Hvad betyder Ordtæller?

En ordtæller er et værktøj, der, som ordet indikerer, giver dig mulighed for at tælle de ord, tegn eller anslag, der er i et stykke tekstmateriale. Det lyder måske ikke som den største nødvendighed, men du vil opleve, at du kan være udfordret af begrænsninger i enten det fysiske format eller i den tidsramme, der er sat af til opgaven, hvis du enten ikke nøjes med et vist antal ord, eller hvis din tekst ikke er informativ nok, fordi den mangler ord.

En ordtæller hjælper på den måde med at underbygge dit markedsføringsmateriales budskab og formål ved at holde dig inden for en fast ramme, som har større sandsynlighed for at fastholde læseren.

Er dit indhold således for langt, risikerer du, at din læser er stået af, lang tid inden vedkommende når frem til dit slutmål om for eksempel at foretage et køb. Og selv hvis læseren skulle få knoklet sig igennem teksten, risikerer hovedbudskabet at gå tabt et sted mellem de mange ord. Er dit indhold omvendt for kort, risikerer du, at læseren ikke får de oplysninger, han eller hun er ude efter – og måske ender læseren derfor hos din konkurrent, der med sin ordtællers stramme form har formået at levere det, der var behov for.

En ordtæller kan kvalificere din markedsføring

I dagens digitale verden er der et hav af information (og misinformation) på det store internet. Derfor er det vigtigt, at du er klar og tydelig i din kommunikation. Ellers risikerer du at miste dine modtageres opmærksomhed, interesse og i sidste ende købelyst. At holde dig inden for et fast antal ord tvinger dig altså til at tænke i måder, du kan formidle et budskab og skabe det bedste indhold på.

De fleste internetbrugere vil gerne have deres informationssult stillet så hurtigt som muligt, og det kan og bør du bruge til din fordel. Brug en ordtæller til at holde budskabet, intentionen og lixtallet i så stram snor, at du fastholder din læsers interesse, men ikke i så stram snor, at du ikke får leveret den rette mængde information.

Selv i situationer, hvor læseren har accepteret at modtage materiale, f.eks. dit nyhedsbrev, er det vigtigt at holde dig inden for en passende mængde ord, så modtageren også har lyst til at læse med en anden gang – og ikke mindst interagere med dit indhold, hvis det er det, der er formålet.

En ordtæller tæller altså ikke blot antallet af ord i et stykke tekstmateriale, men holder også dig på dupperne i forhold til at levere det bedst mulige stykke markedsføringsmateriale, der imødekommer det behov og de præferencer, der er hos din modtagergruppe.

Er en ordtæller begrænset til én type tekst?

Man kan måske godt få tanken, at det kun er vigtigt at få talt sine ord i længere tekststykker, men der findes ikke en magisk formel for, hvad der altid er det rette antal ord i alle tekster. Begynder du at læse et White Paper, vil du undre dig gevaldigt, hvis teksten slutter efter 200 ord. Har du med et Facebook-opslag at gøre, kan 200 ord måske mere end rigeligt opsummere den pointe, dit White Paper har brugt flere sider på at uddybe, nuancere og eksemplificere.

En ordtæller er derfor relevant, hvis du kender genren på den tekst, du skriver, og kan give dig et praj om, at sandsynligheden stiger, for at modtageren eller læseren af teksten vil gøre det, du har som intention. Det er derfor et værktøj, der kan gøre din kommunikation mere effektiv og din marketingstrategi mere præcis.

Bliv ringet op