Amazon content

Er du klar, parat – til Amazon-start?

4 ud af 10

danske e-shoppere har det seneste år handlet på Amazon.

påtænker at handle på Amazon igen.

Sådan lyder udmeldingen fra DI Handel, der i en nylig forbrugeranalyse undersøger brugeradfærden på en række online platforme. Analysen tager blandt andet temperaturen på Amazons betydning og potentiale inden for dansk e-handel. Og vi kan godt afsløre: den er brandvarm!

2018 blev året, hvor Amazon både positionerede sig som det andet mest værdifulde selskab i USA og gjorde det umulige, da de for første gang formåede at vælte den ellers altdominerende søgemaskine, Google, af pinden hvad angår produktsøgningsvolumen. Det anslås, at hele 55% af samtlige produktsøgninger starter direkte på Amazon, der derfor indtager tronen som den absolut mest salgspotente indkøbsplatform på markedet p.t. – og alt tyder på, at Amazon fremover kun vil komme til at sidde endnu mere komfortabelt i (fører)sædet.

Vender vi blikket bare lidt sydpå til vores tyske naboer, har Amazon erobret omkring en tredjedel af hele den tyske e-handel, hvilket allerede har fået stribevis af danske e-handelsvirksomheder til at sadle om og indstille sig på internetvirksomhedens (snarlige) ”.dk”-ankomst.

Og en sådan omsadling giver bestemt mening. Amazon giver nemlig både små og mellemstore virksomheder lov til at lege med blandt giganterne – dér, hvor det bliver rigtig sjovt. Så hvis du gerne vil være med i ”salgs-legen” og kampen om de utallige købsmodne og -parate (for)brugere, bør du stærkt overveje at rette dit marketing-fokus og -skyts mod Amazon hurtigst muligt – helst før dine konkurrenter gør det.

Men hvilken type skyts er der tale om?

Jo, det skal vi fortælle dig. Det bedste og mest effektive våben er nemlig at kunne producere ultraskarpt – eller rettere Amazon-venligt – content. For selvom succesopskriften på Amazon som sælger ofte bliver et (relativt ensidigt) spørgsmål om performancefaktorer såsom pris, konvertering og salgsstatistikker, må man for alt i verden ikke underkende vigtigheden af det slagkraftige indhold i forbindelse med din produktannoncering. Det er dette indhold, der skal gøre dine produkter attraktive, synlige og salgsbare for brugerne, og som skal overbevise Amazon om, at netop dine produkter er værdige til at indtage de eftertragtede topplaceringer blandt de utallige søgeresultater.

Men du kommer bestemt ikke sovende til titlen som ”Amazon-bestseller”. Det kræver en stor arbejdsindsats og ikke mindst en målrettet Amazon-strategi, der kan tjene til dine overordnede forretningsmål. Og en sådan strategi kræver, at du forstår, hvad ”Amazon-venligt” content dækker over, og endnu vigtigere: hvordan du udvikler og implementerer det i praksis. Netop dette er fokus i dette blogindlæg, der vil skitsere hovedlinjerne i den ultimative guide til, hvordan du med den rette content-strategi kan optimere dine vinderchancer på Amazon og få det maksimale ud af dine markedsføringskroner. Hvis du ønsker hele pakken, kan du få den fulde guide (43 siders white paper) lige her.

Så sæt Amazon-sejlene og hop med på det store salgseventyr. Det kan potentielt set tage din marketing-strategi til nye højder i fremtiden – den nærmeste af slagsen vel at mærke.

God læselyst!

#1 Amazon fremfor Google – eller begge to?

Når man taler om søgemaskiner, er det formodentlig Google, der dukker op som det første hos de fleste – og det med rette. Google har længe været kongen af søgemaskiner og har domineret det digitale annonceringsmarked med sit enorme reach-potentiale. Dette har som sådan ikke ændret sig – og dog. For selvom Google med længder slår Amazon på volumen, har Amazon for alvor meldt sig ind i kampen om internetbrugernes og e-shoppernes søgninger – eller mere præcist: deres produktsøger.

Styrkeforholdet mellem de to søgemaskiner er altså i dag blevet langt mere uddifferentieret på flere parametre og skal i højere grad vurderes ud fra, hvilke specifikke brugsformål de særligt tjener og hyppigst anvendes til. Og her adskiller Google og Amazon sig markant fra hinanden:

Amazon - a9-algoritmen - Texta

Forskellen mellem Google og Amazon.

Kort fortalt opererer Google eksternt, hvilket vil sige, at søgemaskinen crawler hele internettet i bestræbelsen på at levere de absolut bedste og mest relevante søgeresultater til brugerne hurtigst muligt. Amazon arbejder ud fra en mere lukket og intern struktur, hvor du nødvendigvis skal eksistere som registreret sælger på platformen, for at dine produkter kan dukke op blandt søgeresultaterne på platformen.

Men der, hvor de to søgermaskiner mest tydeligt adskiller sig fra hinanden, er deres respektive brugspraksis og søgeområder. Hvor Google særligt udmærker sig som platform for informationssøgninger, kan Amazon især anvendes til specifikke produktsøgninger – hvor platformen allerede har indtaget førstepladsen. Amazon giver altså sine sælgere unik mulighed for at ramme ekstremt købsmodne brugere, der allerede ved, hvilket produkt de vil have.

Amazon - Google vs. Amazon - Texta

Google eller Amazon – informations- eller produktsøgning.

Dog er det klart anbefalelsesværdigt, at du som webshopejer tænker din marketing-strategi ud fra et ”både og”-perspektiv fremfor ”enten eller”. De to søgemaskiner skal nemlig langt fra anskues som gensidigt ekskluderende trods deres interne, kommercielle konkurrenceforhold. Det gælder om at skræddersy din markedsføring til begge platforme, så de indgår i et konstruktivt ”samarbejde” om at optimere din online synlighed, søgbarhed og ranking mest muligt.

Dermed er det altså ikke meningen, at Amazon skal være en substitut for Google, når du skal stykke din marketing-strategi sammen – tværtimod. Du bør mere anse platformen som et oplagt og skarpt supplement, der med den rette håndtering kan udvide din e-handel til nye markeder og resultere i en synergetisk salgseffekt.

Men hvordan opnår du så den ”rette håndtering”? For at besvare dette må vi først dykke lidt dybere ned i de to søgemaskiners respektive forretningsmodeller i forsøget på at forstå deres algoritmiske struktur.

#2 A9 hvad for noget? Algoritmisk kodesprog for viderekomne

Algoritmer… Alle snakker om dem, få forstår dem, og de færreste formår reelt set at tilpasse deres marketing-strategi optimalt efter dem. Ikke desto mindre er denne vanskelige opgave netop nøglen til at kunne excellere som sælger på Amazon. Det gælder om at kunne sætte sig ind i, afkode og udnytte, hvordan Amazon algoritmisk tænker og indekserer, hvis du vil undgå, at dine annoncekroner ender blindt.

Men omvendt kan dine marketingkroner formere sig betragteligt, hvis du rent faktisk formår at forstå og imødekomme algoritmens krav og parametre, da du således har en række konkrete pejlemærker, der kan være med til at målrette din Amazon-strategi, så den giver maksimalt afkast. Dette er dog noget af en udfordring grundet algoritmens hemmeligholdte karakter, men heldigvis har vi et vist kendskab til søgemaskinens algoritmiske logik, hvilket man som sælger kan læne sig opad.

Amazon - Algoritmernes utydelige sprog - Texta

Søgemaskinernes forretningsmodeller: Brugertilfredshed (Google) vs. produktsalg (Amazon).

Amazons algoritme – kaldet ”A9-algoritmen” – tjener til en salgsorienteret forretningsmodel, der ultimativt går efter at generere flest mulige salg i modsætning til for eksempel Googles algoritme, der lidt forsimplet formuleret har til formål at sikre størst mulig brugertilfredshed.

Derudover er Google populært sagt langt mere ”langsynet” end A9-algoritmen, der anlægger en mere ”nærsynet” optik, forstået således at den indekserer i real-time med skiftende ranking-opdateringer fra minut til minut. Det er således mere vanskeligt at fastholde en topplacering på Amazon end på Google, hvor du lettere kan opbygge en tilstrækkeligt troværdig og stærk SEO-status, der kan sikre dig en mere permanent ranking. Denne flygtighed og omskiftelighed gør, at du som sælger bør rette dit marketing-skyts mod det kortsigtede salg – hvilket kan øge din webshops synlighed og dine produkters konverteringsrate på den lange bane.

Amazon - a9-algoritmen - Texta

Søgemaskinernes algoritmiske logikker.

Den oplagte metode til at nå målet om højere rankings og (mer)salg på Amazon er at sikre de mest prisdygtige produkter og generelt gøre en indsats for at skabe en solid salgshistorik – det vil sige skrue på de såkaldte performancefaktorer. Men skal du effektivisere og fremskynde realiseringen af dette mål yderligere, er opskriften klokkeklar:

Gå all in på det ultraskarpe og ”Amazon-venlige” content!

Amazon - a9-algoritmen2 - Texta

Ranking-parametrene for henholdsvis Google og Amazon.

Dette kræver dog kendskab til (og erfaring med) de mere indholdsorienterede relevansfaktorer, som vi netop sætter fokus på i dette blogindlæg. Men før vi går i kødet på indholdsdelen, må vi først lige have et par grundlæggende Amazon-begreber på plads, da de er definerende for, hvilke salgs- og annonceringsmuligheder du rent faktisk har på Amazon.

#3 Er du på ”Team Seller” eller ”Team Vendor”?

Den første vigtige beslutning, du møder på Amazon-salgseventyret, er hvordan du ønsker at være til stede på Amazon. Det vil sige din metodiske salgstilgang. Her kan du enten vælge at oprette en sælgerkonto via Seller Central eller Vendor Central:

Amazon - Vendor eller seller - Texta

”Pros and cons”-opgørelse for henholdsvis Seller og Vendor Central.

Det er dybt kontekstafhængigt, hvilken sælgertype der er mest formålstjenelig, og begge løsninger er forbundet med fordele og ulemper. Som tredjepartssælger via Seller Central har du 100% kontrol over dine produkter og deres priser, mens du som Vendor-sælger skal inviteres direkte af Amazon, der køber og videresælger dine produkter.

Som ny sælger på Amazon kan det anbefales at vælge Seller Central, da du således har fuldt ejerskab og kontrol over dine Amazon-aktiver. Men med bare lidt kendskab til Amazon som salgsplatform vil Vendor Central kunne give dig en lang række udvidede marketing-muligheder såsom maksimal udnyttelse af Amazons interne annonceringsplatform, AMS, samt langt mere avancerede og specialiserede content-typer og -præsentationsformer.

I direkte forlængelse af dit valg af sælgerkonto skal du også tage stilling til, hvilken sælgertype du ønsker at være på Amazon. Her skelnes der overordet mellem FBM- og FBA-forhandlere.

Amazon - FBA og FBM - Texta

De to forsendelsesmetoder på Amazon: FBA og FBM.

Hvis du sælger dine produkter ved hjælp af FBM (Fulfillment By Merchant), står du selv for alt det administrative og logistiske arbejde, hvad angår produktoprettelse og -salg samt kundeserviceforhold. Altså maksimal fleksibilitet og selvbestemmelse. Med FBA (Fulfillment By Amazon) varetager Amazon det hele for dig, så du udelukkende skal bruge energi på selve produktsalget, hvilket på den ene side letter dit arbejde, men på den anden side afgiver du samtidig en del af egenkontrollen.

Til gengæld giver FBA-metoden dig en række væsentlige fordele rent markedsføringsmæssigt, hvilket hænger sammen med, at Amazon generelt favoriserer de sælgere, der overlader størstedelen af arbejdet til dem. Blandt disse fordele er den omdiskuterede ”Buy Box”-funktion særligt værd at nævne. Du kan læse mere om disse fordele i det fulde white paper.

Amazon - FBA-metoden - Texta

Læs om markedsføringsfordelene ved FBA-metoden.

Om du vælger at tage imod Amazons hjælpende ”FBA-hånd”, eller ønsker at stå på egne ”FBM-ben”, er helt op til dig selv – eller rettere din virksomheds konkrete kerneforretning, salgstaktik og ikke mindst økonomiske situation.

#4 Sælg, sælg, sælg – ved hjælp af killer-content (og -SEO)

Måske er det ikke lige indholdsproduktion, du primært forbinder med produktsalg på Amazon. Men faktisk er netop udviklingen af målrettet og salgsfremmende content en (alt)afgørende faktor i selve produktoprettelsen og -annonceringen, hvis du vil have succes med dine marketing-indsatser på platformen.

Men hvordan laver du så dette killer-content?

Jo, det handler for det første om at forstå sammenhængen mellem indholdsproduktionen og SEO-disciplinen. Ved at udføre en skræddersyet, relevant og tekstuelt/visuelt fængende produktoprettelse af høj kvalitet øger produktannoncen CTR-værdi (Click Through Rate) og sandsynligheden for (mer)salg og højere konverteringsrate, hvilket Amazon krediterer med højere rankings. Og bedre organiske placeringer gør dine produkter mere synlige blandt søgeresultaterne, hvilket endvidere booster dit salg og dermed højner dit ranking-potentiale – og sådan kunne vi blive ved.

Amazon - amazon-venligt-content - Texta

Content er centrum i den positive og selvforstærkende salgsspiral på Amazon.

”Amazon-venligt” content er altså forudsætningen for salgssuccesen på Amazon. Så langt, så godt. Men hvad består indholdet så af?

Svaret ligger gemt nede i det, som vi har valgt at kalde

Den ultimative A9-værktøjskasse!

Så iklæd dig håndværker-mentaliteten og gør dig klar til at dykke ned i værktøjskassen, når vi i det følgende giver dig en række operative hands on-redskaber, der tilsammen klæder dig på til selv at kunne finde den bedste content-vinderstrategi på Amazon for netop dig.

#5 Den ultimative A9-væktøjskasse

Undersøgelser viser, at 80% af læserne udelukkende læser overskrifterne i blogindlæg. Derfor vil den følgende gennemgang præsentere dig for A9-værktøjskassen som overordnede punkter, der opsummerer de vigtigste pointer og anbefalinger. Vil du til gengæld ikke ”nøjes”, og er du en ægte ”content-nørd”, der søger den komplette ”Amazon-håndværkeruddannelser”, der kan få din content-strategi til at stå ultraskarpt, kan du nemt og hurtigt hente det fulde white paper. Her uddyber vi de enkeltstående pointer og kommer med mere praksisorienterede råd og kommentarer – lige til at implementere i din strategi.

Grundlæggende indeholder A9-værktøjskassen en god blanding af henholdsvis

 • Performancefaktorer – herunder pris og salgsstatistikker (og i sidste ende konverteringsraten).
 • Relevansfaktorer – en række parametre, der på forskellig vis centrerer sig omkring content-delen af produktoprettelsen på Amazon. 

Qua dette blogindlægs content-fokus vil vi i det følgende primært lægge vægt på relevansfaktorerne. Dog starter vi lidt mere overordnet ved at overordnet ved at tage fat i den såkaldte PPC-annoncering, der spiller en helt særegen og vigtig rolle for dine marketing-muligheder på Amazon.

1) PPC som SEO-løftestangAmazon - PPC som SEO-løftestang - Texta

PPC (Pay Per Click) dækker over en betalt annonceringsform og udgør samtidig Amazons afregningssystem. Grunden til, at vi fremhæver PPC som et decideret A9-værtøj, er, at betalt annoncering (i form af de såkaldte ”Sponsored Product Ads”) repræsenterer et operativt og ekstremt effektivt redskab til at booste dit ranking-potentiale på Amazon. Modsat annoncering på Google kan du altså på Amazon bruge PPC til at påvirke A9-algoritmens indeksering direkte, da ranking-systemet sammenlægger konverteringsrater fra både organisk og betalt annoncering samt eventuelt social media marketing.

Amazon - Blender - Texta

Kilde: Screenshot fra amazon.com

PPC-annoncerne dukker op blandt de organiske søgeresultater og har samme indholdsmæssige fremtoning – kun ”afsløret” af et lille ”Sponsored”-mærkat øverst i den pågældende annonce. Blandt andet derfor er PPC en oplagt måde at målrette dine produkter mod relevante brugere, og den er dermed en perfekt løftestang i SEO-øjemed.

2) CTR-boost med fængende billederAmazon - CTR-boost med fængende billeder - Texta

Det næste A9-værktøj omhandler brugen af billeder i forbindelse med produktoprettelse på Amazon. Og her taler vi ikke om hvilke som helst billeder. Nej, det handler udelukkende om de kvalitativt superskarpe billeder med høj opløsning og pixeleringsgrad. Sådanne billeder kan nemlig tilskrive din annonce blikfang og større (emotionel) attraktionsværdi, hvilket kan være med til at booste din CTR og dermed i sidste ende øge konverteringsraten.

Vi anbefaler, at du har følgende punkter med i dine overvejelser, når du udvælger billeder til dine produktannoncer:

 • Gå efter den højest mulige opløsning og pixelering.
 • Billedrigdom er lig med informationsrigdom. Udnyt det maksimale antal billeder – op til ni styk. Dog er det kun syv, der kan vises på én gang.
 • Brug retvisende billeder, så du holder hvad du lover (farver, features osv.).
 • Lad det visuelle understøtte det tekstuelle, så formidling og forståelse højnes.

Amazon - Radio - Texta

Kilde: Screenshot fra amazon.com 

Kort sagt: Få gode billeder I kassen – det højner chancen for produkttilføjelser i kurven.

3) Produkttitlen – råb højt på Amazon med relevante søgeordAmazon - Produkttitlen - Texta

Vender vi blikket mod det tekstuelle i produktoprettelsen, kommer vi ikke udenom selve produkttitlen som et vigtigt A9-værktøj. Det gælder om at udforme en titeltekst, der ”råber højt”, så netop dit produkt opnår mest mulig synlighed og dermed ranker højt blandt søgeresultaterne på Amazon.

Her får du ikke meget plads at lege med, så derfor bør du skære teksten til, så den fremstår 100% skarp, målrettet, relevant og appellerende.

Dette gør du eksempelvis ved at:

 • Anvende de mest relevante target-søgeord, det vil sige dine primære søgeord.

Amazon - Headset - Texta

Kilde: Screenshot fra amazon.com

 • Prioritere de vigtigste søgeord først i titlen. Undersøgelser viser, at rækkefølgen af ord i titlen har betydning for, hvordan Amazon afkoder dit produkt.
 • Bruge de absolut mest nødvendige produktinformationer – blandt andet brandnavn, køn, produkt(linje) og egenskaber såsom materiale(r), farve(r), tekniske funktioner, størrelse(r) og mængde/indpakning.

Amazon - Headset2 - Texta

Kilde: Screenshot fra amazon.com

 • Inkorporere tydelige CTA’er (call-to-actions), der direkte opfordrer til klik og køb.
 • Holde dig inden for det maksimale antal karakterer, så du ikke risikerer, at dine informationer og søgeord cuttes fra.

Amazon - Headset3 - Texta

Kilde: Screenshot fra amazon.com

Produkttitlen er altså et redskab, der kan relevansoptimere dine produktannoncer betydeligt.

4) Tag sigte med målrettede bullet pointsAmazon - Bullet points - Texta

Under produkttitlen har du mulighed for at opstille en række ”bullet points” (typisk fem styk), der gør det nemt og hurtigt for brugerne at afkode dit produkts mest centrale egenskaber, funktioner og brugsværdier.

Vi anbefaler, at du strukturerer dine punkter på følgende måde:

 • Brug relevante søgeord til at relevansoptimere annoncen – eventuelt de søgeord, du ikke har plads til i produkttitlen.
 • Slå på dine USP’er (Unique Selling Proposition) og præsenter dem i rangeret orden – med de mest tungtvejende salgsargumenter først.

Amazon - Mikroovn - Texta

Kilde: Screenshot fra amazon.com

 • Tænk i koncentrerede spidsformuleringer, der kort og præcist leverer dine uimodståelige selling points.
 • Fremhæv garantier, reklamationsret og andre udmærkelser – for dét sælger.
 • Imødekom spørgsmål og vær problemløsningsorienteret. Spørgsmål/svar-konstruktioner kan både informere og besvare eventuelle tvivlsspørgsmål.

Amazon - Smoothie blender - Texta

Kilde: Screenshot fra amazon.com

Med andre ord: Brug de fem bullet points til at highlighte netop de informationer, som skal positionere og differentiere dit produkt på markedet og gøre det konkurrencedygtigt.

5) Lad produktbeskrivelsen overtale – uden at tale over sigAmazon - Produktbeskrivelse - Texta

Vi bliver i den tekstuelle afdeling med det næste A9-værktøj: Produktbeskrivelsen, som er din sidste mulighed for at levere en skarpformuleret salstekst, der kan overtale brugerne til at afgive deres dyrebare klik (og penge) samt overbevise A9-algortimen om din værdighed i forhold til de favorable topplaceringer på Amazon.

Vi anbefaler følgende guidelines, når du skal formulere din produktbeskrivelse:

 • (Gen)brug relevante (primære) søgeord. Undgå dog altid såkaldt ”keyword stuffing”, der kan have negativ effekt på din ranking.
 • Skriv kort, koncist og appellerende. Ifølge Amazons kundeservice er produktbeskrivelsen pladsmæssigt begrænset til 2000 karakterer inklusive mellemrum. Skær derfor helt ind til benet og ram din målgruppes sprog så nøjagtigt som muligt.
 • Tænk i overskuelig og læsevenlig opsætning. Lav korte afsnit og hav god luft mellem hver enkelt tekstparagraf. Sæt eventuelt tal på afsnittene, hvilket kan skabe progression i og struktur på teksten. Jo mere let afkodeligt og lige til, desto mere spiseligt for læseren.

 Amazon - Product description - Texta

Kilde: Screenshot fra amazon.com

 • Anvend tydelige CTA’er og USP’er. Du bør altid forsøge at skrive så salgs- og handlingsmotiverende som muligt. Indled med at fokusere på de fordele og brugerbehov, som produktet afspejler, og lad de generelle produktinformationer få sekundær prioritering. Med andre ord: Skab behovet hos brugerne.

 Amazon - Product description2 - Texta

Kilde: Screenshot fra amazon.com

 • Opsummer og uddyb – uden at blive for gentagende. Det gælder om at sælge og overtale uden at ”tale over sig”. For megen unødig gentagelse er irriterende. Forsøg derfor at uddybe med ekstra informationer/værdi, så du ikke bare opremser identiske oplysninger fra dine bullet points.
 • Gør brug af (de tilladte) HTML-koder, der kan skabe fokus og strategisk blikfang.
 • Brug gerne storytelling som engagerende og kønsmotiverende virkemiddel.

Amazon - Product description3 - Texta

Kilde: Screenshot fra amazon.com

En god produktbeskrivelse kan altså bedst anskues som et kort ”argumentations-essay”, der på overskuelig, appellerende og persuasiv vis danner et solidt belæg for, hvorfor brugerne bør interagere med og ideelt set købe dit produkt.

6) Søgeordsanalyse og -implementering som navigationsredskabAmazon - Søgeordsanalyse - Texta

En af de helt tunge og fundamentale redskaber i A9-værktøjskassen er søgeordsanalyse og -implementering, der kan være med til at navigere brugernes (og Amazons) opmærksomhed i din retning. Det er som nævnt din mulighed for at fremhæve de relevante og højtkonverterende søgeord, som du ønsker at blive fundet på.

Vi vil ikke gå ind i en længere udredning af søgeordsanalysen i denne omgang, men derimod opfordre dig til at læse vores blodindlæg om disciplinen lige her, hvis du ønsker mere viden herom.

Til gengæld kan vi anbefale dig at undersøge de mange gratis eller abonnementsbaserede software til søgeordsanalyse, der er kompatible med Amazon. Blandt gratisversionerne finder du for eksempel Helium 10, KeywordInspector, Keywords Everywhere, Keyword Tool, Sonar-tool, Salesbacker, Feedback Genius – eller alternativt Amazons egen ”Search Suggest”-søgefunktion.

Amazon - Laptop - Texta

Kilde: Screenshots fra amazon.com

Selvom søgeordsanalysen og -implementeringen er en ressource- og tidskrævende proces, kan vigtigheden af dette grundlæggende benarbejde ikke understreges nok.

Og arbejdet begrænser sig langt fra kun til føromtalte target keywords (primære søgeord), da der findes en lang række andre søgeordstyper, som du bør kende til og vide, hvordan du bruger strategisk. Lad os kort løbe dem igennem.

7) Et væld af søgeordstyper – med forskellige (salgs)potentialerAmazon - Søgeordstyper - Texta

For bedst muligt at informere A9-algortimen om, hvilke relevante søgninger du ønsker at blive identificeret på, gælder det om at udvælge og målrette de mest relevante og formålstjenelige søgeord. Hertil har du flere muligheder, som du med fordel kan kombinere:

 • Primære target keywords: De søgeord, som performer bedst og er mest relevante for dit produkt.
 • Relaterede søgetermer (LSI): Semantisk relaterede søgeord (Latent Semantic Indexing) til at højne synligheden og relevansniveauet på Amazon.
 • Longtail-søgetermer: Udvidet søgeordsanalyse, der identificerer begreber, udtryk eller (længere) sætningskonstruktioner, der typisk anvendes i søgninger relateret til dit produkt.
 • Negative søgeord: De søgeord, som du ikke ønsker at blive fundet på, og som implementeres backend, så de ikke er synlige for brugerne.
 • Backend Keywords: Muligheden for at implementere 250 ekstra karakterer backend – eksempelvis søgeord, der ikke er plads til i produkttitel/beskrivelse/bullet points eller længere og kluntede longtail-termer. Disse søgeord er usynlige for brugerne, men medtages stadig i A9-algoritmens indeksering.

Der er altså rig mulighed for at skræddersy en søgeordsprofil, der rammer spot on med hensyn til både relevante brugeres søgninger og Amazons ranking-kriterier.

8) Få ram på A9-algotritmen med målrettet segmentering  Amazon - Segmentering - Amazon

Foruden velvalgte søgeord kan du yderligere målrette din produkt- annoncering ved at segmentere på enten målgrupper eller relaterede produkter. To segmenteringsmuligheder, der kan højne dine produkters relevansniveau, søgbarhed og synlighed betragteligt.

Målgruppeindsigter er vigtig ammunition

Hvis du vil ramme plet med dit content-skyts i forbindelse med produktoprettelsen, er det afgørende, at du forstår din(e) målgruppe(r)s interesser og søgeadfærd. Med denne forståelse kan du nemlig markedsføre dine produkter efter specifikke (under)kategorier på Amazon, der dækker dine kundegruppers interessefelter bredere end ved de eksakte søgeord. Du kan altså populært sagt anse dit indsigtsarbejde som indsamling af værdifuld ammunition, der sætter dig i stand til at ramme plet med din produktannoncering.

Amazon - Shop by category - Texta

Amazon - Shop by category - Texta

Kilde: Screenshots fra amazon.com

Relaterede produkter kan gøre dig mere søgbar

Ved at segmentere på relaterede produkter (der ligner dit produkt), markedsfører du dine produkter direkte efter potentielle og relevante kunder, der er interesserede i netop din produktkategori. En oplagt måde at øge din synlighed og awareness.

Amazon - Relaterede produkter - Texta

Kilde: Screenshots fra amazon.com

9) Kundefeedback er sølv – positiv kundeomtale er guld på AmazonAmazon - Kundeomtale - Texta

Selvom deres konkrete effekt ikke er bekræftet definitivt, udgør de omdiskuterede brugeranmeldelser et utrolig vigtigt A9-værktøj. Alle studier viser, at god produktomtale booster produkters troværdighed og organiske placering. En slags social produktvalidering og et kvalitetsstempel, som brugerne kan relatere sig til og stoler på.

Amazon - I love it - Texta

Kilde: Screenshots fra amazon.com

Det gælder derfor ultimativt om at optimere kundeoplevelsen ved at tilbyde brugerne optimale kundeservicevilkår og købsbetingelser, som kan højne chancen for flere (gode) anmeldelser.

Men hvordan? Jo, lad os se på det.

Sæt ★ ★ ★ ★ ★    på dine produkter

Øverst under produktbeskrivelsen figurerer produktets rating-score, som Amazon udregner på baggrund af samtlige brugeranmeldelser – angivet i henholdsvis antal stjerner fra 1-5 og antal anmeldelser. Her gælder det selvsagt om at genere flest mulige 5-stjernede anmeldelser og samtidig minimere anmeldelser på 1-3 stjerner, da dette er et direkte signal om, at netop dit produkt er kvalitativt bedre og mere pålideligt end konkurrerende alternativer.

Amazon - Moccamaster - Texta

Kilde: Screenshot fra amazon.com

Kundefeedback og dialog marketing er vejen til gode anmeldelser

Hvordan opnår du så 5-stjernede brugeranmeldelser? Det gør du blandt andet ved at anmode dine kunder om feedback – eksempelvis via dine sociale medier eller Amazons interne beskedsystem. Her kan du opfordre tidligere købere direkte til at give anmeldelser eller levere værdifuld feedback, så du kan optimere på købsoplevelsen.

Husk derudover konstant at pleje og dyrke kunderelationen via aktiv og kontinuerlig dialog. Svar hurtigt på spørgsmål og begræns unødig ventetid, så kunderne altid føler sig set, hørt og taget godt hånd om. Dét skaber glade kunder, og glade kunder er lig med bedre anmeldelser.

Amazon - Moccamaster2 - Texta

Kilde: Screenshot fra amazon.com

Pral med certificeringer og blåstemplinger – på en oprigtig måde

Janteloven gælder ikke for sælgere på Amazon. Jo mere du kan prale af, desto bedre – såfremt det altså er berettiget. Det gælder om at fremhæve dine produkters kvaliteter og unikke karakteristika. Her kan diverse certificeringer og blåstemplinger være ekstremt effektive – enten fra Amazon eller eksternt. Dette kan være med til at differentiere dine produkter og tilskrive dem troværdighed.

Amazon - Tre produkter - Texta

Kilde: Screenshots fra amazon.com

 

Et veltilrettelagt e-mail-flow kan gøre forskellen

Ved at opsætte et automatiseret e-mail-flow, der rammer dine kunder strategisk forskellige steder i kunderejsen, kan du opfordre kunderne til konstruktiv feedback eller anmeldelser, imens produktkøbet stadig er præsent og står friskt i hukommelsen. Der findes en række forskellige værktøjer til dette formål – for eksempel gratis-applikationen ”Feedback Genius” eller betalings-softwaren ”Salesbacker”. Grænsen mellem e-mail-marketing og spamming er dog hårfin, hvilket du altid bør være meget opmærksom på, når du planlægger dit flow.

Betal dig til troværdige anmeldelser med Amazon Vine

A9-algoritmens nyeste opdateringer inkluderer en skærpet indsats over for mere uautoriserede metoder til at genere (gode) brugeranmeldelser. Det fratager dig midlertidig ikke muligheden for rent faktisk at betale dig til troværdige anmeldelser på Amazon. Med værktøjet ”Amazon Vine” kan du nemlig købe et Vine-login, hvorigennem du distribuerer gratis produkt-samples til Amazon-godkendte anmeldere – en effektiv måde at modtage pålidelige og objektive anmeldelser. Vær dog opmærksom på, at Vine-funktionen kun er tilgængelig for Vendor-sælgere.

10) Premium-pakkens udvidede marketing-mulighederAmazon - Premium-pakken - Texta

Som vi tidligere kort har teaset for, får du en række ekstra fordele, hvis du formår at komme på Amazons gæsteliste til Vendor Central. Foruden fuld adgang til Amazons interne annonceringsplatform, AMS, giver Vendor dig en række unikke muligheder for at udvikle mere avanceret, specialiseret og professionelt content i forbindelse med din produktannoncering.

Denne ”premium-pakke” er særligt domineret af én type udvidet indhold, der er med til at optimere den tekstuelle og visuelle præsentation af din product listing.

A+ content giver plusser på (Vendor)kontoen

Med en Vendor-konto får du eksklusivt adgang til de såkaldte ”A+ Content Pages” (Premium A+ Content), hvor du kan uddybe dine produktsider med ekstra og værdiskabende indhold. A+ henviser til længere og mere varierede produkttekster, der blandt andet inkluderer teknisk avanceret grafisk opsætning samt multimedie-brug (såkaldt ”rich media”-formater). Du kan få et overblik over de konkrete fordele, som A+ conent giver dig, i det fulde white paper.

Amazon - Go pro - Texta

Amazon - Go pro2 - Texta

Amazon - Go pro3 - Texta

Kilde: Screenshots fra amazon.com

Fælles for alle A+ content-mulighederne er, at de på forskellig vis bidrager til at gøre dine produkters online ”udstillingsvindue” på Amazon ekstra attraktivt over for brugerne. Hvor mange penge, du som sælger skal af med, afhænger af, om du vælger ”gør det selv”-tilgangen eller lader Amazon klare hele design-arbejdet for dig.

Denne type ”enhanced content” er dog ikke udelukkende forbeholdt Vendor-sælgere. I samme kategori som A+ content finder du nemlig også det såkaldte ”Enhanced Brand Content” (EBC), som giver Seller-sælgere udvidede muligheder for indholdsudvikling og -formatering på Amazon.

Enhanced Brand Content – gratis indholdsoptimering

EBC refererer til en række gratis funktioner, der sætter sælgere via Seller Central i stand til at optimere deres produktbeskrivelsers kvalitative værdi og visuelle udtryk.

Dette inkluderer blandt andet muligheden for en uddybet brand-fortælling, brug af flere og skarpere billeder samt nye tekstplaceringer i form af fem valgfrie layout-setups. Du kan således skabe et langt mere varieret, læsevenligt og anderledes look fremfor de traditionelle tekstforklaringer.

Amazon - Kameraudstyr - Texta

Kilde: Screenshot fra amazon.com

A+ og ECB-content udgør altså tilsammen en vaskeægte ”premium-pakke”, der giver både førsteparts- og tredjepartssælgere unikke muligheder for indholdsudvikling i forbindelse med produktannoncering på Amazon.

11) Buy Box – hvis du skal (for)tjene boksenAmazon - Buy box - Texta

Et af de allervigtigste redskaber i A9-værktøjskassen er den omdiskuterede Buy Box-funktion, som kort fortalt er den direkte vej til produktsalg på Amazon.

Hvorfor? Ja, tallene taler sådan set for sig selv:

82% (visse statistikker siger op til hele 90-92%) af produktsalgene på Amazon genereres via Buy Box. Det er den funktion, der initierer hele købs- og checkout-processen. Buy Box dukker frem i højre side på produktets detail page, såfremt produktet altså har (for)tjent retten til at figurere i boksen. Dette kræver i første omgang, at du som sælger overbeviser A9-algoritmen om, at dine produkter er de billigste og kvalitativt bedste på markedet inden for den specifikke produktsøgning.

Lykkes dette, får du til gengæld maksimal synlighed og eksponering, og brugerne vil derfor også typisk være langt mere tilbøjelige til at klikke på og købe dine produkter.

Amazon - Blender info - Texta

Kilde: Screenshot fra amazon.com

Køberne skal slet ikke forholde sig til andre konkurrerende tilbud eller priser, da de med But Box går direkte til transaktionshandlingen, hvilket gør funktionen til Amazons mest effektive konverteringsværktøj. Derudover er det som tidligere nævnt et decideret krav at have Buy Box, hvis du ønsker at investere i de effektive Sponsored Product Ads – og dét vil du gerne, siger samtlige statistikker og al erfaring.

Men hvordan vinder du så retten til Buy Box? Ifølge Amazon er opskriften egentlig ganske enkel:

”Excelling in all areas that deliver an outstanding customer experience is the best way to achieve Buy Box eligibility and win the Buy Box”

Det kan dog være lettere sagt end gjort – ikke mindst på grund af Buy Box-funktionens hemmeligholdte og konstant foranderlige, dynamiske karakter. Buy Box opdateres nemlig i real-time fra minut til minut ud fra Amazons løbende vurdering, hvilket gør det svært at fastholde det favorable ”udstillingsvindue” over længere tid.

Ikke desto mindre vil vi nedenfor kort skitsere en række hands on-tips til, hvordan du bedst muligt højner dine Buy Box-vinderchancer.

12) Sådan laver du et vaskeægte ”knockout” i BOXekampen på AmazonAmazon - Knockout - Texta

Med de følgende fem optimeringsråd er du et stort skridt tættere på det ”knockout”, der kan sende dine konkurrenter i gulvet i kampen om Buy Box.

Lad os se på dem.

 • Boost din ”Customer Feedback Score”. Din ”Customer Feedback Score” er en udregnet gennemsnitsværdi for alle dine bruger-ratings, og scoren er ét af de vigtige parametre, Amazon vurderer dine produkters Buy Box-potentiale på baggrund af. Der er adskillige måder, hvorpå du kan påvirke din Customer Feedback Score. Dette indebærer blandt andet gode salgsstatistikker, opfordring til brugeranmeldelser (på både sælger- og produktniveau), konkurrencedygtige produktpriser, brug af FBA-forsendelse og meget mere.
 • Udnyt kundefeedbacken til at fremtidssikre et godt omdømme. Udnyt alle dine marketing-kanaler til at skabe feedback og kontinuerlig dialog, som du kan lære af og bruge til at imødekomme potentiel kritik, forespørgsler og barrierer.
 • Opfyld og opdater dit lager – løbende. Et varelager, der ikke følger med efterspørgslen, øger risikoen for dårlige anmeldelser og diskrediteres af A9-algoritmen.
 • Garanter dine kunder optimal service – og hold, hvad du lover. Gå efter de bedst mulige handelsbetingelser og kundeservice-forhold såsom lynhurtig svartid, lav annullerings/returneringsprocent, sikker levering, flere forsendelsesmuligheder, favorabel fragtpris og lignende. Dét er noget, Amazon og kunderne kan lide.
 • Afsæt tid og ressourcer til en solid produktoprettelse. Selvom dette ikke er en direkte ranking-faktor, antyder samtlige studier, at en veleksekveret og målrettet product listing øger dine produkters salgspotentiale betydeligt. Og jo flere salg, desto bedre chance for Buy Box.

Tilsammen udgør ovenstående guidelines opskriften på det ”vinderslag”, der kan sende dine produkter direkte ind Buy Box.

13) Tracking, analyse og evaluering som optimeringsnøgleAmazon - Optimeringsnøgle - Texta

Det allersidste redskab i A9-værktøjskassen kan let blive negligeret eller helt overset i annonceringsprocessen på Amazon. Men hvis du gerne vil excellere med og fremtidigt forbedre dine content-indsatsers performance, kræver det, at du lige fra starten opsætter tracking og løbende monitorereranalyserer og evaluerer på dine resultater. Kun på den måde kan du udbedre fejl, imødekomme udfordringer og opdage nye (salgs)potentialer.

Dit Amazon-salgseventyr er altså ikke en engangsforestilling, der kører af sig selv. Maskineriet kræver konstant smørelse og vedligeholdelse for at fungere optimalt. Vi anbefaler desuden altid, at du supplerer din interne Amazon-tracking med grundige målgruppe-, konkurrent-, content gap-, potential- og søgeordsanalyser samt udarbejdelse af målrettede A/B-tests.

Der findes en lang række manuelle eller automatiserede tracking- og monitoreringssoftware online, som du med fordel kan anvende – heriblandt den betalingsbaserede ”AMZ Tracker”, der specifikt er udviklet til Amazon.

Så selvom tracking, analyse og evaluering kræver meget tid, og måske ikke lige giver målbare resultater her og nu, ja så er det alfa og omega på længere sigt, hvis du gerne vil opleve succes med din content-strategi på Amazon.

#6 Den veludstyrede Amazon-håndværkerAmazon - Amazon-haandvaerker - Texta

Så nåede vi til bunds i A9-værktøjskassen, og du kan nu anse dig selv som færdiguddannet ”Amazon-håndværker” – næsten da. For hvis du vil helt i mål, kræver det først, at du afprøver de forskellige værktøjer i praksis, så de tjener din content-strategi på Amazon bedst muligt.

Og vi har gjort det nemt for dig. Nedenfor får du en komplet tjekliste, så du selv kan holde styr på, om du har glemt eller mangler noget.

Amazon - a9-tjekliste - Texta

A9-værktøjskassen – tjekliste:

 • PPC – betalt annoncering som ”salgsmotor”
 • Højkvalitetsbilleder til at skabe blikfang og øget CTR
 • Søgeordsoptimeret produkttitel
 • Målrettede og skarpformulerede bullet points
 • Persuasiv og relevansoptimeret produktbeskrivelse
 • Grundig søgeordsanalyse (manuel eller automatiseret)
 • Søgeordsimplementering
  • Primære target keywords
  • Relaterede søgeord (LSI)
  • Longtail-søgetermer (udvidet søgeordsanalyse)
  • Negative søgeord
  • Backend Keywords
 • Strategisk segmentering
  • Målgruppeinteresser
  • Relaterede produkter/produktkategorier
 • Brugeranmeldelser og kunde-feedback
 • ”Premium-pakken” med udvidede content-muligheder
  • A+ content (for Vendors)
  • Enhanced Brand Content (for Sellers)
  • Amazon Vine-funktonen (ekspertorienterede brugeranmeldelser)
 • Buy Box-funktionen
 • Tracking, analyse og evaluering.

Vær dog opmærksom på, at tjeklisten kun er vores kvalificerede bud på en optimal content-vinderstrategi på Amazon. Du skal selvfølgelig på egen hånd vurdere, hvilke redskaber der er mest formålstjenelige i forhold til netop din kerneforretning og dine målsætninger.

#7 Lad os sammen finde din content-vinderstrategi på Amazon

Vi håber, at du nu er blevet klædt godt på og føler dig rustet til selv at prøve kræfter med din egen content-strategi på Amazon.

Mangler du hjælp til at komme i gang, eller har du brug for kyndig rådgivning om, hvordan du får optimeret dine content-indsatser på Amazon, står vi hos TEXTA altid klar til at hjælpe dig. Kontakt os i dag og bliv godt kørende før dine konkurrenter.

Held og lykke med din Amazon-karriere – og god kamp!

Content Specialist

Peter Nymark Bünemann

Peter arbejder som Content Specialist og beskæftiger sig med tungere emner inden for marketing og kommunikation.

Log in with your credentials

Forgot your details?

Trustpilot-bedømmelser
5.0