Hvad betyder Custimy?

Custimy.io er en software, der er udviklet til at hjælpe små og mellemstore webshops med at optimere deres onlineannoncering. Det gør de ved at indsamle alverdens forskellige former for data og analysere dem, så virksomhederne kan annoncere mere målrettet og effektivt på eksempelvis sociale medier.

Custimy tager udgangspunkt i kunstig intelligens, så når der står, at ”de” analyserer data, er der langt hen ad vejen tale om, at en kunstig intelligens analyserer data. Det er med til at gøre softwaren til et profitabelt valg for små og mellemstore webshops, som ikke har ressourcerne til at ansætte mennesker til at rense og analysere data for dem.

Okay, så … hvad gør Custimy.io?

Som de fleste andre former for software er Custimy.io naturligvis lidt en kompleks størrelse. Men hvis vi lige kort skal ridse det op, indsamler Custimy data fra alle de platforme, du arbejder med i din e-commerce-virksomhed. Det gælder eksempelvis data fra:

  • Shopify
  • Facebook
  • TikTok
  • Instagram
  • Klaviyo

Du har altså alle dine data samlet på én platform – det, man kalder en Customer Data Platform eller CDP. De indsamlede data bliver renset og analyseret ved brug af kunstig intelligens. Alle dine data ligger derefter i et samlet cloudbaseret system, så de er nemme at gå til. Her kan du se, hvordan dine kunder agerer og responderer på dine annoncer.

Hvad skal jeg bruge Custimy til?

Custimy er udviklet til små og mellemstore virksomheder, som beskæftiger sig med e-commerce. I helt store virksomheder vil man typisk have folk ansat til at holde styr på de data, der kommer fra forskellige platforme, men det er selvsagt ikke en mulighed for virksomheder med mindre økonomisk råderum. Og derfor kommer Custimy.io ind i billedet.

Man kan sige, at Custimy er den dataafdeling, du ikke har. Her bliver alle relevante data fra dine forskellige platforme samlet. Og dét er en fordel, fordi det giver dig et overskueligt overblik over, hvordan dine kunder agerer.

Når du ved, hvordan dine kunder agerer, er der bedre chance for at ramme dem på den rette måde på det rette tidspunkt og med det rette produkt. Du skal altså bruge Custimy til at blive skarp på, hvordan du optimerer din onlineannoncering, så du får mest muligt ud af dine annoncekroner.

Hvis du for eksempel ved, hvilke kunder der typisk returnerer dine produkter, ved du også, at der ikke er nogen grund til at smide en masse annoncekroner efter dem. Ved du omvendt, at en gruppe af dine kunder er særligt begejstrede for spritnye produkter, giver det mening at målrette annoncer med nye produkter til netop dem. Du kan altså bruge Custimy.io til at blive klogere på dine (potentielle) kunder og deres handlemønstre, så du kan målrette din annoncering allermest effektivt.

Hvem kan få glæde af Custimy?

Ja, som vi allerede har nævnt, er Custimy.io udviklet til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med e-commerce. Falder du inden for denne kategori, er der altså gode chancer for, at du kan få glæde af softwaren.

Før det giver mening at bruge Custimy.io, skal du dog have noget data at fodre systemet med. Det kræver altså lidt, at du i en eller anden udstrækning beskæftiger dig med onlineannoncering – for eksempel Facebook-annoncering – så du kan indsamle data herfra, eller at du for eksempel har data fra e-mailmarketing, du kan fodre Custimy.io med.

Sidst, men ikke mindst, skal det nævnes, at Custimy ikke er meget værd for sig selv. Hele idéen med denne software er, at den samler data fra forskellige platforme, så der skal selvsagt være nogle platforme at indsamle data fra, før den giver mening at bruge.

Bliv ringet op