Hvad betyder PageSpeed?

PageSpeed er en måling, som viser, hvor hurtigt indholdet på din hjemmeside indlæses af en bruger. PageSpeed indikerer derfor, hvor lang tid det tager en hjemmeside om at blive indlæst i en browser. Det vil sige, at der er tale om sidens hastighed, der også kan kaldes webspeed. Hastigheden afhænger af en række forskellige faktorer som websitets størrelse, caching, komprimering og hosting.

Søgemaskiner som f.eks. Google har været med til at gøre internettet hurtigere. Af den grund er PageSpeed vigtigt for din SEO og ikke mindst for brugeroplevelsen. Google har derfor udviklet værktøjet PageSpeed Insights for at give webstedsejere og -udviklere feedback på, hvor hurtigt deres hjemmesider indlæses, og hvad der kan gøres for at forbedre hastigheden.

Hvad er Google PageSpeed Insights?

Google PageSpeed Insights er et værktøj, som gør det muligt at måle hjemmesidens performance på mobile enheder og desktops. Det er et relevant og ikke mindst værdifuldt redskab, der kan hjælpe dig med at optimere og måle dit websites hastighed. Af den grund er PageSpeed Insights et essentielt værktøj at tænke ind i din datadrevne content marketing.

PageSpeed Insights fra Google giver dig altså en indsigt i, hvor hurtig en indlæsningshastighed dit website har. Det gør programmet ved at måle ”pagespeeden”. Efterfølgende tildeler det dig en score fra 1 til 100, der viser, hvor hurtig din webspeed er. Du kan måle dit websites hastighed her.

Du bør ikke forsøge at bestræbe dig på at få 100 ud af 100, da det ikke er sådan, at værktøjet bør benyttes. Selvom PageSpeed Insights er vigtigt, skal du ikke bruge al din tid på at prøve at opnå en perfekt score, fordi det i flere tilfælde kan gøre, at fokusset fra andre opgaver flyttes, hvilket ellers kunne have givet større fordele.

Af den grund fungerer værktøjet bedst, hvis det benyttes som en god indikation for, hvordan et websites ydeevne er. Google har lavet denne samlede guide, hvor der er samlet flere oplysninger om websiders ydeevne.

Hvordan fungerer Google PageSpeed Insights?

PageSpeed Insights analyserer din hjemmeside ud fra en række forskellige parametre, som Google anser som værende relevante for at skabe en god brugeroplevelse. Derudover genererer værktøjet en rapport med alle resultaterne fra analysen samt forbedringsforslag til, hvad der evt. kan implementeres på det givne website.

Når du skal teste websitets hastighed, skal du scanne dit site. Derefter leverer Google PageSpeed Insights to typer af data, som er henholdsvis lab data og field data.

Lab data bliver indsamlet i et kontrolleret miljø, hvilket omfatter foruddefinerede enheder og netværksindstillinger. Det er altså din specifikke URL’s performancedata, der måles på det givne tidspunkt – lige nu og her. Lab data er af den grund effektivt til at rette fejl, som påvirker ydeevnen.

Field data er derimod de data, som dit website har indsamlet gennem de seneste 28 dage fra Chrome-brugere på websitet. Dataene er delt i fire forskellige metrikker, som også bliver kaldt Web Vitals. Det er Web Vitals, som er det væsentlige at optimere på, hvis man ønsker at forbedre brugeroplevelsen på sit website.

Hvordan opnår jeg en optimal PageSpeed?

Alt efter hvor høj dit websites hastighed er, giver Google PageSpeed Insights dig en score mellem 0 og 100. Scoren er baseret på, hvor hurtigt din hjemmeside indlæses. Jo langsommere din indlæsningstid er, jo større er sandsynligheden for, at brugere fravælger dit website og benytter andre i stedet.

Derfor kan det også være et væsentligt værktøj at benytte i forbindelse med dit arbejde med SEO, idet indlæsningshastigheden har en direkte påvirkning på, hvordan websitet ranker i Googles søgeresultater. Sidder du med flere spørgsmål vedrørende din SEO eller datadrevet content marketing, kan du altid kontakte os for mere hjælp.

Hvis en score ligger under 50, betyder det, at indlæsningstiden er for langsom, hvorimod en score mellem 50 og 89 viser, at der stadig er plads til forbedring. Det optimale er altså at opnå en score på 90 eller derover på PageSpeed Insights, da det betyder, at dit website har en god indlæsningstid.

Noget, som er vigtigt at være opmærksom på, er, at din hastighed kan ændre sig, hver gang du tester den. Det vil sige, at din score også kan variere, hver gang dit websites hastighed bliver testet, hvilket kan have forskellige årsager. Det betyder dog, at du ikke bør stresse over din score. Hvis din score ligger på 85, vil vi mene, at du er godt på vej.

Bliv ringet op