Hvad betyder URL?

URL står for Uniform Resource Location og blev defineret i 1994 af Tim Berners-Lee, som opfandt World Wide Web. En URL er en hjemmesides adresse, og den er delt op i fire dele: protokol, subdomæne, domænenavn og ccTLD eller gTLD.

De fire dele i en URL

Det første i en URL er protokollen. Protokollen hedder enten http://, som står for Hyper Text Transport Protokol, eller https://, som står for Hyper Text Transport Protokol Secure. Om det hedder det ene eller det andet afhænger af, om hjemmesiden er SSL-sikret. SSL er en forkortelse for Secure Socket Layer. En protokol kan også hedde ftp://, hvilket giver adgang til en hjemmesides webhotel, hvor man kan håndtere eller overføre filer.

Det andet er ”www” (World Wide Web) eller subdomænet. Det er valgfrit, om man vil bruge subdomænet. Der kan også være flere subdomæner koblet til et domæne.
Det tredje er domænenavnet eller hjemmesidens navn. Vores domænenavn er ”texta”. Det er vigtigt at have for øje, at du vælger et domænenavn som er relevant i forhold til din forretning eller hjemmeside. Derudover skal det heller ikke være for langt, da det kan være svært at stave til sammenlignet med et kort domænenavn.

Det fjerde og sidste er det, der enten hedder ccTLD eller gTLD. ccTLD (Country Code Top Level Domain) indikerer landspecifikke domæner som for eksempel ”.dk” eller ”.no”. gTLD står for generiske top level-domæner, og disse er ikke landespecifikke. I modsætning til ccTLD, som består af to bogstaver, består gTLD af tre bogstaver. Eksempler på gTLD er ”.org” og ”.net”.
At formulere en URL er derfor en del af at skabe godt indhold. Det vil dermed også blive en del af din content marketing-strategi. Læs mere om det her.

Bliv ringet op