Hvad betyder Åbningsrate?

Åbningsraten viser den andel af abonnenter, som i forhold til det samlede antal abonnenter åbner den e-mail, du har sendt ud. Det er altså et af de nøgletal, som bedst beskriver, hvordan din e-mailmarketing præsterer, og det bruges derfor flittigt som et evalueringsværktøj. I dette indlæg får du en detaljeret introduktion til åbningsraten. Vi ser både på, hvordan den beregnes, hvor høj den bør være, og hvordan du kan forbedre den for dine e-mails.

Hvordan beregnes åbningsraten for nyhedsbreve?

Hvis man som virksomhed benytter sig af e-mailmarketing i form af nyhedsbreve og lignende, er det selvfølgelig essentielt, at man løbende evaluerer, hvor meget succes man har med sin markedsføring. Formålet med at udsende e-mails til abonnenter er selvfølgelig at fange din målgruppes opmærksomhed, generere trafik til din hjemmeside og i sidste ende at øge salget.

For at måle succesraten på e-mailmarketing er åbningsraten for nyhedsbreve og e-mails et yderst brugbart parameter. Den viser nemlig, hvor stor en del af dine abonnenter som rent faktisk åbner de e-mails, du sender til dem. Du kan selv beregne den ved hjælp af denne simple formel:

Åbningsrate = Antal åbnede e-mails / (antal sendte e-mails – antal bounces) * 100

Du skal altså finde frem til, hvor mange e-mails der er blevet åbnet og dividere dette med det samlede antal udsendte e-mails. Det er vigtigt at huske at fratrække antal bounces fra det samlede antal sendte e-mails, da disse e-mails aldrig er nået frem til modtageren, som dermed aldrig har haft mulighed for at åbne dem.

Hvis du f.eks. har sendt 1.000 e-mails ud, hvoraf 200 er blevet åbnet, og 50 er bounces, vil din udregningen se således ud:

Åbningsrate = 200 / (1.000 – 50) * 100 = 21 %

Du kan altid selv finde frem til disse tal og lave udregningen selv, men i mange tilfælde vil en e-mailudbyder også kunne give dig åbningsraten direkte.

Hvad er en god åbningsrate på nyhedsbreve?

Det første skridt i processen er at udregne sin åbningsrate, men dernæst skal man også finde ud af, om den er høj nok. For hvornår er en åbningsrate god, og hvornår bør man gennemføre tiltag, der kan forbedre den?

Så hvad er en god åbningsrate på nyhedsbreve eksempelvis? Det er svært at give et endegyldigt svar på dette spørgsmål, da det kan variere meget i forhold til, hvilken branche man er i, hvor mange e-mails man sender ud, og hvilken målgruppe man henvender sig til.

Ser man på tværs af alle brancher, ligger den i gennemsnit på omkring 30 %, men det er selvfølgelig vigtigt, at du ikke ser dette som det endegyldige mål for din virksomhed. Det er muligt at komme over 50 %, men der er som sagt stor variation på tværs af brancher. I nogle brancher vil man være ganske tilfreds med 10-15 %.

Sådan bruger du åbningsraten i praksis

Åbningsraten er i sig selv blot et beskrivende og evaluerende værktøj, som ikke kan fortælle dig ret meget om årsagerne bag antallet af brugere, som åbner dine e-mails. Derfor er det vigtigt, at man aktivt bruger den i sin e-mailmarketing, og at man bruger den som et værktøj til at forbedre sin markedsføring.

Først og fremmest er det en god idé at holde øje med åbningsraten over tid og monitorere, om den stiger eller falder. Du bør også inkludere andre parametre i din samlede analyse, så du ikke stirrer dig blindt på ét tal.

Når du tjekker udviklingen over tid, kan du med fordel sammenligne den med de tiltag, du har gennemført i dine e-mails og nyhedsbreve. Falder antallet af åbne e-mails, hvis du har sendt e-mails ud oftere end normalt, eller stiger det, når du skriver om specifikke emner? Måske finder du ud af, at overskriften i dine e-mails skal være mere fængende og indbydende. På den måde kan man løbende evaluere og analysere sin e-mailmarketing ved hjælp af åbningsraten.

Bliv ringet op