Hvad betyder Google AdWords?

Google AdWords er det gamle navn for det, der nu hedder Google Ads, som er Googles værktøj til onlineannoncering. Alle kan i princippet gøre brug af værktøjet i deres onlinemarkedsføring. Google AdWords kan hjælpe dig og din virksomhed med at oprette og opsætte målrettede annoncer med henblik på at øge kendskabet til din virksomhed og få flere besøgende på virksomhedens website, flere telefonopkald til virksomheden eller flere fysiske besøg i butikken. 

Med Google AdWords er det desuden muligt at foretage såkaldt AdWords-optimering på virksomhedens website ved at tilføje søgeord, der øger virksomhedens placering i Google-søgninger. 

Onlineannoncering

Med onlineannoncering betaler du for at promovere dit indhold online, så du kan nå ud til en bestemt kundegruppe, der er interesseret i dit indhold. Onlineannoncer kan bestå af alle former for indhold, herunder for eksempel videoer, billeder og artikler, og de kan forekomme forskellige steder online, alt efter hvor din målgruppe befinder sig. Indholdet i onlineannoncer præsenterer typisk et produkt, et brand eller en service, som virksomheden repræsenterer. 

Ved at gøre brug af onlineannoncering har du mulighed for at tilpasse og målrette annoncer, så du er helt sikker på, at dem, der eksponeres for dine onlineannoncer, er potentielle kunder til det produkt eller den service, som din virksomhed tilbyder. Derudover tillader onlineannoncering, at du rammer målgrupperne i de helt rigtige geografiske områder og på relevante tidspunkter. 

Onlineannoncering bør derfor indgår som en aktiv del af din virksomheds inbound marketing, da det er en smutvej til at opnå øget synlighed hos potentielle kunder, og der bliver dermed kortere vej fra markedsføring til klik og køb. 

Med onlineannoncering har du desuden fuld kontrol over dine kampagner, da du løbende kan følge med i blandt andet resultater, budgetforbrug og brugeradfærd, hvilket giver dig mulighed for at tilpasse og forbedre annonceringen undervejs. På den måde kan du og din virksomhed være sikre på at få det optimale udbytte ud af det budget, som er investeret i annonceringen. 

Annoncering på Facebook og Google er nogle af de mest anvendte former for onlineannoncering, og både Facebook og Google tilbyder værktøjer til oprettelse, opretholdelse og sikring af målrettet indhold med henholdsvis Facebook Ads og Google AdWords (Google Ads). 

Annoncering på sociale medier

I virksomhedens strategi for onlinemarketing er det essentielt at vide, hvor målgruppen befinder sig online, så annoncerne kan placeres det samme sted. Når kunderne er til stede på sociale medier, samles der data om deres onlineadfærd, som kan være med til at afsløre deres interesser og shoppingmønstre. Det er data, der kan bruges aktivt i onlineannoncering, da du på den måde kan sikre, at dit produkt bliver vist til kunder med interesse i produktet. 

Det kan virke oplagt og mest effektivt at vælge Facebook som det sociale medie til annoncering, men afhængigt af din målgruppe er det også relevant at se på sociale medier som Instagram, YouTube, TikTok og LinkedIn, som også er potentielle medier til onlineannoncering. Ofte oplever virksomheder, at der er større ROI i at være til stede med annoncering på andre sociale medier end Facebook. 

Bliv ringet op