Strategi

Vigtigheden af at kunne mestre content marketing som disciplin og operativt værktøj er efterhånden gået op for de fleste virksomheder. Alligevel står mange uden en retning og plan for deres indsatser.

De mangler en content marketing-strategi, der definerer, hvordan de vil nå deres forretningsmål og med hvilke ressourcer. Vi hjælper dig med at varetage din virksomheds content-strategi – lige fra søgeordsanalyser og kortlægning af content gaps til content-plan og eksekvering af skarpt indhold.

Ingen content marketing uden strategi og retning

Content-strategi, digital content-strategi, content marketing-strategi, inbound marketing… Kært barn har mange navne – og det er bestemt ingen undtagelse, når man beskæftiger sig med den strategiske del af content marketing. Uanset hvilket label, du vælger at operere med, er det faktum, at effektiv og målrettet content marketing fordrer en bagvedliggende, velfunderet strategi.

Det er lidt at sammenligne med brugen af en GPS. Den har som sådan ingen funktion, hvis ikke du aktivt indkoder en slutdestination, som den kan hjælpe dig med at vise vejen til. På samme måde handler strategi om at give dine content marketing-indsatser retning, formål og mening.

God content-strategi skal harmonere med og afspejle virksomhedens overordnede forretnings- og markedsføringsmål. Hvad end målet er en styrket positionering, øget leadgenerering, konvertering, kendskabsgrad, salg eller kundeloyalitet, er tydelige målsætninger en forudsætning for, at du kan få formuleret retningslinjerne for, hvad der konkret skal til for at realisere dine mål og sikre effekt af dine content marketing-indsatser.

Det er altså ikke nok bare at producere kvalitetsindhold. Du skal også vide, hvordan indholdet bedst muligt promoveres, hvordan det skaber værdi for din målgruppe samt, hvad det grundlæggende skal tjene til. Det handler i bund og grund om forretningsforståelse – og netop dét hjælper vi dig gerne med at blive helt skarp på.

Kend din målgruppe – og dine konkurrenter

Kend din målgruppe! En anbefaling, som de fleste virksomhedsejere med rette følger, og sætningen kan da heller ikke understreges nok gange. En grundig målgruppeanalyse er en af de indledende og helt afgørende led i udarbejdelsen af din virksomheds content marketing-strategi. Først når du ved, hvem du reelt set gerne vil nå med din marketing, på hvilke platforme de færdes, samt hvilke interesse- og adfærdsmønstre de er karakteriseret ved, kan du begynde at skræddersy indhold, der specifikt er målrettet og tilpasset til deres præferencer.

På samme måde er det vigtigt at få afdækket de potentielle udfordringer og barrierer, der kan ligge i at skulle nå den pågældende målgruppe. Kort sagt: Kendskab til og forståelse for din målgruppe er så at sige nøglen til en god content marketing-strategi, som kan sikre, at dit indhold rammer plet, engagerer, skaber værdi og i sidste ende giver et maksimalt afkast.

Men én ting er målgruppen. Noget andet er dine konkurrenter. Det gælder om at holde dine venner tæt, men dine konkurrenter endnu tættere, og derfor er det vigtigt at foretage løbende konkurrentanalyser som en del af din content marketing-strategi. Vi hjælper store såvel som små virksomheder med både at få afdækket, hvilket marked deres virksomhed opererer på, og få identificeret hvilke (nær)konkurrenter dette felt afspejler.

På den måde kan du udforme og retningsbestemme dine content marketing-indsatser, så du kan differentiere dig fra de andre og få skabt en stærk markedsposition. Og husk: Det er ikke en svaghed at skele til konkurrenternes praksis. Tværtimod kan det inspirere og motivere til at gøre noget lignende – bare bedre og på en anderledes måde.

Dine begrænsninger er lige så vigtige som dit potentiale

Lige så vanskeligt det kan være at skulle formulere sine styrker, lige så svært kan det være at gøre sig bevidst om, hvilke svagheder eller begrænsninger man har. Ikke desto mindre er sidstnævnte en vigtig erkendelsesproces, når du arbejde med content marketing-strategi.

Der ligger ekstrem stor værdi i at kunne se ens mangler og de punkter, som ens virksomhed ikke performer særlig godt på. Det åbner døre fremfor at lukke døre. Det giver mulighed for læring, udvikling og optimering af marketing-indsatser. Det baner vejen for positionering og vækst.

Hos TEXTA rådgiver vi dig i, hvordan du bedst muligt får udnyttet både din virksomheds eksisterende begrænsninger og fremtidige potentiale, så den kan blive en bedre og optimal version af sig selv. Vi tilbyder dig en grundig content gap-analyse, så du kan blive bevidst om og få identificeret de indholdsmæssige huller i markedet, som du med fordel kan udfylde samt de indsatsområder, dine konkurrenter slår sig på – og som du også bør slå løs på.

Vi foretager ligeledes potentialeanalyser, der kan grave de relevante søgeord, søgeordsgrupper og indholdstyper frem, som dine konkurrenter anvender og performer godt på. Du bliver altså klædt godt på, så du hele tiden kan være et skridt foran din nabo-virksomhed. For dét er et skridt i den rigtige retning.

Giv din strategi et korpus – en content-plan

Mange virksomheder lider under en ad hoc-tilgang til indholdsproduktion, -strategi og -planlægning. De har en masse tanker om og ambitioner for deres indhold, men har vanskeligt ved at få det struktureret således, at det bliver eksekverbart. Derfor er det alfa og omega at finde en metode til at få systematiseret content marketing-indsatserne som et led i arbejdet med virksomhedens strategi. Det handler populært sagt om at give din content-strategi et korpus – og det starter med en nøje udtænkt content-plan. En content-plan er det robuste skelet, der skal holde virksomhedens mange initiativer og indsatser på plads, så du skyder med skarpskud fremfor spredehagl.

Vi hjælper dig med planlægning af dit indhold, så det bliver systematiseret på optimal vis i forhold til både emner, publiceringstidspunkt, målgruppe, KPI’er og meget mere. Så kan du sikre dig, at der er overensstemmelse mellem selve indholdet, dets fremstillingsform og den pågældende distributionskanal. Med en velfungerende content-plan skaber du de ideelle betingelser for et kontinuerligt og afbalanceret flow af indhold på tværs af dine forskellige platforme. Du får samtidig mulighed for at måle og evaluere på dine indsatser, så du altid er up to date på, hvordan de rent faktisk performer – og lige så vigtigt, hvad der ikke virker optimalt. På den måde kan du konstant optimere og tage din content marketing til nye højder.

Så giv din content-strategi et velstruktureret korpus. Det betaler sig – også på den lange bane.

Kunsten at producere indhold, der sparker…

Content marketing handler grundlæggende om indholdsproduktion. Men ikke en hvilken som helst type indhold. Det drejer sig om den type kvalitetsindhold, der kan engagere, skabe værdi og ikke mindst købsmotivere netop den målgruppe, som din content marketing-strategi sigter mod. Det gælder om at omsætte din databaserede viden om målgruppens adfærd og præferencer til relevant indhold, der på sigt skal skabe konvertering, salg og ideelt set øget kundeloyalitet. Et samarbejde med os betyder kyndig rådgivning og hjælp i alle indholdsproduktionens faser – lige fra den spæde, kreative idéudviklingsfase til den endelige eksekveringsfase. Vi fører pennen for dig og har gennemgående øje for dine behov og det høje kvalitetsniveau – uanset hvorvidt der er tale om et blogindlæg, en produkttekst, en pressemeddelelse, et nyhedsbrev eller profilbeskrivelse til din virksomheds hjemmeside. Alle typer indhold er velkomne, og vores samarbejdspartnere inden for såvel grafik som videoproduktion er din garanti for et tilfredsstillende slutprodukt.

Det er vigtigt at kunne stå inde for indholdets kvalitet. Men det er lige så vigtigt at kunne sikre, at indholdet bliver kanaliseret de steder hen, hvor det bærer mest frugt. Der er forskel på pærer og bananer, og på samme måde er der betydelig forskel på, hvilke medier og medieplatforme du vælger at satse på som distributionskanaler. Hvad end det drejer sig om paid media, owned media eller earned media, garanterer vi dig, at dit indhold bliver produceret, så det er skræddersyet og tilpasset specifikt til den enkelte platform. Kun på den måde sikres du, at dine content marketing-indsatser og -budskaber bliver relevansoptimerede og performer optimalt. Vi vil kort sagt hjælpe dig til at producere indhold, der sparker…

Optimér din synlighed med SEO

Hvad nytter det at producere godt indhold, hvis ikke det kan ses? Godt performende indhold er en central del af enhver sund content marketing-strategi og hænger uløseligt sammen med SEO-strategi. Det gælder på alle måder om at gøre dit indhold – og dermed også din virksomhed – så synlig som overhovedet muligt for dine potentielle kunder. Og den hurtigste vej hertil går gennem internettets søgemaskiner. Forbrugerne konsulterer oftest Google eller andre søgemaskiner, når de søger efter produkter, ydelser eller svar på spørgsmål. Du gør derfor klogt i at fange deres opmærksomhed og interesse netop her ved at søgemaskineoptimere dit indhold, så sandsynligheden øges for, at din virksomhed dukker frem i brugernes søgninger.

It’s all about søgemaskinevenlighed. Det vil sige, at dit indhold helst skal fremstå så attraktivt og gennemskueligt som muligt for søgemaskinernes algoritmer. Internettet flokkes med konkurrenter, der udbyder alternativer til din service, og derfor handler det ultimativt om at kunne skille sig ud fra mængden og være mest synlig. Med de rette søgeord og den rette forståelse for algoritmernes ranking-parametre kan du få adgang til de eftertragtede topplaceringer. Og vi hjælper dig gerne deropad. Vi foretager alt fra den indledende søgeordsanalyse til den endelige produktion af SEO-tekster, så du kan stryge til tops på Google med rekordfart.

Effektmåling og KPI – lad dine data tale

En god content marketing-strategi er en strategi, der altid er i bevægelse og under konstant udvikling. Når dine marketing-indsatser er eksekverede, er det tid til at kigge tilbage, reflektere og blive klogere – og her handler det om at have styr på sine data. Evalueringsfasen er lige så betydningsfuld som eksekverings- og implementeringsfasen, da du her får mulighed for at analysere og måle på effekten af dine enkelte indsatser med henblik på at se, hvordan de har performet i relation til dine opstillede KPI’er. Og her skal negative tal og resultater ikke nødvendigvis udelukkende ses som et nederlag. De røde tal bør også ses som en stående invitation til at lære af sine fejl og på baggrund heraf optimere selve content-strategien fremadrettet.

Et samarbejde med os indebærer, at vi er med dig hele vejen – også i slutfasen. Vi står for indsamling, bearbejdning og analyse af dine data samt afrapportering og evaluering. Vi tilbyder løbende monitorering og måling undervejs i forløbet, så du altid er sikret tilstrækkelige og brugbare data til at samle op på dine KPI’er. Vi hjælper dig så at sige med at oversætte dine data til forståelige, operationelle og målbare resultater, så du ved, hvor du i fremtiden skal prioritere dine ressourcer og lægge ekstra kræfter.

Med andre ord: Lad dine data tale – og lad os være den mikrofonholder, der sikrer, at du modtager og forstår indsigterne klart og tydeligt.

Lad os være din strategiske sparringspartner – hele vejen

Det er ikke tilfældigt, at mange virksomheder oplever vanskeligheder med at få deres content marketing-indsatser til at give det afkast, som de gerne vil. De gode resultater afhænger ultimativt af, hvorvidt man har fået fastlagt et gennemtænkt og solidt strategisk fundament, hvorpå det gode indhold skal stå og gro. Det kan være en omfattende, og dog tvingende nødvendig, proces, og det kræver, at man som virksomhed sætter både tid og penge af til at planlægge og eksekvere.

Vi har tiden – og vi vil hjertens gerne bruge den på dig som din personlige sparringspartner. Vi hjælper dig med alt lige fra indledningsvis at identificere og formulere dine forretningsmål, foretage løbende dataindsamlings- og analysearbejde, producere skarpt og relevant indhold til efterfølgende at stå for afrapportering og evaluering.

Lad os gøre det hårde benarbejde, så du fuldt og holdent kan fokusere på at forfine og optimere dine content marketing-indsatser. Vores content marketing-specialister gør en dyd ud af at give dig de bedste betingelser for at kunne udvikle den bedste og mest formålstjenlige strategi, der kan give retning for din indholdsproduktion. Vi er ekstremt lydhøre og gør en dyd ud af at tilrettelægge forløbet som et ”parløb”, hvor vi skræddersyer løsninger efter netop dine behov og ønsker. På den måde sikrer vi os, at du bliver tilfreds, og at forløbets enkelte delprocesser er målrettet din virksomheds forretningsmål. Vi er din sparringspartner – hele vejen.