Transskribering kan være et omstændeligt arbejde, som lægger bånd på meget af din tid. Lad os stå for transskribering af dine interviews.

Bestil her

Transskribering – fra lydfil til færdig tekst

Transskribering tager tid, og er du i færd med at skrive dit speciale eller en anden større opgave på studiet, er tid ofte en knap ressource, som du hurtigt lærer at prioritere – på den nemme eller hårde måde. Rigtig mange undervurderer desværre det arbejde, der ligger i at transskribere et interview eller videomateriale. Det er nemlig på ingen måde unormalt at bruge et par timer på en fyldestgørende transskribering af et interview på 20 minutter – timer, der måske ikke er plads til i din kalender.

Transskribering er dog ofte en nødvendighed i forbindelse med diverse opgaver på studiet eller som dokumentation for drøftelser eller beslutninger i relation til et bestyrelses- eller forretningsmøde. Fokusgrupper og interviews forekommer desuden stort set altid i forbindelse med specialeskrivning eller bacheloropgaver, hvor opinionsledere, fagpersoner eller respondenter kan benyttes til at understøtte dele af opgavens argumentation eller som selve udgangspunktet for besvarelsen. Tilsvarende kan det i nogle tilfælde være en rigtig god idé at transskribere de ting, man har drøftet med en kunde i løbet af et møde, så begge parter har noget skriftligt at forholde sig til ift. et videre samarbejde.

For de fleste studerendes vedkommende er transskribering ikke just noget, man ser frem til i et forløb med opgaveskrivning. Det er en stor tidsmæssig post, som tærer på kræfterne og ofte tager meget længere tid end først antaget, uden at det som sådan tilfører opgaven nogen nævneværdig værdi i sig selv.

Har du en opgave, et speciale eller en fokusgruppe i forbindelse med dit arbejde, og har du behov for en hjælpende hånd i forbindelse med transskribering, står vi klar til at hjælpe med at frigive tidsmæssige ressourcer, så du kan koncentrere dig om noget andet. Hos TEXTA har vi en række knivskarpe og effektive transskribenter i vores fold, som står klar til at tage hånd om din opgave. Vi tilbyder transskribering af interviews til en pris, der er til at overkomme – såvel for studerende på SU som iværksætterprojektet på budget.

Transskribering – priser, der er til at betale

Hvorfor bruge mange timer eller dage på transskribering, når du i stedet kan fokusere på andre dele af din opgave eller præsentation? Vi arbejder med en fast timepris på 350 kr. ekskl. moms. På denne tid er det typisk muligt at transskribere mellem 15 og 20 minutters interview afhængigt af antallet af personer, der deltager i interviewet, krav til formalia/grundighed, emnet og naturligvis lydkvaliteten.

Vi arbejder ud fra principper om overskuelighed og relevans i forbindelse med transskribering. Dette betyder, at vi i dit færdige dokument naturligvis angiver, hvem der taler, ligesom vi også sørger for linjenummerering, så du nemt og bekvemt kan henvise til et specifikt sted i udskriftet. På denne måde kan du lynhurtigt finde en specifik sætning på din lydfil, såfremt dette skulle blive nødvendigt.

Dine filer behandles naturligvis fortroligt og med fuld diskretion, hvilket betyder, at det udelukkende er den pågældende skribent, som har til opgave at transskribere dine interviews, der har adgang til materialet. Når opgaven er løst, slettes filerne fra skribentens computer. Vi tager hånd om din datasikkerhed og sikrer os løbende, at opbevaringen af dine filer sker i overenstemmelse med best-practice for sikker opbevaring.

Et interview kan desuden være fyldt med unødvendig stammen og fyldord som ”øh”, ”ah” og ”hmm”, hvilke vi naturligvis navigerer pænt udenom og helt udelader fra teksten i forbindelse med transskriberingen. Vi læser afslutningsvist korrektur på det færdige produkt, så du undgår forstyrrende stave-, slåfejl og/eller manglende ord – kvit og frit.

Transskribering af interview? Lad os hjælpe dig

Det er ikke for sjov, at mange betegner transskribering som ”slavearbejde” – dette skyldes en kombination af de mange formkrav og de betydelige tidsmæssige ressourcer, det kræver for at komme i mål. Har du eksempelvis flere to timers lange fokusgruppeinterviews med seks til otte personer, ligger der er stort stykke manuelt arbejde foran dig. Det kan sagtens tage en dag eller to – afhængigt af, hvor hurtig du er på tasterne. Dage, du ikke får igen i løbet af det forløb, som dit speciale er estimeret til.

Hos TEXTA har vi en række skarpe tekstforfattere tilknyttet, som har masser af erfaring med transskribering af interviews, møder og andre former for samtaler/dialoger mellem to eller flere personer. Er din deadline inden for den nærmeste fremtid, kan vi hurtigt sætte i værk, så du når det til tiden. Dine tekster får en tur med tættekammen, således at de er helt fejlfri og klar til aflevering. Vi leverer de færdige tekster som Word-dokument eller som PDF, hvis dette ønskes, uden merbetaling.

Vi har stor respekt for din tid. Har du en hasteopgave, hvor det kun kan gå for langsomt, gør vi alt, der står i vores magt for at finde en løsning, der holder tidsplanen. Vi bestræber os på altid at levere til den aftalte tid og opdaterer dig løbende undervejs, såfremt der mod forventning skulle opstå vanskeligheder.

Bestil transskribering på telefon 60 54 61 24, eller send en e-mail til kontakt@texta.dk.