Hvad betyder 302 redirect?

302 redirect beskriver en måde, hvorpå du kan viderestille din bruger fra én URL til en anden. Kort sagt giver det dig muligheden for at sende en bruger videre til eksempelvis en ny hjemmeside med en ny URL, selvom brugerne klikker sig ind på den gamle. 302 redirect gør det dermed muligt at koble et dødt link sammen med et nyt, så brugere automatisk viderestilles til det nye link, som du redirecter med.

Http 302 er den klassiske måde at lave en viderestilling på, og det kan være særdeles brugbart både inden for content marketingB2B markedsføring og i forbindelse med webprojekter. Vil du eksempelvis gerne lede kunderne hen på en ny side eller et opdateret link, kan du anvende http 302 til at viderestille uden at skulle ændre i selve linkstrukturen.

Redirect 301 vs. 302: Hvad er forskellen?

En redirect med 302 adskiller sig fra en 301 redirect på et teknisk niveau. Brugerne vil ikke bemærke noget, men til gengæld er der tale om en væsentlig forskel, som er vigtig at kende til. Når du anvender en redirect 302, vil det være en midlertidig viderestilling, hvorimod en 301 redirect er en permanent løsning.

Hvornår skal jeg anvende det?

Hvis du ikke er bevidst om, at du skal viderestille brugeren til et nyt link, skal din browser nok fortælle dig det. Hvis du finder et link, der ikke længere virker, vil du få en http error, som også er kendt som en 404-fejl. Ved at redirecte til et aktivt link kan du nemt få brugerne sendt det rette sted hen.

Bliv ringet op