Hvad betyder Branding?

Branding er et meget centralt marketingbegreb, der kort fortalt kan siges at relatere sig til en virksomheds identitet. Branding er et engelsk begreb, og der findes ingen dansk version, hvorfor den engelske version er den, vi bruger i danske virksomheder. Direkte oversat til dansk betyder ordet brændemærkning, og netop brændemærkning beskriver ret godt, hvad begrebet dækker over.

Marketingbegrebet kan nemlig bedst beskrives som en virksomheds identitet, da en virksomheds branding må forstås som den måde, en virksomhed identificerer sig udadtil og gerne vil ses af kunder og forbrugere. Det handler altså i høj grad om bevidsthed og kommunikation.

Med branding brændemærker man altså så at sige sin virksomhed eller et brand med bestemte særpræg, karakteristika og associationer, som man gerne vil have kunder og forbrugere til at tænke på, når de tænker på virksomheden.

Branding handler ikke kun om at blive set og hørt

En virksomhed er i meget høj udstrækning afhængig af sin branding, fordi kunder og forbrugere i mange sammenhænge handler hos de virksomheder, hvor de kan spejle eller identificere sig, eller de steder, hvor de sympatiserer med de værdier, virksomheden brander sig på. Marketingbegrebet handler derfor også i høj grad om at være bevidst om, hvad det er for en målgruppe, man vil appellere til.

Brandingdesign og brandingstrategi handler derfor ikke kun om at blive set og hørt, men også om at blive set og hørt for de rigtige ting, hvad der i øvrigt også i nogle sammenhænge betegnes som corporate branding. Her beskæftiger man sig nemlig med forholdet mellem en virksomheds vision, kultur og image og den sammenhæng og balance, der gerne skulle være mellem disse tre.

Et brand som Patagonia er et centralt eksempel på en virksomhed, der har succes med sin branding. Patagonia brander sig nemlig særligt på bæredygtighed, recycling, upcycling og miljøvenlige initiativer. Disse værdier vinder stor sympati, interesse og ikke mindst identifikation hos mange af de forbrugere, der netop kærer sig om miljø og klima, herunder særligt de yngre generationer.

I en virksomhed er der flere centrale strategier, der er helt afgørende for succes, og virksomhedens brandingstrategi er en af disse. Brandingen falder nemlig i sidste ende tilbage på spørgsmålet om, hvem virksomheden er, hvem virksomheden gerne vil være, hvordan virksomheden gerne vil opfattes, og deraf hvilke kundetyper virksomheden gerne vil appellere til.

Branding spænder bredt – employer branding

Branding er et begreb, der spænder bredt, og derfor findes det også i flere variationer. Hvis du har researchet på ordet, er du uden tvivl stødt på flere kategorier af det, herunder for eksempel employer branding.

En virksomheds branding har nemlig mange lag, og i langt de fleste virksomheder er brandingen ikke udelukkende målrettet kunder og forbrugere, men også medarbejdere og potentielle medarbejdere. Det er i denne sammenhæng, at begrebet employer branding kommer i spil. Det kan nemlig bedst betegnes som en virksomheds forsøg på at brande sig som en attraktiv arbejdsplads for medarbejdere.

Employer branding handler altså om at tiltrække medarbejdere på det grundlag, at virksomheden skaber en identitet som en arbejdsplads, hvor medarbejdere trives og har lyst til at være. Det kan muligvis lyde sekundært, men det har meget stor værdi for mange virksomheder – og det er med god grund.

En virksomhed er nemlig helt afhængig af både at kunne tiltrække nok arbejdskraft, og at arbejdskraften har de rigtige og nødvendige kompetencer. Uden arbejdskraften drejer hjulene ikke rundt, og derfor er det afgørende for langt de fleste virksomheder, at de får skabt en identitet som værende en attraktiv arbejdsplads.

Selvom employer branding er særligt målrettet den potentielle arbejdskraft, er det også af stor værdi for en virksomhed, at kunder og forbrugere betragter virksomheden som en attraktiv arbejdsplads. Mange kunder vil nemlig gerne handle de steder, hvor de ved, at medarbejderne er glade og behandles godt, mens langt de færreste forbrugere holder af at handle steder, hvor de ved, at medarbejderne arbejder under dårlige forhold.

Bliv ringet op