Kim Søgaard Nielsen

Board Member & Partner / kim@texta.dk

Kim Søgaard Nielsen
Jeg har det overordnede driftsansvar for og økonomiske overblik over samtlige af TEXTAs aktiviteter. Herunder ligger sikring af en høj, ensartet kvalitet i såvel produktion som proces; fra kundehåndtering og salg til interne projekter og organisationsstruktur.

Uddannelse

Bachelor i Jura

Erfaring

ET AL Design, 3Bustilbud

Interesser

Ølbryggeri og biavl

Fun fact

Er kontorets bagerjomfru om onsdagen og laver en ond orm!