Hvad betyder Kvantitative data?

Kvantitative data er en datatype, som kan beskrives med nøjagtige tal. Det er altså en meget konkret type af data, som kan måles, analyseres og evalueres ud fra de mål, man stiller som virksomhed. Det kan f.eks. være data for antal salg eller omsætning i en periode, som kan måles krone for krone.

På denne side kan du blive klogere på kvantitative data og hvordan det bruges indenfor online marketing. Vi starter med en introduktion til begrebet, og ser derefter på forskellige eksempler på hvordan det kan bruges som et værktøj til virksomhedens markedsføringsstrategi.

Hvad er kvantitativ metode?

Kvantitative metoder dækker over metoder, hvor man indsamler større mængder af ”hårde” data, som er målbare tal, der både kan bruges beskrivende, analyserende og evaluerende. Med den kvantitative metode kan man få større indblik i forskellige aspekter af virksomhedens præstationer og på den måde evaluere, om der er plads til forbedringer, eller om målene er nået. Det kan f.eks. være en basis for datadrevet content marketing.

Et eksempel er spørgeskemametoden, hvor man indsamler en række kvantitative data fra enten hele eller dele af den population, som man gerne vil vide noget om. Det kan f.eks. være en tilfredshedsundersøgelse blandt virksomhedens kunder, efter de har været i kontakt med kundeservice. Her kan man bede kunderne om at vurdere deres oplevelse med supporten ud fra en række aspekter såsom venlighed, hjælpsomhed, svartid osv. Når man løbende indsamler kvantitative data på denne måde, kan man senere analysere dem og vurdere, hvor der kan optimeres.

For at sikre gode kvantitative data er det selvfølgelig vigtigt, at spørgsmålene stilles på den rigtige måde. Typisk vil man inddele svarmuligheder i specifikke kategorier, såsom en vurdering af kundeservicen på en skala fra 1-10 eller med en rangering fra ”meget god” til ”meget dårlig”. På den måde kan man nemt inddele sit datasæt på en overskuelig måde.

Hvad er forskellen på kvalitativ og kvantitativ metode?

Når man indsamler data, enten via data mining eller ved f.eks. spørgeskemaer og fokusgrupper, inddeler man metoderne i to overordnede kategorier. Man kan enten benytte den kvalitative eller kvantitative metode, som har visse fundamentale forskelle. Så hvad er forskellene på kvalitativ og kvantitativ metode?

Den kvantitative metode er som sagt en metode, som behandler målbare og ”hårde” data, mens den kvalitative metode indsamler ikke-numeriske og ”bløde” data. Når man arbejder med kvantitative data, vil man derfor beskæftige sig med tal, der kan analyseres ved hjælp af grafer, diagrammer og skemaer. Kvalitative data er derimod mere ”bløde” og vil typisk være svar på åbne spørgsmål, hvor man spørger ind til respondentens holdninger, følelser, købsadfærd og motiver.

Der er ikke én metode, som passer til alle situationer, og man kan med fordel bruge både kvalitative og kvantitative data til at komplimentere hinanden. Det kan f.eks. være brugbart, når man skal analysere og evaluere virksomhedens content marketing strategi. Her kan man indsamle kvantitative data for f.eks. konverteringsrate, CTR og bounce rate. Dette kan suppleres med åbne spørgsmål til besøgende på hjemmesiden, hvor man spørger ind til deres motivation for enten at læse videre på hjemmesiden eller forlade den.

Den kvantitative metode beskæftiger sig dermed med et generelt helhedsbillede, mens den kvalitative metode derimod går mere ned i specifikke detaljer. Man kan dermed gå fra en beskrivelse af generelle tendenser til en forståelse for de specifikke årsager, der ligger bag disse tendenser.

Bliv ringet op