Hvad betyder Demografi?

Demografi betyder direkte oversat befolkningsbeskrivelse og stammer oprindeligt fra græsk. Når man studerer et lands demografi, dykker man ned i befolkningens nuværende struktur og sammensætning. Man ser på, hvordan befolkningen fordeler sig på geografiske områder, og hvordan størrelsen på disse befolkningsgrupper ændrer sig over tid.

Demografi har dog en lidt anden betydning, når man taler om begrebet i marketingsammenhænge.

Hvad er demografi, og hvorfor er det vigtigt i marketingsammenhænge?

I marketing handler demografi i højere grad om segmentering, og i marketingsammenhæng dækker begrebet i videre udstrækning over den statistik og de oplysninger om forbrugerne, virksomheder benytter sig af, når de skal målrette salg og marketingstrategier.

Demografi er altså langt fra ligegyldigt, når det kommer til marketing, fordi de demografiske træk bruges til at klarlægge forskellige individuelle egenskaber blandt forbrugere ved hjælp af segmentering. Det er for eksempel helt oplagt at være opmærksom på sine forbrugeres alder og køn, så man har et billede af, hvad det er for en målgruppe, man skal rette sin markedsføring mod, og hvem det er, man skal fange.

Når det kommer til demografi og markedsføring, er det dog langt fra blot alder og køn, der er relevante faktorer. Alt afhængigt af hvilken virksomhed du repræsenterer, og hvilket produkt du skal markedsføre, kan det for eksempel også være relevant at se på ting som indkomst, uddannelsesniveau, familiestruktur og geografisk placering.

I marketingbranchen handler demografi altså om alle de statistiske data, man har om en bestemt gruppe mennesker – kunderne – og i mange virksomheder tager man udgangspunkt i både alder, køn, uddannelsesniveau, indkomstniveau, etnicitet, bopæl og mange flere faktorer. Det er dog ikke alle disse faktorer, der reelt handler om demografi, sådan som man i den brede befolkning definerer begrebet.

Når man beskæftiger sig med demografi i Danmark i markedsføringssammenhænge, handler det altså om at se på, hvem ens kunder er, og hvilke karakteristika der kendetegner dem. Det handler om at komme til at kende sin målgruppe bedre og på den måde få større indsigt i, hvordan man bedst målretter sit content og sine markedsføringstiltag, således at de har størst mulig relevans for kunderne.

Hvorfor er det vigtigt at have styr på segmentering og demografi?

Markedsføring handler i høj grad om kommunikation, og det er afgørende, at man ved, hvem man kommunikerer med og til, hvis man vil sikre sig, at man ikke rammer helt ved siden af med sin markedsføring. Det hele handler derfor om målgruppe og modtager, og her kan statistik og demografi hjælpe os.

Der findes en lang række forskellige værktøjer og programmer, du kan benytte dig af, når du vil lære din kundegruppe bedre at kende. Alle de data, du har på dine kunder, kan potentielt være en stor guldgrube, hvis du forstår at bruge dem rigtigt, og hvis du udnytter de muligheder, der ligger lige til højrebenet.

Når du skal vide noget om en målgruppe, behøver du ikke at begrænse din research til dine egne kunder. Du kan med fordel se bredere på Danmark – fx på statistik og tal over den befolkningssammensætning, vi har. Ved at dykke ned i, hvordan landet er sammensat, kan der nemlig være rigtig meget at lære om den måde, man kan formidle sine budskaber på, og også hvordan man forventer, at sammensætningen udvikler sig over tid.

Bliv ringet op