Hvad er en landing page? Sådan skaber du den perfekte af slagsen

Hvad er en landing page? Sådan skaber du den perfekte af slagsen

Oplever du lidt for ofte, at besøgende Google-brugere forlader din hjemmeside kort tid efter, at de har klikket sig ind på den? I så fald kunne det tyde på, at dine landing pages ikke spiller optimalt. Og det kan koste dig værdifulde kunder i biksen, kan jeg godt afsløre.

En velfungerende landing page er alfa og omega for enhver virksomhed, der vil gøre sig forhåbninger om at tiltrække og fastholde besøgende – samt konvertere dem til kunder i sidste ende. Alligevel er der mange virksomheder, der fortsat den dag i dag ikke er helt klar over dels, hvad en landing page egentlig er, og dels hvordan den bør opbygges.

Kan du selv nikke genkendende til dette? Bare rolig – det er der skam råd for. Og hos TEXTA er råd ikke dyre.

I dette blogindlæg giver jeg dig en komplet guide, der blandt andet giver dig svar på, hvad en landing page er, og hvorfor landingssider er relevante. Og så får du 10 skarpe tips til, hvordan du skaber en perfekt landing page, der bare sparker …

Er du klar, parat til start(side)?

Rigtig god læselyst!

Et illustrativt eksempel – fra egen TEXTA-kravlegård

Inden jeg går direkte til definitionen på en landing page, vil jeg lige lægge blødt ud med et illustrativt eksempel herpå fra den virkelige verden. Eller rettere: TEXTAs egen lille kravlegård.

Så med fare for ”ananas i egen juice”-effekt, får du her en kort gennemgang af, hvordan en velfungerende landing page kunne se ud.

Et konkret eksempel på en landing page på texta.dk

Eksempel på landing page fra TEXTA.dk

Ovenstående screenshot viser tydeligt, hvad en typisk landing page består af, og hvilke delelementer siden som minimum bør indeholde.

Det drejer sig konkret om:

#1 En beskrivende overskrift, der matcher den besøgendes forventninger samt en eventuel underrubrik, der kort teaser for sidens indhold.

#2 En koncentreret og spidsformuleret tekst, der uddyber indholdet og klarlægger de(n) værdi(er), som den besøgende får på siden (gerne ved brug af punktopstilling).

#3 Mindst ét passende billede (eller video), der tydeligt demonstrerer og understøtter sidens indhold.

#4 Brug af troværdighedsskabende ”social proof” – fx i form af kundereferencer, citater, testimonials mv.

#5 Tydelige CTA’er (call to actions) og kontaktformularer, der ansporer til en bestemt handling, henvendelse, interaktiv osv.

Denne liste er langt fra udtømmende, men repræsenterer som sagt kun de punkter, der er et absolut ”must” på enhver landing page. Du skal nok få en mere udførlig opskrift med alle ingredienserne på en god landing page lidt senere. Men først må vi lige have helt styr på the basics.

Få styr på the basics – hvad er en landing page?

En landing page (også kaldet landingsside) er en slags destinationsside. Det vil sige en side, som besøgende fra Google lander og ideelt set bliver på – heraf navnet ”landing page”.

Målet er, at siden helst skal fungere som de besøgendes endedestination. Altså det sidste stop i Google-brugernes søgerejse, hvor deres behov bliver stillede, og hvor de får nøjagtig, hvad de søgte.

Det betyder også, at en landing page typisk ikke har den store navigation integreret. Der er ikke brug for en menu øverst, da målet netop ikke er at navigere folk videre, men omvendt at fastholde dem på siden.

Sagt med andre ord skal en landing page ideelt set kunne:

 • tiltrække relevante besøgende
 • fastholde de besøgende og dække deres behov
 • motivere til en bestemt (købs)handling.

En illustration, der viser de tre formål med at lave en landing page

Illustration af formålet med en landing page

En landingsside har mange anvendelsesmuligheder og bruges ofte i forbindelse med fx annoncering, kampagner, SEO eller lignende. De besøgende ankommer typisk til en landing page direkte fra Google, hvor de enten har klikket på en betalt Google-annonce eller et organisk søgeresultat.

Men lad os kigge lidt nærmere på, hvad det primære formål med en landing page egentlig er.

Hvorfor er landingssider vigtige? Et spørgsmål om konverteringer>

Udover at skulle kunne tiltrække Google-brugernes eftertragtede klik har en landing page overordnet set til formål at få de besøgende til at gøre noget. Det vil sige motivere til en bestemt handling, som har kommerciel værdi for den pågældende hjemmesideejer.

Inden for marketing og salg siger man med fagsprog, at landingssiden gerne skal omdanne brugerne fra ”besøgende” til ”konverterende kunder”. Konverteringer er et bredt begreb, der kan dække over mange ting – herunder køb af varer, download af indhold, tilmeldinger til nyhedsbreve, afgivelse af personlige kontaktoplysninger og lignende.

Kort sagt handlinger, der på den ene eller anden måde etablerer en kontakt og relation til den besøgende, der følgelig overgår til at blive en potentiel kunde (et såkaldt ”lead”). Men denne transformation er skam lettere sagt end gjort.

Det kræver, at du formår at opbygge en velstruktureret og indbydende landing page, der vækker interesse, tilbyder relevant og præcist formuleret indhold, og som gør det superlet for de besøgende at foretage netop den handling, du ønsker, de skal gøre.

Skab værdi for dig selv – og dine besøgende

Lidt firkantet kan man sige, at en landing page faktisk både tjener til dit eget kommercielle formål og de besøgendes formål. Dette skal forstås således:

 • På den ene side skal din landing page helst generere varme leads og i sidste ende konverteringer – fx salg.
 • På den anden side skal din landing page helst gerne levere lige nøjagtig, hvad de besøgende søger efter, så du tilfredsstiller dem og skaber værdi.

Hvis dette lykkes, er du sikret mod det indledningsvist beskrevne scenarie, hvor Google-brugerne hurtigt klikker sig væk fra din hjemmeside og videre til dine konkurrenter.

Inden for SEO-verdenen opererer man med fagtermerne dvæletid (altså hvor længe en besøgende bliver på siden) og afvisningsprocent (hvor stor en andel af de besøgende, der klikker sig væk efter kun at have set én side).

Og hvis der er noget, som Frk. Google godt kan lide, så er det, hvis man formår at fastholde besøgende på sin landingsside. Det er nemlig et direkte signal om, at din landing page er relevant og værdiskabende i Google-brugernes optik.

På den måde har dvæletiden altså direkte indflydelse på, hvor højt din hjemmeside placerer sig blandt søgemaskinens utallige organiske søgeresultater. Og dermed også hvor synlig/søgbar den er, hvilket i sidste ende har betydning for antallet af besøgende.

En illustration, der viser cyklussen for en landing page

Model over relationen mellem indholdet på en landing page og SEO

 

Så hvis du gerne vil øge din hjemmesides ranking-potentiale og din virksomheds online synlighed, gør du klogt i at udøve målrettet SEO på dine landing pages. Netop SEO-tekster er én af de vigtige grundingredienser i opbygningen af en succesfuld landing page, hvilket jeg kommer tilbage til lige om lidt.

Opskriften på den perfekte landing page

Men lad os da bare komme til sagen. I det følgende giver jeg dig den fulde opskrift i form af 10 skarpe tips til, hvordan du skaber en perfekt landing page.

Opskriften med de 10 tips, der hjælper dig med at få en bedre landing page

Bon appetit!

#1 Identificér søgehensigten – og besvar den!

Det første tip på listen omhandler den bagvedliggende intention, der ligger til grund for selve landingssiden. Denne intention har så at sige to ben at stå på:

 1. Virksomhedens kommercielle forretningshensigt
 2. Google-brugerens søgehensigt.

Disse to typer af hensigter hænger uløseligt sammen og er faktisk med til at definere hinanden. Google-brugerne anvender søgemaskinen til at søge efter noget specifikt, som de har behov for.

De har altså en søgehensigt, der bestemmer, hvordan deres konkrete søgeforespørgsler ser ud. Denne søgehensigt skal den pågældende virksomheds landing page gerne matche med det indhold, som den tilbyder. Ideelt set i et direkte 1:1-forhold.

Hvis der opstår et 1:1-match mellem en brugers søgehensigt og en landing pages indhold, vil der være stor sandsynlighed for, at brugeren klikker på søgeresultatet for netop denne side.

Ergo: Start altid med at identificere din målgruppes primære søgehensigt i relation til dit produkt/din serviceydelse – og besvar den derefter på landingssiden, så de besøgendes behov dækkes.

#2 Lad SEO og formål gå hånd i hånd

I direkte forlængelse af den første ingrediens handler nummer to på listen også om at ramme målgruppens søgehensigt. Hvis du vil gøre dig forhåbninger om at konvertere dine besøgende til kunder, er det nemlig afgørende, at du får udarbejdet en skarp SEO-tekst til din landing page.

SEO (søgemaskineoptimering) indbefatter blandt andet, at du i første omgang får lavet en grundig målgruppe- og søgeordsanalyse i relation til det specifikke forretningsområde, som din landing page beskæftiger sig med.

Her gælder det om at holde tungen lige i munden og fokusere på det primære søgeord samt relaterede søgeord (LSI), der giver bedst mening i forhold til landingssidens indhold. Ved at implementere disse ord naturligt i teksten kommunikerer du både til Google og brugerne, hvad indholdet omhandler, og hvilke søgeforespørgsler du ønsker at blive fundet på.

Eksempel på landing page - Fysiurgisk Massage

Eksempel på landing page med SEO-tekst (søgeordet ”Fysiurgisk massage”)

 

SEO kan altså være et effektivt våben, der sikrer, at din landing page ikke skyder med spredehagl, men derimod skyder skarpt og rammer plet – direkte i hjertet af målgruppens søgehensigt.

I denne forbindelse er det desuden vigtigt, at du prioriterer og skærer helt ind til benet. Undgå al unødig information, og tag kun det væsentlige og relevante med. Hvis de besøgende bliver præsenteret for et væld af informationer og valg, bliver det sværere for dem at træffe netop det valg, som du ønsker, de skal.

Bed dem derfor kun om at tage stilling til én (eller få) ting og sørg for, at de(t) harmonerer med intentionen bag din landing page – det vil sige formålet.

Det kunne eksempelvis være ønsket om:

 • Varekøb/salg
 • Køb af ydelse
 • Tilmelding til nyhedsbrev
 • Tilmelding til webinar/kursus/workshop
 • Download af white paper eller e-bog
 • Udfyldning af spørge/evalueringsskema
 • Indhentning af feedback.

For bare at nævne et udpluk af de mange formål, en landing page kan have.

Hovedpointen er, at de besøgende skal foretage et valg på siden. Og dette valg skal gerne stemme overens med og motiveres af de søgeord, du implementerer på siden. På den måde kan du sikre, at formål og SEO går smukt hånd i hånd.

#3 Tal tydeligt med relevant indhold – til både brugerne og Google

Jo mere klart og tydeligt, du taler, desto bedre kan folk omkring dig høre og forstå det, du ytrer. Denne sætning gælder sådan set i alle aspekter af livet, når der kommunikeres – og her er din landing page bestemt ingen undtagelse.

Det gælder om at skrive kort, præcist og appellerende, så både Googles algoritme og de besøgende med det samme kan afkode, hvad sidens budskab er. Google-brugernes tid er sparsom, og deres tålmodighed rækker ikke til en alenlang smøre om alt og intet.

Så hvis du vil undgå, at de hurtigt hopper videre på Google i deres søgning, skal du være skarp på at fange deres interesse med relevant indhold, der taler direkte til deres behov og søgeforespørgsel. Og allerhelst i en tone of voice, der matcher deres egen sprogbrug og tone.

Kort sagt: Drop al udenomssnak og gå direkte til sagen, og sørg for at få dit budskab formidlet i øjenhøjde.

#4 Gå efter et overbevisende og meningsgivende design

Én ting er det skrevne ord på din landing page. Noget andet er det visuelle og selve opsætningen af siden. Selvom indholdet vejer tungest i forhold til SEO-arbejdet og oplysningen til brugerne, er den kommunikative værdi i sidens design i den grad også af stor betydning.

Derfor bør du altid gøre dig nogle grundige overvejelser om, hvad du ønsker at udtrykke med din landingsside. Dette kræver, at du i første omgang får afklaret, hvilke kerneværdier og sales points din virksomhed bygger på. Din landingssides design og visuelle stil skal gerne reflektere virksomhedens identitet og brand, så de besøgende er klar over, hvem du er, og hvad du står for.

Eksempel på, hvordan en landing page kan bygges op ud fra Verdens Skove

Eksempel på design, der afspejler afsenderens værdier og identitet (Verdensskove.org)

Forsøg derfor at opbygge et design, der udviser konsistens i forhold til resten af din hjemmesides visuelle DNA. Man skal nemlig ikke underkende vigtigheden i et meningsgivende og attraktivt design, når besøgende skal fastholdes og overbevises om et produkt/en ydelse.

#5 Skab blikfang med appetitvækkende overskrift(er)

Som vi indledningsvist nævnte, er en del af arbejdet med en landing page at få siden til at vække opmærksomhed og interesse hos Google-brugerne. Og det er lige netop, hvad femte punkt på ingredienslisten handler om.

Én af de mest væsentlige og effektive værktøjer til at fange folks opmærksomhed på, når de besøger en landing page, er over- og underoverskrifter. Vidste du eksempelvis, at hele otte ud af ti personer udelukkende læser overskrifter?

Undersøgelser viser, at Google-brugernes såkaldte ”attention span” (evnen til at fokusere på én ting) er faldet markant. Derfor er det afgørende, at teksten på din landing page fanger de besøgendes opmærksomhed fra første sekund, de lander på siden.

En illustration, der viser, hvor meget vores attention span er faldet de seneste år

Dette kan skarpe, iøjnefaldende og beskrivende overskrifter bidrage til. Forsøg at formulere dig kortfattet og kreativt, så du vækker de besøgendes nysgerrighed – og ikke mindst giver dem appetit på at læse mere.

Pas dog på med at skrive alt for ”poppet” og indforstået, hvis ikke din målgruppe er gearet til dette. Overskriftens kreativitet må aldrig blive på bekostning af tydeligheden og det kommunikative budskab.

#6 Billeder siger mere end 1.000 ord – og video endnu mere

Med det sjette tip på listen bevæger vi os lidt væk fra det tekstbaserede. En landing page bør nemlig ikke kun bestå af beskrivende ord. For som bekendt siger et billede mere end 1.000 ord – så hvorfor ikke udnytte dette i din budskabsformidling? Derfor skal din landing page som minimum indeholde mindst ét illustrativt billede.

Billederne skal blandt andet tjene til at:

 • skabe blikfang
 • underbygge hovedbudskabet
 • højne forståelsen
 • øge engagementet.

Det gælder altså om at finde passende og troværdighedsskabende billeder, der gør læseoplevelsen mere inspirerende og spændende for de besøgende. Dette kan motivere til brugerengagement og -interaktion.

Landing page-eksempel, der tager udgangspunkt i Cofoco

Eksempel på billedbrug på Cofoco.dk/catering

Samtidig skal billederne gerne understøtte teksten, så de tekstuelle og visuelle elementer på din landing page komplementerer hinanden konstruktivt. Et salgsbudskab bliver selvsagt uklart og forvirrende, hvis du anvender et billede af en havetraktor, når siden sælger plæneklippere.

En god tommelfingerregel er, at dit billedvalg skal have tilstrækkelig forklaringskraft i sig selv til, at det rent faktisk ville kunne stå alene og stadig kommunikere (dele af) hensigten med din landing page.

Og hvis et billede siger mere end 1.000 ord, ja så siger en video det dobbelte – hvis ikke mere. Undersøgelser viser nemlig, at de besøgendes engagement øges betydeligt, hvis din landing page gør brug af videoformatet. Faktisk bruger den gennemsnitlige besøgende på en hjemmeside hele 88% mere tid, hvis siden har video-content.

Eksempel på en landing page hos PL og Partners

Eksempel på brug af video på Pl-partners.dk/content.

Ergo: Tænk over dit billedbrug og overvej, om det ikke giver god mening at implementere video-content på din landing page. Det virker!

#7 UX matters – tænk i læsevenlighed og overblik

Jeg har allerede kort introduceret dig for begrebet om dvæletid. Som nævnt er det et vigtigt ranking-parameter, når Google skal vurdere, hvor gode organiske placeringer blandt søgeresultaterne din landing page skal tildeles.

Derfor er det vigtigt, at du indretter din landing page, så de besøgende rent faktisk har lyst til at blive hængende på siden. Og jo længere tid, desto større sandsynlighed for at de ender med at foretage netop den handling, som du ønsker, de skal gøre.

Her gælder det om at gøre den samlede brugeroplevelse (UX) så behagelig og gnidningsfri som muligt. Det gør du blandt andet ved at strukturere dit indhold, så det fremstår overskueligt, let læseligt og så forståeligt som overhovedet muligt. En alenlang mur af tætskrevet tekst kan hurtigt skræmme læserne væk.

Omvendt vil en velstruktureret og kort tekst med små, luftige afsnit med mellemrum mellem passagerne skabe overblik og højne læsevenligheden. Det kan fx være en god idé at bruge underoverskrifter, typologiske markeringer og bullet points, der gør det overskueligt og hjælper læsernes øjne til at afkode budskabet hurtigt og korrekt.

På visse webshops kan det give god mening SEO-mæssigt at have lidt længere tekster, der uddyber produkterne. Men gem i så fald denne tekst til nederst på siden efter produkt-feedet som i eksemplet nedenfor med Møblér.dk. Toppen af siden skal helst dedikeres til en kortere indledningstekst, der introducerer til og teaser for indholdet.

Eksempel på læsevenlig struktur på Møblér.dk

Ved at disponere dit indhold på denne måde sikrer du en overskuelig, let spiselig og læsevenlig landing page, samtidig med at du får plads til en længere SEO-tekst, der kan tilfredsstille Frk. Google.

#8 Motivér til handling – med stærke CTA’er og USP’er

Som jeg efterhånden har gentaget en del gange, er det primære formål med en landing page at få de besøgende til at foretage en bestemt handling. Siden som helhed skal gerne motivere til og pege folk i retningen af denne handling, og derfor er det alfa og omega, at du gør opmærksom på den.

Hvordan? Kort fortalt ved hjælp af skarpe og tydelige CTA’er, der tiltrækker fokus, trigger de besøgendes hjerner og lokker dem til at klikke. Her skal du adressere og tale direkte til de besøgende med sproglige opfordringer såsom ”KØB”, ”KLIK HER”, ”DOWNLOAD”, ”TILMELD”, ”BOOK NU”, ”PRØV GRATIS” eller lignende formuleringer.

Eksempel på CTA'er på en landing page hos Magasin

Eksempel på CTA-brug på Magasin.dk

CTA’er behøver altså ikke nødvendigvis at være direkte salgsorienterede som i eksemplet med Magasin.dk ovenfor. Hvordan du vælger at udforme dem afhænger ultimativt af, hvad det kommercielle formål er med din landing page.

Dine CTA’er kan eksempelvis tage form som:

 • Knapper
 • Kontaktformularer
 • Søgefunktioner
 • Videoer
 • Sproglige italesættelser.

Med disse former for eksplicitte opfordringer kan du hjælpe dine besøgende til at tage hurtigere (købs)beslutninger. Vel at mærke den beslutning, der matcher dine intentioner.

Foruden CTA-brug er det også en god idé at fremhæve din virksomheds USP’er (Unique Selling Points). Det vil sige de værdier, kvaliteter og kompetencer, som du afspejler og tilbyder kunderne. Fremhæv dine fordele, og gør det 100 % klart, hvad de besøgende får af udbytte på din landing page.

Eksempel på USP-visning på Nettopower.dk

USP’er fungerer ofte bedst, hvis de præsenteres i bullet points, så de nemt kan afkodes og står frem. Alternativt kan du, ligesom i eksemplet fra Nettopower.dk ovenfor, anvende små illustrationer eller ikoner, der visuelt markerer USP’erne. Dette kan ofte skabe større engagement og flere interaktioner.

#9 Opbyg troværdighed via social proof

Den næstsidste ingrediens i opskriften på en succesfuld landing page er brugen af såkaldte ”social proof”. Social proof er elementer, der understreger din troværdighed som afsender. Det virker ofte stærkere at høre om alle dine kompetencer og kvaliteter, når de ikke kommer fra dig selv, men derimod formuleres af tilfredse kunder.

En kundeoplevelse kan inspirere andre potentielle kunder til at vælge netop dig fremfor konkurrenterne. Derfor er det ofte meget effektfuldt at implementere og tydeliggøre, hvad kunderne mener om dig – såfremt deres opfattelser er positive, selvfølgelig.

Blandt de typiske social proof finder du eksempelvis:

 • Citater
 • Kundeudtalelser/testimonials
 • Anbefalinger
 • Kundereferencer
 • Trustpilot-angivelse (stjerner eller udtalelser)
 • Udmærkelser (fx testvindere, bestsellere osv.)
 • Talangivelser på antal køb, bookinger mv.
 • E-mærke
 • Cases.

I det nedenstående eksempel fra Mutebox.dk kan du se, hvordan man her har kombineret konkrete kundeudtalelser med en liste over kundereferencer. Det er med til at opbygge troværdighed og giver et signal til de besøgende om, at afsenderens produkt og service er i orden.

Eksempel på, hvordan du viser social proof på din landing page

Eksempel på brug af referencer og kundeudtalelser på Mutebox.dk

Alt i alt skaber social proof tryghed for de besøgende, der bliver bekræftet i, at de er landet det helt rette sted. For når andre ligesindede kunder har sagt god for dig, ja så må den da også være god nok.

#10 Husk at krydre med spicy meta og title descriptions

Jeg runder denne landing page-opskriftsliste af med et sidste krydderi, som du med fordel kan drysse hen over din landing page for at øge dens synlighed, søgbarhed og effekt.

Det drejer sig om de såkaldte meta og title descriptions. Enhver landing page bør nemlig være udstyret med super-skarpe, beskrivende og ”klik-motiverende” metadata. Disse data skal sikre, at din landing page opnår en høj CTR-værdi, fordi de tiltrækker massevis af klik fra Google-brugerne.

Eksempel på, hvordan du viser social proof på din landing page

Eksempel på meta og title descriptions på søgningen ”white paper”

Metadata er det første, der møder brugernes øjne, når de søger på Google. Derfor gælder det om at skabe blikfang og vække brugernes interesse. Det gør du bedst ved at formulere dig kort, præcist og appetitvækkende.

Undgå at spilde de sparsomme antal tegn, du har til rådighed, og forsøg som minimum at inkorporere følgende i prioriteret rækkefølge:

 • Det primære søgeord
 • USP’er/CTA
 • Dit brand/virksomhedsnavn.

Det er i øvrigt vigtigt, at du ikke overstiger det anbefalede antal tegn, da du i så fald risikerer, at dine sætninger bliver cuttet af, så meningsindholdet bliver utydeligt. Jeg vil anbefale dig at bruge en online metatjekker, så du altid er sikker på, at længden matcher web- og mobilvisning.

Med de rette metadata kan du altså booste din CTR-værdi og dermed tiltrække flere besøgende til din landing page. Og det kan endvidere bane vejen for en øget konverteringsrate.

Hvis du vil vide mere om, hvordan du optimerer din CTR-værdi ved hjælp af metadata, kan du blive meget klogere i vores blogindlæg CTR: Alt, hvad der er værd at vide om metadata og CTR.

Den gode landing page kræver ongoing vedligeholdelse

Så nåede vi til vejs ende, og nu skulle du meget gerne være klædt godt på til at opbygge din egen perfekte landing page.

Men inden jeg slipper dig helt, vil jeg lige afslutte med en sidste og meget vigtig kommentar:

HUSK, at arbejdet med en landing page ikke er en éngangsforestilling. Tværtimod!

En succesfuld landing page kræver nemlig løbende vedligeholdelse i form af justeringer og optimeringer. Google såvel som brugerne ændrer konstant deres vurderingskriterier, og derfor er det vigtigt hele tiden at være up to date, så din landing page har de bedste betingelser for konverteringer.

I den forbindelse kan det fx være en god idé at holde øje med konverteringsraten på hver landing page, så du netop kan forbedre og justere kontinuerligt. Lav eventuelt to udgaver af dine landing pages, så du kan foretage A/B-splittest. På den måde kan du således vælge den version, der performer bedst.

Ellers har jeg kun tilbage at spørge dig om følgende …

Skal vi kickstarte din landing page sammen, så den sparker …?

Det er langt fra alle, der har den fornødne viden og de rette kompetencer til at opbygge en perfekt landing page, der spiller optimalt. Og det er skam fuldt forståeligt.

Den gode landing page kræver tid, arbejde og investering, og derfor kan det ofte være fornuftigt at søge hjælp til arbejdet, så man sikrer, at alt kører snorlige efter bogen.

Kunne du godt bruge sparring og hjælp til at få kickstartet dit eget ”projekt ny landing page”? I så fald må du endelig ikke tøve med at hive fat i mig eller en af mine andre dygtige kollegaer hos TEXTA. Vi er eksperter på området og vil med glæde give en hjælpende hånd, så du kan få en landing page, der bare sparker …

Ikke bare endnu et nyhedsbrev …

To gange om måneden serverer vi tips, guides eller nyheder, som du kan omsætte til praksis i dit arbejde eller din forretning. Kvit og frit.