Hvad betyder Vækststrategi?

En vækststrategi er en strategi, som skal sikre vækst i en virksomhed og kan både bære præg af kortsigtede og langsigtede elementer. Uden en god vækststrategi vil enhver virksomhed sakke bagud i forhold til konkurrenterne, og det kan i sidste ende betyde, at man bliver helt udkonkurreret og må forlade markedet. Det er altså essentielt at have en solid vækststrategi for sin virksomhed, hvis man vil være konkurrencedygtig i mange år fremover.

Så hvordan skaber man den rette vækststrategi, og hvilke metoder kan man benytte til at finde den perfekte balance i sin strategi? På denne side kan du finde en grundlæggende guide til konceptet, og hvordan du kan implementere det i din virksomhed.

Ansoffs vækstmatrice – en model for vækststrategier

Når man skal bygge en vækststrategi for sin virksomhed, kan det være svært uden at have teoretiske rammer og modeller, hvori man kan formulere sin strategi. Heldigvis er der lavet en masse research på området, som kan hjælpe virksomheder godt på vej mod at finde den rette strategi.

En af de mest markante og mest benyttede modeller inden for vækststrategier er Ansoffs vækstmatrice. Den blev skabt af den russiskamerikanske matematiker og forretningsmand Igor Ansoff tilbage i 1957 og har siden dengang været et centralt referencepunkt for teorier om virksomheders vækst.

Vækstmatricen opdeler vækststrategier i fire overordnede strategier. Tabellen nedenfor viser, hvordan matricen opdeles.

Ansoffs vækstmatrice

Markedspenetrering – en strategi med lav risiko

Den måske nemmeste og mindst risikable vækststrategi er markedspenetrering, hvor virksomheden forsøger at skabe vækst ved at fokusere på nuværende produkter og de nuværende markeder. Her handler det om at øge salget på etablerede markeder uden at lancere nye produkter. Man løber altså ikke store risici ved at bevæge sig ud på nye markeder eller ved at lancere nye produkter, som potentielt kan fejle.

Der er flere måder at føre en vækststrategi med fokus på markedspenetrering ud i livet på. Man kan øge sine markedsandele på de nuværende markeder, bl.a. via disse tiltag:

 • Forøgelse af forbrugsfrekvensen, f.eks. ved hyppigere brug, hurtigere udskiftning eller nye anvendelsesmuligheder.
 • Forøgelse af totalmarkedet, altså en forøgelse af målgruppen. Det kan f.eks. ske gennem en god content marketing-strategi.

Markedsudvikling – tag dine produkter ud på nye markeder

En anden vækststrategi, som også er præget af relativt lav risiko, er markedsudvikling. Her fokuserer man igen på sine nuværende produkter, men prøver i stedet at sikre vækst gennem en udvidelse til nye markeder. Det handler altså om at sikre et større salg af sine nuværende produkter til nye segmenter.

Markedsudvikling kan implementeres i virksomhedens strategi på forskellige måder. Noget af det, man f.eks. kan fokusere på, er:

 • Fokus på nye potentielle målgrupper, som måske kunne have brug for produktet. Det kan f.eks. ske gennem en ny kampagne.
 • En udvidelse til nye delmarkeder. Det kan f.eks. være ved at gå fra kun at sælge B2C til også at sælge sine produkter B2B.
 • Udvidelse til nye geografiske markeder, f.eks. gennem eksport til nye lande.

Produktudvikling – nye og bedre produkter til dine nuværende kunder

I stedet for at fokusere på nuværende produkter kan man også lægge en strategi, som handler om at udvikle nye og bedre produkter til nuværende kunder. Dette kaldes produktudvikling og handler altså om at øge salg gennem innovation.

Du kan føre en vækststrategi med fokus på produktudvikling gennem tiltag såsom:

 • forbedring af nuværende produkter, som gør det mere attraktivt for dine kunder
 • udvikling af helt nye produkter
 • udvidelse af dit nuværende sortiment, f.eks. nye accessories til dine eksisterende produkter eller flere varianter af dine nuværende produkter.

Diversifikation – en højrisikabel strategi

Den sidste vækststrategi i Ansoffs vækstmatrice er diversifikation, som omhandler en strategi, hvor man udvikler nye produkter, der målrettes nye markeder. Man træder altså ud i ukendt farvand og træder ind på et marked, man sjældent har det store kendskab til. Man kan se det som at starte en ny virksomhed i virksomheden.

Diversifikation kræver en stor investering, som kan være farlig for virksomheden, hvis strategien ikke lykkes. På den anden side kan der også være et stort vækstpotentiale på det nye marked. Det er altså en typisk ”high-risk-high-reward”-strategi.

Integration – et alternativ til vækstmatricen

Ud over de fire vækststrategier i Ansoffs vækstmatrice kan en virksomhed også forsøge at opnå vækst gennem integration. Ved denne strategi flytter virksomheden sig i sin forsyningskæde, f.eks. ved opkøb. Overordnet set findes der tre former for integration:

 • Vertikal integration: Virksomheden overtager funktioner i forsyningskæden.
 • Horisontal integration: Virksomheden udvider sine aktiviteter på samme niveau i forsyningskæden.
 • Strategisk alliance: Virksomheden indgår et partnerskab med en anden virksomhed.

Med disse teorier og begreber er du godt klædt på til at formulere din virksomheds vækststrategi. Når strategien er valgt og føres ud i livet, er det vigtigt at foretage vækstanalyser for at følge virksomhedens vækst og succes.

Bliv ringet op