Nicolai Richardt Mortensen

Nicolai Richardt Mortensen

CEO & Partner

Jeg har det overordnede driftsansvar for og økonomiske overblik over samtlige af Textas aktiviteter. Herunder ligger sikring af en høj, ensartet kvalitet i såvel produktion som proces; fra kundehåndtering og salg til interne projekter og organisationsstruktur.

Bliv ringet op