Sweetdeal

Sweetdeal

Sweetdeal, som var en del af Berlingske Media, kom til os primo 2018 med et ønske om at få en fast content-partner til en stor mængde deals, hvilket du sikkert kender dem for. Behovet var stort, og det har det ligeledes været siden begyndelsen – hvorfor vi etablerede et fast team, der tager sig af Sweetdeal og deres ønsker, krav og behov. Vi satte en projektleder på samarbejdet, som skulle lede og fordele opgaverne mellem vores ansatte, som tæller otte medarbejdere i alt.

 • Kunde

  Sweetdeal

 • Kompetencer

  Content marketing

 • Hjemmeside

  www.sweetdeal.dk

Udfordringen for Sweetdeal var, at det var svært med deres daværende setup at nå det hele selv, eftersom der også var andre content-relaterede opgaver at se til samt salg.

Det var også dyrere selv at ansætte flere folk kontra at outsource det til os, eftersom der medfulgte en høj grad af fleksibilitet fra vores side.

Muligheden for at op- og nedskalere er muligt med os, da der forekommer “sæsonudsving” op til fx jul og ved sygdom, barsel mv.

 • 7 medarbejdere (heraf en på fuld tid og seks studentermedhjælpere)
 • I gns. 172 timer pr. mdr.
 • I gns. 200 deals pr. mdr.
 • Deltagelse ved morgenmøde hver eneste morgen via Google Hangout
 • Månedlig opfølgning og status
 • Feedback på salgskontrakter
 • Hjælper med at finde udfordringer i den daglige arbejdsgang samt optimere den
 • Følger med i Sweetdeals forretning og tager ejerskab på vores egen indsats.

Det er blot nogle af de ting, vi har med at gøre ift. Sweetdeal hver eneste dag. Både deals og antallet af timer er fleksibelt, da vi også bruger timer på korrektur efter behov samt udarbejdelse af nyhedsbreve.

Vi har erfaret, at et sådant setup er utroligt givtigt for begge parter, da det virkelig handler om at skabe nære relationer, hvis man vil opnå større synergi og bedre resultater.

At vi har fået fuld indsigt i deres forretning, har i den grad bidraget til, at vi ser hinanden som et team, der arbejder sammen med ét fælles mål. Nemlig at skabe en bedre bundlinje og et øget salget.

Amalie er fast projektleder på Sweetdeal og som en del af samarbejdet, deltager hun i Sweetdeals daglige morgenmøder, hvor virksomhedens egne content creators ligeledes deltager.

Derudover er Amalie jævnligt med til møder sammen med Sweetdeals samlede team, der blandt andet består af key account managers, salgs- og marketingchef.

Ved de daglige møder koordineres og uddelegeres dagens arbejde med Sweetdeals ansatte.

Amalie har adgang til Sweetdeals diverse systemer, og hun kan derfor downloade det materiale, vi har brug for, inden det sendes videre til vores deltidsansatte. Der sidder et fast team af deltidsansatte på denne kunde, og de har derfor faste hverdage til at lave deals.

Med et fast team har vi mulighed for at nå korte deadlines, og vi kan derfor skalere både op og ned, efter Sweetdeals behov. Vi har derudover adgang til virksomhedens CMS, og vi kan derfor sætte dealen op på deres eget site, så den er klar til at gå live.

Vi har tilføjet et ekstra lag af kvalitetssikring inden Sweetdeal modtager vores arbejde for at levere det bedste resultatet. Amalie gennemlæser alle deals og sikrer, at vores content er præcis, som Sweetdeal ønsker det, og at indholdet opfylder diverse krav. Kommer der ændringer til opsætningen i CMS eller opbygningen af content, reagerer vi hurtigt og tilpasser indholdet, så det matcher virksomhedens krav og ønsker.

Det daglige morgenmøde sikrer en tættere kontakt og en god relation, der giver et samarbejde ud over det sædvanlige.

“En tæt kontakt er essentiel for et samarbejde, hvor vi varetager en stor del af deres content-produktion, deltager i deres daglige koordinering, og hvor vi arbejder med korte deadlines.”.

Amalie Marie Pedersen

Amalie Marie Pedersen

Head of Communications, TEXTA

Se også vores andre cases