Verdensmål #5: Ligestilling mellem kønnene

Verdensmål #5: Ligestilling mellem kønnene

Har du set, at vi kalder os Nordens første bæredygtige content marketing-bureau?

Det gør vi, fordi vi er på en rejse – en meget ambitiøs rejse – her hos TEXTA. Vi vil gerne udforske bæredygtighed, og vi vil gerne arbejde aktivt med det i vores forretning. Det gælder både på det højtflyvende, strategiske niveau og på et helt lavpraktisk niveau i hverdagen.

Derfor er det oplagt, at vi retter et skarpt fokus mod FN’s 17 verdensmål, og nu er turen kommet til verdensmål #5: Ligestilling mellem kønnene. Det er et verdensmål, der står mig nært – og jeg håber, min interesse smitter af på dig.

I blogindlægget kan du læse om, hvad verdensmålet går ud på, og hvor godt det står til med ligestillingen. Forhåbentlig får du også masser af inspiration til, hvordan du og din virksomhed kan hjælpe til med at indfri målet.

Rigtig god læselyst!

 

Back to basics: Hvad handler verdensmål #5 om?

Verdensmål #5 hedder Ligestilling mellem kønnene, og det handler i bund og grund om, at vi skal ”opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder” (verdensmaal.org).

Men hvad betyder det helt konkret?

Det betyder, at vi skal ændre på det faktum, at kvinder – som udgør halvdelen af verdens befolkning – ikke har de samme rettigheder og muligheder som mænd. Kvinder har ikke mulighed for at leve og bidrage på lige fod med mænd.

Det skal blandt andet ske ved, at vold og diskrimination mod kvinder stoppes, at kvinder får samme rettigheder til ressourcer, at kvinder kan deltage ligeligt i det politiske liv, og at kvinder kan bestemme over egen krop.

Hvis der er en stemme i dit baghoved, som sætter spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er relevant i Danmark og i virksomhedsregi, så skal du læse videre. For det er det.

 

Delmål, som danske virksomheder bør forholde sig til

Hvert verdensmål har en række delmål, som gør det overordnede mål mere specifikt. I det her afsnit skal vi kigge lidt nærmere på et par udvalgte delmål under verdensmål #5. Vi skal nemlig gå lidt mere i dybden med, hvordan de er relevante for os, og hvordan vi kan engagere os i kampen for at opfylde målene.

For i min optik er det vores alles ansvar – og derfor ligger en del af ansvaret også på dig og din arbejdsplads. Men bare rolig: Vi løfter i flok.

 

Delmål #5.1: Stop diskrimination af kvinder og piger

I den anden bølge af #MeToo, som har skabt stor omtale og mange forandringer i Danmark i den senere tid, har der været et stort fokus på diskrimination af kvinder. Og særligt har bølgen rettet fokus mod de danske virksomheder og deres håndtering af #MeToo-sager.

I sådanne sager er det så absolut afgørende, at virksomheder tager aktivt stilling til dem, håndterer sagerne med respekt og giver rum til, at ansatte kan indberette sager om diskrimination til ledelsen eller HR.

I hvert fald hvis virksomhederne gerne vil opretholde deres gode ry og gode arbejdsplads – og hvem vil ikke det?

Mange virksomheder har foretaget trivselsundersøgelser og taget nye initiativer for at gøre samtalen mere åben og for at skabe en sund kultur på arbejdspladsen. Blandt andre har Nordea indført et nyt ledelsesværktøj, de kalder ”Let’s Talk”, som skal hjælpe med at forebygge nye sager, efter det blev konstateret, at flere medarbejdere hos Nordea har følt sig chikaneret (kilde: CSR.dk).

Nu er den lille stemme måske dukket op i dit baghoved igen. Måske foreslår stemmen, at chikane slet ikke er et problem i Danmark. Og netop derfor har jeg taget to statistikker med, som kan mane den lille stemme til ro. I statistikkerne kan du nemlig se, at andelen af mennesker, som har været udsat for seksuel chikane på arbejdspladsen, er steget fra 2,8 % i 2012 til 3,7 % i 2016. Derudover viser statistikkerne tydeligt, at det rammer kvinder mest – særligt de helt unge kvinder, som er nye på arbejdsmarkedet.

 

 Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

 

Derfor en stærk opfordring herfra: Tag chikane på arbejdspladsen alvorligt, undersøg den, giv de ansatte mulighed for at være åbne, og vær med til at sikre en sund, positiv kultur på din arbejdsplads. Det er godt for alle parter, og på den måde kan du og din virksomhed også være med i kampen om at indfri de 17 verdensmål.

 

Delmål #5.5: Kvinder skal sikres fuld deltagelse i ledelse og beslutningsprocesser

Delmål #5.5 handler om, at vi skal ”sikre, at kvinder får lige muligheder og opnår fuld og effektiv deltagelse i lederskab på alle niveauer af beslutningsprocesser i det politiske, økonomiske og offentlige liv” (kilde: Verdensmål).

I modsætning til delmål #5.1 om diskrimination af kvinder bør der ikke herske nogen tvivl om, hvordan det her delmål er relevant for dig i din rolle på arbejdspladsen.

Du kan jo starte med at spørge dig selv:

 • Har vi en ligelig fordeling af mænd og kvinder på min arbejdsplads?
 • Hvad med i ledelsen?
 • Eller i bestyrelsen?

Kan du svare ja til alle tre spørgsmål? Så vil jeg give dig og din arbejdsplads et kæmpe klap på skulderen. Det er godt gået – og absolut ikke en selvfølge. Keep it up!

Må du svare nej til alle spørgsmål, er der masser af plads til positive forandringer i din virksomhed. Som ansat er det et stort og modigt skridt at gå forrest og stille spørgsmålstegn ved, hvordan det kan være, at jeres kønsfordeling er ulige. Som leder er det ikke mindre modigt at sætte det på dagsordenen, men det er ekstremt vigtigt – især for ledere og medarbejdere, som er ansvarlige for ansættelser.

Men ud over at sørge for, at fordelingen er lige, er det måske endnu vigtigere at kæmpe for, at de ansatte – både mænd og kvinder – har en lige stor stemme. For det fortjener desværre ikke noget skulderklap at have mange kvindelige ansatte, hvis deres holdninger og idéer ikke vægter lige så højt som deres mandlige kollegers.

Skulle du være i tvivl om, hvor mange kvinder der egentlig optager pladserne i danske direktioner og bestyrelser, kan du tage et kig på denne statistik fra Danmarks Statistik.

 

Kilde: Danmarks Statistik

 

Opfordringen herfra lyder på at tage spørgsmålet op på din arbejdsplads. Er der ligestilling mellem mænd og kvinder hos jer? Kan kvinderne på arbejdspladsen træffe beslutninger på samme måde som deres mandlige kolleger?

Jo flere arbejdspladser, der tager det op, desto før kan vi se resultater. Måske kan det i sidste ende også gøre løngabet mellem mænd og kvinder endnu mindre – indtil det er helt udlignet (– ja, man har lov til at tænke stort).

 

Kilde: Danmarks Statistik

 

Det ser ikke helt sort ud

Lad mig slå det helt fast, hvis der skulle være nogen tvivl: Vi har meget arbejde foran os, og vi har alle et ansvar.

Men det ser heldigvis ikke helt sort ud med missionen om at få kvinder med i ledelser og beslutningsprocesser. Hør lige de her eksempler:

 1. Andelen af kvinder i nationale parlamenter er mere end fordoblet fra 1995 til 2020. Helt præcist er det steget fra 11,3 % til 25,1 %.
 2. I 1995 var otte ud af de ti lande med flest kvindelige parlamentsmedlemmer europæiske. I 2020 er otte ud af de ti lande med flest kvindelige parlamentsmedlemmer ikke europæiske, og der har været hastig fremgang i Afrika og Mellemøsten.

Kilde: Verdens Bedste Nyheder

 

Lad det være inspiration til at fortsætte og skrive ny historie.

 

Hvorfor er det så vigtigt at arbejde med verdensmål #5?

Jeg håber, du er med mig endnu. For vi skal også nå at komme omkring, hvorfor det er så vigtigt at arbejde med verdensmål #5. Naturligvis er verdensmål #5 ikke vigtigere end alle de andre verdensmål, og derfor sker den helt store forskel også kun, når der arbejdes på alle verdensmål.

 

#1: Økonomi

Først og fremmest er der en kæmpestor økonomisk motivation – og det er noget, som de fleste kan forstå.

 

”12.000.000.000.000 dollars. Så stort er markedspotentialet ved at indfri Verdensmålene i 2030 – om året. Det viser beregninger fra den internationale Business and Sustainable Development Commission.” (Kilde: Verdensmål)

(Ja, der er 12 nuller bag ved 12-tallet.)

 

Med verdensmålene kommer flere mennesker ud af fattigdom og sult, og der opstår mere økonomisk overskud. Det sætter gang i hjulene – også i Danmark, hvor vi allerede er i front på områder som bæredygtig energi, fødevareproduktion, genanvendelse og ressourceforbrug (kilde: Verdensmål).

 

#2: Branding og profilering

Ud over det økonomiske aspekt er arbejdet med verdensmålene også afgørende for din virksomheds brand. Flere og flere danskere vil gerne leve bæredygtigt, og det betyder også, at virksomheder oplever stigende krav fra både kunder, leverandører og samarbejdspartnere. For at skære det ud i pap kan du godt forvente, at dine kunder vælger din konkurrent frem for dig, hvis konkurrenten går foran på bæredygtighed.

Især de unge mener, at virksomheder tager alt for lidt ansvar – og at virksomhedernes ambitioner kun har et økonomisk fortegn. Med andre ord: Vil du tiltrække nye talenter i din virksomhed, er det vigtigt, at I har en profil, som appellerer til de unge – eksempelvis ved at arbejde med verdensmålene.

 

#3: Følg med i samfundsdebatten

Derudover er lighed mellem kønnene en utroligt aktuel debat i Danmark, og som virksomhed er det altid vigtigt at følge befolkningens udvikling og tage stilling til vigtige emner.

Husk på, at tavshed også er et svar.

 

Hvis andre kan, kan du også

Der er ikke noget, der kan give motivation, som nogle gode solstrålehistorier. Historier om andre virksomheder, som har taget verdensmål #5 til sig – med succes.

Jeg vil fremhæve et par eksempler, som jeg synes fortjener et klap på skulderen, og som er værd at se op til. Der er selvfølgelig langt flere fantastiske eksempler – måske er din virksomhed den næste?

 

#1: Female Invest

Female Invest er et stort online univers for investering og privatøkonomi – og det er målrettet kvinder. De arbejder for at skabe finansiel lighed mellem kønnene, og de er på den måde en virkelig aktiv spiller, når det kommer til verdensmål #5.

Jeg har stor respekt for, at de ikke kun tager problemstillingen op, men at de også sætter fuldt fokus på at ændre status quo. De uddanner og hjælper kvinder, så den finansielle ulighed bliver mindre.

Og de gør det med ganske stor succes. De har bl.a.:

 • hjulpet over 25.000 kvinder
 • skrevet bogen “Klar, Parat, Investér – håndbog for begyndere”
 • fået plads på Forbes ”30 under 30 Europe”
 • vundet verdens største konkurrence for kvindelige iværksættere, “Cartier Women’s Initiative”.

Lær mere om Female Invest her.

 

#2: TEXTA

Det her er vist, hvad man kalder ananas i egen juice, hvis det stadig er et udtryk, man bruger. Men der er intet i vejen med at være stolt over de tiltag, man selv arbejder med i sin virksomhed. Og jeg er stolt af det arbejde, TEXTA gør.

Jeg vil helt kort fremhæve et par punkter, hvor TEXTA gør det godt:

 1. Bæredygtighed er et selvstændigt punkt i menuen på hjemmesiden.
 2. TEXTA har en alsidig bestyrelse med 50 % kvinder.
 3. TEXTA samarbejder med det bæredygtige startup Zeal for at sikre mangfoldig ledelse.

Læs mere om TEXTAS arbejde med bæredygtighed her.

 

Nu er det din tur

Jeg håber, du har lært en masse om verdensmål #5: Ligestilling mellem kønnene, og at du er topmotiveret til at arbejde med det i din virksomhed.

Husk de to opfordringer:

 • Tag diskrimination af kvinder på arbejdspladsen seriøst, og gør plads til, at alle kan fortælle, hvordan de oplever deres hverdag.
 • Sæt spørgsmålstegn ved, om der er ligestilling mellem mænd og kvinder på din arbejdsplads – og om kønnene har lige stor indflydelse på beslutningerne.

Og husk, hvorfor det er vigtigt at arbejde med:

 • Det åbner op for et kæmpe markedspotentiale.
 • Det er vigtigt for dit brand, din position på markedet og for tiltrækning af nye talenter.
 • Du tager stilling til befolkningens holdninger og samfundsdebatten.

Vejene til at arbejde med verdensmål #5 er mange – men første skridt på vejen er det vigtigste.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Ikke bare endnu et nyhedsbrev …

To gange om måneden serverer vi tips, guides eller nyheder, som du kan omsætte til praksis i dit arbejde eller din forretning. Kvit og frit.