Verdensmål #4: Kvalitetsuddannelse

Verdensmål #4: Kvalitetsuddannelse

Den 25. september 2015 blev de 17 verdensmål for bæredygtigheds udvikling vedtaget ved FN’s generalforsamling. Med vedtagelsen af disse har alle verdens lande, rige som fattige og store som små, forpligtet sig til at nå de 17 ambitiøse mål inden udgangen af 2030.

Verdensmålene har blandt andet til formål at håndtere klimaudfordringerne, udrydde fattigdom og sult samt bekæmpe ulighed og sørge for, at alle har ordentlige forhold inden for sundhed og uddannelse med mere. De 17 mål er således et udtryk for, at vi alle har et fælles ansvar for at skabe en bedre verden, hvor alle har lige muligheder.

Verdensmål nummer 4: Kvalitetsuddannelse har til formål at ”Sikre alle lige adgang til en kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring” – citat fra verdesmaalene.dk

I dette indlæg vil vi gå i dybden med verdensmål nummer 4, hvad det helt præcist går ud på, hvorfor det er relevant, og hvordan du som virksomhed kan arbejde med at støtte dette verdensmål.

 

Hvad står FN’s verdensmål 4 for?

Grafik af FN's verdensmål 4 - kvalitetsuddannelse

Uddannelse muliggør en opadgående socioøkonomisk mobilitet og er nøglen til at slippe ud af fattigdom” – det er de første ord, der møder dig, når du besøger FN’s egen side omhandlende verdensmål 4: Quality Education. Men hvad betyder det så lige?

Jo, det betyder jo det, der står. Uddannelse er det grundlag, som gør os i stand til at forstå verdens problemer og handle på dem, og samtidig er det også uddannelse, som gør os i stand til at gøre livet bedre for os selv.

Sagt med andre ord: Alle verdensmålene er vigtige, og det er ikke muligt at adskille dem fuldstændigt. Alligevel må verdensmål 4 siges at være et af de vigtigste mål – netop fordi uddannelsen er grundlaget for vores beslutninger, og det er nu en gang lettere at tage en beslutning på et oplyst grundlag.

Derfor skal verdensmål nummer 4 sikre, at alle børn i alle køn i hele verden gennemfører en gratis primær- og sekundær uddannelse inden 2030. Samtidig sigter man efter at give lige adgang til erhvervsuddannelserne og universel adgang til en videregående uddannelse af høj kvalitet uanset køn og økonomisk tilstand.

 

Hvorfor er verdensmål 4 relevant?

I løbet af de sidste fem årtier er der rigtig mange mennesker, som har fået adgang til en uddannelse verden over, og det er positivt.

I 1970 var det kun omkring 75 % af verdens befolkning, som gennemførte en grundskoleuddannelse, mens det tal i 80’erne steg til omkring 80 %, og i 2015 var det hele 91 % af verdens børn, som var indskrevet i en skole. Samtidig er der i dag næsten ligevægt mellem antallet af drenge og piger, som gennemfører en uddannelse. Tallene her må helt bestemt siges at være en succes.

Alligevel har denne fremgang af børn, som kommer i skole, mødt stor modstand. I udviklingslande, hvor der er fattigdom, væbnede konflikter, naturkatastrofer og andre nødsituationer, er der stadig alt for mange børn, som ikke kommer i skole. Det betyder, at der ifølge UNESCOS Institute for Statistics (UIS) i 2018 stadig var omkring 258 millioner børn og unge, som ikke gik i skole.

 

Grafik, som viser andelen af børn verden over, der ikke gik i skole i april 2019

Kilde: Unesco Institute for Statistics

 

Samtidig er det ikke nok at få børnene hen på skolebænken; de skal også lære noget. Men i nogle lande er undervisningen så dårlig, at kun omkring halvdelen af børnene rent faktisk kan læse, når de kommer ud af skolen.

 

FAKTA: Hvorfor verdensmål 4 er så vigtigt

  • Hvert år med en god uddannelse reducerer risikoen for konflikter med omkring 20 %.
  • I 2019 estimerede man, at 53 % af børn fra lav- og middel-lav indkomst lande ikke kunne læse i 10-års alderen.
  • Inden 2030 skal der rekrutteres 69 millioner lærere, for at alle børn kan tilbydes en grundskoleuddannelse (tal fra 2016).
  • I oktober 2019 var der omkring 150 millioner børn verden over, der udførte børnearbejde. Mange af dem har og havde ikke tid til at gå i skole ved siden af.
  • Hvert år bruges der omkring 4,7 billioner US dollars verden over på uddannelse. 65 % bliver brugt i høj-indkomst lande, mens 0,5 % bliver brugt i lavindkomst lande. Tallene er fra 2019.

Kilde: Ovenstående fakta er hentet hos globalpartnership.org

 

Verdensmål 4 i Danmark

Hvis du har læst dette indlæg grundigt indtil nu, tænker du måske: Men hvad har det her verdensmål med Danmark at gøre? Vi har en god folkeskole, gratis videregående uddannelser og et uendeligt hav af muligheder, når det kommer til vores valg af uddannelse.

Hos Danmarks Statistik kan du desuden holde dig opdateret på, hvordan det går med at opfylde de forskellige delmål for verdensmål 4 her i Danmark. Her kan du blandt andet læse dig frem til, at mere end 90 % af alle piger og drenge i Danmark går ud af 9. klasse med beståede færdigheder inden for læsning og matematik.

 

Andelen af unge i Danmark, som ved afslutningen af 9. klasse mindst har opnået minimumsfærdigheder i læsning (blå) og regning (grøn) fordelt på køn.

Kilde: Danmarks Statistik

 

Men hvad er det så, at verdensmål 4 har med os at gøre? Rigtig meget faktisk.

Først og fremmest, fordi verdensmålene er et fælles ansvar og består af en række fælles mål for alle verdens lande. Det er ikke tiden til at kigge på sit eget land og sige ”Det går fint”; det er tværtimod tiden til at se ud over vores egne grænser og hjælpe med at gøre hele verden til et bedre sted.

Og hvis det globale, menneskelige argument ikke er argument nok, så er der også det økonomiske.

 

”Hvis verdensmålene bliver indfriet til 2030, åbner det op for nye markedspotentialer, der er mindst 12 billioner dollars værd”

SDG Accelerater for SMEs, Denmark

 

Der er nemlig et enormt økonomisk potentiale i at løfte mennesker ud af deres fattigdom blandt andet ved at uddanne dem, således de selv kan få økonomisk overskud og blive sikret mod sult, udnyttelse og sygdom.

Når flere lande bliver økonomisk uafhængige med borgere, der ikke lider under sult og sygdom, åbner det samtidig op for nye markeder, som vi kan handle med.

Faktisk har beregninger i rapporten ”Better Business Better World” fra Business and Sustainable Development Commission fremvist, at hvis verdensmålene bliver indfriet inden år 2030, vil det åbne op for nye markedspotentialer til en værdi af hele 12 billioner amerikanske dollars.

 

Verdensmål 4 og covid-19-pandemien

Covid-19, også kendt som Corona-krisen, har betydet, at skoler verden over er blevet nødsaget til at lukke, og det er ikke alle steder, at online undervisning er en mulighed.

I Danmark betyder det, at rigtig mange elever har onlineundervisning. Selvom dette er et fremragende alternativ, er kvaliteten af undervisningen (og elevernes koncentration) sjældent den samme som ved almen, fysisk undervisning. Men de danske elever modtager dog stadig undervisning.

Rigtig mange steder i verden er der ikke mulighed for at facilitere online undervisning, og i april 2020 estimerede man, at 1,5 milliarder børn i 188 lande ikke fik undervisning grundet corona-krisen.

Flere har kaldt dette for den største uddannelseskrise, verden nogensinde har stået overfor, da man i mange af de dårligt stillede lande risikerer, at børn, som ikke modtager fjernundervisning, aldrig kommer tilbage i skole igen (det kan du læse hos folkeskolen.dk).

 

Verdensmål 4 - ikoner for de 10 delmål - kvalitetsuddannelse

Illustrationer af de 10 delmål til verdensmål 4

 

Inkluder verdensmål 4 i din virksomheds bæredygtige strategi

Verdensmålene er en fremragende mulighed for alle typer af virksomheder, som gerne vil være med til at tage samfundsansvar og samtidig vise, hvad de står for. Arbejder din virksomhed ikke med et eller flere af FN’s 17 verdensmål endnu, er det bare med at komme i gang.

Støt en skole i et U-land økonomisk, deltag i en gæsteforelæsning på universitet, og del ud af dine bedste job-tips, eller bliv mentor for en ung, som har det svært i skolen. Mulighederne er mange, og det gælder om at sætte ind der, hvor lige præcis du og din virksomhed kan gøre en forskel.

Du kan desuden læse meget mere om de 17 mål og få inspiration til, hvordan du selv kommer i gang med at arbejde med dem, i vores indlæg: FN’s 17 verdensmål: Hvem, hvad, hvorfor & hvordan?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Ikke bare endnu et nyhedsbrev …

To gange om måneden serverer vi tips, guides eller nyheder, som du kan omsætte til praksis i dit arbejde eller din forretning. Kvit og frit.