Bæredygtighed – godt indhold med god samvittighed

Bæredygtighed er en af de varmeste kartofler i mediebilledet netop nu. Klimadebatten fyldte mangt og meget under valgkampen ved det seneste folketingsvalg, og unge aktivister som svenske Greta Thunberg får mere taletid og mediedækning på globalt niveau. Vi kan ikke længere tænke lineært, da vi har tvunget os selv i et jerngreb af selvdestruktiv adfærd. Vi er nødt til at tænke cirkulært.

I TEXTA har vi en vision om at blive Nordens første bæredygtige content marketing-bureau. Dels af årsager, som er vidtrækkende og tager afsæt i, hvordan vi ser vores børns fremtid, men også af årsager, der tager udgangspunkt i vores medarbejderes ve og vel – og naturligvis ikke mindst vores kunder.

Vores mission er at hjælpe vores kunder til succes på de tre bundlinjer: People, planet & profit. Det vil vi gøre ved at give vores medarbejdere kvalitets-onboarding, der bidrager til økonomisk, miljømæssig og social succes for vores kunder og ikke mindst samfund. Vi uddanner vores medarbejdere i at tænke bæredygtigt fra dag 1., og vi rekrutterer med skelen til disse principper, som man som medarbejder skal efterleve.

Som first mover på bæredygtighed i vores branche vil vi gerne være med til at sætte dagsordenen og inspirere andre virksomheder til at gøre det samme. Vi deler vores viden og egen læring med såvel medarbejdere som kunder, da en mangfoldig indsats skaber de bedste resultater.

Det er vigtigt for os at understrege, at vi ikke peger fingre eller prædiker, men blot oplyser og kan hjælpe vores kunder med at tænke en bæredygtig strategi ind i deres interne og eksterne kommunikation.

Hvad er bæredygtighed?

Bæredygtighed er en del af mange større virksomheders strategi for 2019. Med god grund. Men hvad dækker betegnelsen egentlig over? Der er nemlig mange underliggende faktorer i bæredygtighed. Herunder social bæredygtighed, miljømæssig bæredygtighed og økonomisk bæredygtighed.

For at konkretisere hele tematikken har FN defineret 17 verdensmål. I TEXTA vælger vi lige nu at fokusere på særligt mål nr. 5, 8 og 12 for derefter at arbejde videre med de andre, hvor vi virkelig kan gøre en forskel i hverdagen.

Her er vores plan for en bæredygtig fremtid:

FN’s verdensmål nr. 5 – Ligestilling mellem kønnene

66% af alle vores ansatte er kvinder. Udover ejerkredsen består ledelsen af 50% kvinder, hvilket er en fin fordeling i henhold til ligestilling mellem kønnene. Kvinder skal sikres fuld deltagelse i ledelse og beslutningsprocesser, og vi vil sikre, at kvinder får lige muligheder og opnår fuld og effektiv deltagelse i lederskab på alle niveauer af beslutningsprocessen i det politiske, økonomiske og offentlige liv.

Det vil vi gøre ved hjælp af følgende konkrete handlinger:

Vi gennemgår vores rekrutteringsproces med afsæt i at finde medarbejdere, der brænder for vores værdier, samt fremme talentudviklingen og finkæmme vores onboarding for bias. Her delagtiggøres særligt kvinderne i ledelsen, så vi på den måde får input fra begge køn og dermed en ligelig fordeling af meningsdannere og fagligt input.

Derudover vil vi i højere grad samarbejde med kvindenetværk og virksomheder, der kan have behov for vores ekspertise inden for content marketing. Hertil skal vores kvindelige medarbejdere ud at sidde i disse netværk.

FN’s verdensmål nr. 8 – Anstændige jobs og økonomisk vækst

Vi vil skabe bæredygtig økonomisk vækst. Vi skal opretholde økonomisk vækst i overensstemmelse med nationale forhold og især sikre en årlig økonomisk vækst på mindst 7% i de mindst udviklede lande. I og med at vi har kunder, der spænder vidt på globalt plan, er det et mål, vi gerne vil arbejde aktivt med.

Det vil vi gøre ved hjælp af følgende konkrete handlinger:

Vi hjælper vores kunder med at lykkes med deres drømme gennem godt content, så de kan opnå vækst på alle tre bundlinjer. Vi hjælper sågar bæredygtige start-ups pro bono, så de kan opnå deres drømme, uden at det skal ruinere dem, før de overhovedet er kommet i gang.

Vi lærer vores medarbejdere at lykkes med deres drømme gennem best-in-class onboarding, som løfter medarbejdernes kompetencer – også inden for kommunikation om bæredygtighed.

Vil skabe fuld beskæftigelse og anstændigt arbejde med lige løn

Inden 2030 skal vi opnå, at alle mænd og kvinder i virksomheden har et produktivt og anstændigt job, hvor de får lige løn for lige arbejde. Dette gælder også for unge og for personer med handicap. Der er dog allerede lige løn for lige arbejde, og det med at skabe et meningsfyldt arbejde er noget, vi knokler på hver eneste dag. For det er vigtigt for os, at vores medarbejdere kan lide deres job og holder af deres kolleger og det, vi sammen står for.

Det vil vi sikre ved hjælp af følgende konkrete handlinger:

Best-in-class onboarding, så alle får et fedt job, der giver alle medarbejdere mulighed for at være dygtige til deres arbejde. Vi giver frihed til at lede/tage ansvar, og vi udvikler vores medarbejdere professionelt og personligt, så det skaber værdi i deres eget liv, hvor de er lige nu. De er nemlig med på en rejse, hvor vi sammen kan gøre en forskel for os selv, vores kunder og resten af verden.

Vi skaber transparens, så man som medarbejder kan se, hvordan man kan gøre en forskel og være med til at skabe succes for kunden. Det gør vi bl.a. ved at involvere medarbejderne i, hvordan de kan gøre en forskel for vores kunder og deres lokale miljø.

FN’s verdensmål nr. 12 – Ansvarligt forbrug og produktion

Inden 2030 skal vi halvere det globale madspild pr. person. Helt lavpraktisk har vi en frokostordning, hvor vi stiller krav til leverandøren om såvel produktion som råvarer. Det skal være lokalt, og vi spiser i dag mindre kød, da flere er gået den veganske vej.

Forekommer der madspild, afleverer vi resten af maden til FællesSKABET. Vores medarbejdere har alle indflydelse på dette og tager ejerskab på at reducere spild.

Udover madspild er affald også en del af vores fokus. Inden 2030 skal vi nedbringe affaldsmængden betydeligt gennem forebyggelse, reduktion, genbrug og genanvendelse.

Det vil vi gøre ved følgende handlinger i hverdagen:

Vi sparer på papiret, da alle vores kontrakter og dokumenter er digitale. Vi anvender så lidt plastik som muligt og slukker for både lys og computere, når de ikke benyttes.

Vi deler vores mødelokaler og låner kontorpladser ud til andre, der gerne vil være en del af vores fællesskab. Vi anvender Gaest til lån af mødelokaler.

Dertil køber vi udelukkende brugte møbler og computere gennem fx Holmris B8 og Refurb.

Når det kommer til affaldssortering, stiller vi således krav til vores leverandør af facility solutions. Grønne rengøringsmidler som sæbe, toiletpapir og håndservietter er en del af vores faste remedier.

Hertil involverer vi kontinuerligt vores medarbejdere, som i den grad har indflydelse på nye idéer og initiativer. Vi har en såkaldt Slack-kanal (vores interne kommunikation), der hedder #bæredygtighed. Her kommer man med grønne forslag, som vi drøfter i ledelsen.

Udbredelse af forståelsen for en mere bæredygtig livsstil

Når vi siger, at vi er Nordens første bæredygtige content marketing-bureau, skal vi walk the talk.Det gør vi dels ved at lære vores egne medarbejdere at tænke cirkulært og bæredygtigt, men dels også ved at dele vores viden omkring det.

Inden 2030 skal vi sikre, at alle medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere har den relevante viden og oplysning, der skal til for at fremme en mere bæredygtig udvikling og leve livet (både arbejdsmæssigt og privat) i harmoni med naturen.

Derfor gør vi følgende:

Vi er aktive på sociale medier med vores budskaber og tiltag. Vi skriver blogindlæg om vores egne erfaringer med bæredygtighed, og vi hjælper andre virksomheder med kommunikation om netop det at drive en bæredygtig virksomhed.

Ydermere inkluderer vi dertil viden om verdensmålene og bæredygtighed i onboarding af vores medarbejdere og tilbyder vores kunder at dele vores viden om bæredygtighed i deres content eller i samarbejde med os.

Overvejer du at komme i gang med det der bæredygtighed? Vil du høre mere om, hvad vi kan hjælpe dig med rent lavpraktisk, og hvad du får ud af det? Er du interesseret i godt content med god samvittighed?

Kontakt os ganske uforpligtende på telefon 42 46 20 19 eller på kontakt@texta.dk, og så tager vi en snak om dine muligheder.

Lad os tage en snak om dine content marketing-behov

Har du lyst til at tage en uforpligtende snak, er jeg klar til at hjælpe dig. Tøv ikke med at kontakte mig, når behovet opstår.

Peter Kragh Lauritsen
CCO & Partner

+45 71 96 06 05, peter@texta.dk

Log in with your credentials

Forgot your details?