste samarbejdspartnere spænder vidt, og vi transskriberer for mange offentlige myndigheder og virksomheder, hvor vi varetager hele eller store dele af deres transskriberingsopgaver – eksempelvis bestyrelsesmøder, generalforsamlinger og meget andet. Ingen opgave er for stor eller lille.

Skal vi også hjælpe dig?

Peter Kragh Lauritsen

Peter Kragh Lauritsen

CCO & Partner

Nem og effektiv transskription – med din hjælp

Det er vores fornemmeste opgave at yde dig god service, og vi arbejder altid ud fra en målsætning om at levere det optimale slutprodukt så effektivt og hurtigt som muligt. Men selvom rollefordelingen mellem dig som kunde og os som leverandør er ganske klar, er der faktisk en række områder, hvor du kan være behjælpelig med at gøre transskriberingsprocessen så gnidningsfri og optimal som muligt, og som i sidste ende sikrer dig det bedste resultat. Dårlig lydkvalitet er en af de største barrierer i forhold til transskribering. Det gør arbejdet mere besværligt og langsommeligt, fordi vi skal bruge ekstra ressourcer på at afkode lydfilen.

Derfor er det anbefalelsesværdigt, at du sikrer dig de bedste betingelser for en god lydoptagelse.

Med disse få og simple tiltag kan du således være med til at lette ekspeditionen betydeligt, så vi kan trykke ”transskriberings-speederen” helt i bund lige fra start af:

 • Forsøg at reducere al form for baggrundsstøj og unødig larm udefra ved bl.a. at foretage optagelsen i et lukket eller lydisoleret rum.
 • Få personerne på lydoptagelsen til at tale så højt, langsomt og tydeligt som muligt.
 • Lad personerne tale én ad gangen, så du undgår for mange overlap, afbrydelser, og at der tales i munden på hinanden. På den måde bliver det nemmere at differentiere de enkelte personer fra hinanden.
 • Placer optagemikrofonen eller diktafonen et centralt sted i lokalet, så den kan opfange alle lydkilder, og så du ikke risikerer, at en eller flere af talerne forsvinder helt på lydfilen.

Fleksibel transskribering – i alle former og (fil)formater

Hos TEXTA har vi indrettet vores transskriberings-service, så den afspejler høj grad af fleksibilitet og convenience, uden at dette bliver på bekostning af det høje kvalitetsniveau og den effektive, grundige arbejdsindsats. I vores optik er den gode kundeoplevelse en integreret og vigtig del af det gode slutprodukt. Derfor gør vi også en stor dyd ud af løbende at kunne garantere dig en service og proces, der er nem, bekvem og problemfri for dig. Vi er lydhøre over for, hvordan du gerne vil have det og forsøger at efterleve dine ønsker, hvad end det handler om selve transskriberingsprincipperne, sikkerhedshåndtering af dine data eller modtagelse af dine lydfiler og levering af dine udskrifter. Vi tilrettelægger så at sige skræddersyede transskriberingsløsninger.

Fleksibiliteten og tilpasningsdygtigheden er gennemgående for alt, hvad vi foretager os, når vi transskriberer – også når det gælder tekniske forhold såsom filformatering, -konvertering og softwareprogrammer. Du behøver på ingen måde at have bestemte tekniske kundskaber og evner – vi klarer det hele for dig på dine præmisser. Du har frit valg på alle hylder, hvad angår filformater, da vores softwareprogrammer understøtter alle typer – såvel mp3 og mp4 som WAV og WMA. Og vi vil altid kunne konvertere en fil til et format, der er kompatibelt med vores programmer. På samme måde kan du også frit vælge, i hvilket filformat du ønsker at modtage dine udskrifter. Hvad end der er tale om Word-dokumenter, PDF-filer, HTML-filer eller andre formater, kan du få det nøjagtig, som du vil have det. Det kalder vi god service.

Indhent pris på transskribering

Angiv længden af dit interview i hele minutter. Angiv kun tal.

Vælg interviewets sprog.

{{ resultMessage }}

Få sparring omkring forskningstilgange, software mv.

Har du indsamlet store mængder kvalitativ data, er det næste skridt at påbegynde selve analysearbejdet med udgangspunkt i de færdige udskrifter. Inden da og endnu før selve transskriptionen er det dog afgørende at lægge sig fast på valg af forskningstilgang(e), software og teori. Ønsker du sparring og gode råd i denne forbindelse, står vi naturligvis til rådighed.

Vi er vant til at arbejde med afsæt i de mest gængse kvalitative forskningstilgange, herunder fænomenlogi, hermeneutik og grounded theory, ligesom vi kan vejlede dig ift. kodning med henblik på at opnå teoretisk mætning. Vores rådgivning er altid baseret på relevant og opdateret litteratur, så du har en anerkendt referenceramme og –grundlag.

Er du snarere i tvivl om valg af software, har vi erfaring og indsigt i et væld af forskellige løsninger i relation til analyse, datakodning og –behandling, herunder eksempelvis NVivo og ATLAS.ti som de mest udbredte. Vi er således med dig på sidelinjen fra start til slut, hvis du ønsker det. Med os som sparringspartner får du adgang til et ekstra sæt faglige ressourcer og mange års erfaring med kvalitativt analysearbejde.

Få et uforpligtende tilbud på faglig sparring og rådgivning ift. transskribering, forskningstilgange, software og meget mere ved at kontakte os.

9,6 ud af 10 på Trustpilot og 5 stjerner på Facebook

Transskribering er en tillidssag. Der er ofte tale om personfølsomt data i et større eller mindre omfang, og derfor bør du ikke overlade det til hvem som helst uden garantier i relation til datasikkerhed og fortrolighed.

Glade og tilfredse kunder er det, der holder os kørende, og derfor er vi stolte af vores bedømmelser på både Trustpilot og Facebook, hvor vores samarbejdspartnere har givet os en samlede karakterer på hhv. 9,6 ud af 10 og 5 ud af 5. Vi hviler dog ikke på laurbærene og behandler alle kunder ens – uanset om du har brug for hjælp til transskribering af et enkelt eller interview eller som et led i et større projekt. Derfor tilbyder vi blandt andet også en tilfredsgaranti, hvis du mod forventning ikke skulle være tilfreds med kvaliteten af de udskrifter, vi leverer. Det er din garanti for transskribering, der overholder dine krav, ønsker og behov.

Vores kunder og samarbejdspartnere tæller alt fra den specialeskrivende studerende til internationale koncerner – fælles for dem alle er behovet for omhyggelig og fleksibel transskribering til en konkurrencedygtig pris. Eksempler på vores kunder inkluderer:

 1. Aarhus Universitet
 2. Københavns Kommune
 3. Region Sjælland
 4. Rambøll
 5. Danmarks Grundforskningsfond
 6. Altinget.

Vi sætter stor pris på alle – store som små. Se vores øvrige referencer her.

Skal vi også hjælpe dig?

Peter Kragh Lauritsen

Peter Kragh Lauritsen

CCO & Partner

Transskribering af interviews? Lad os hjælpe dig

Det er ikke uden grund, at mange forbinder transskribering med tidskrævende og ikke mindst hårdt arbejde. Dette skyldes en kombination af de mange formkrav og de betydelige ressourcer, det kræver for at komme i mål.

Har du eksempelvis flere to timers lange fokusgruppeinterviews med seks til otte personer, ligger der er stort stykke manuelt arbejde foran dig ift. transskribering. Det kan sagtens tage en dag eller to – afhængigt af, hvor hurtig du er på tasterne. Det kan være en bekostelig fornøjelse som studerende eller arbejdsgiver, både tidsmæssigt og økonomisk. Tid og/eller penge, du måske ikke har budgetteret med.

Lad os hjælpe dig med transskribering, så du kan koncentrere dig om noget andet, der giver din opgave, virksomhed, arbejdsgiver eller kunde værdi. Vi er vant til at håndtere transskribering for både den studerende, der er færd med at skrive sit speciale, til internationale forskningsgrupper.

Ingen emner er for komplicerede eller følsomme – vi har igennem årene hjulpet med alt fra fokusgruppeinterviews af børn til bevisførelse i forlængelse af pension- og retssager, hvilket stiller store krav til omhyggelighed og ikke mindst fortrolighed fra vores side.

Skal vi samarbejde? Ring på + 45 60 54 61 24, eller send os en mail på kontakt@texta.dk.

Ikke bare endnu et nyhedsbrev …

To gange om måneden serverer vi tips, guides eller nyheder, som du kan omsætte til praksis i dit arbejde eller din forretning. Kvit og frit.