Hvad betyder ROAS?

ROAS står for ”Return on Advertising Spend”. På dansk kalder man ROAS for reklamekampagneafkast. Det kan bruges til at måle effektiviteten af en reklamekampagne. Virksomheder bruger det til at måle en reklamekampagnes afkast i forhold til dens omkostninger. Derudover bruger virksomheder den til at finde ud af, hvilke metoder der virker, og hvilke forbedringer der kan laves.

Hvordan udregner man ROAS?

Man udregner reklamekampagneafkastet ved at finde omsætningen, der er kommet fra reklameannoncen, og dividere den med det, reklameannoncen har kostet. Formlen lyder derfor:

ROAS = Omsætning/Omkostning

Hvis en virksomhed har givet 1.000 kroner for en reklameannonce på Google, og denne har givet en omsætning på 5.000 kroner, er reklamekampagneafkastet derfor fem kroner eller 500 %.

5.000/1.000 = fem kroner eller 500 %.

Det vil sige, at for hver krone, reklameannoncen har kostet, er der blevet tjent fem kroner. Man kan også sige, at der er blevet omsat for 500 % af, hvad annoncen har kostet på Google.

Hvornår er en ROAS god?

Det er svært at sætte et konkret beløb på et godt reklamekampagneafkast. Dog er det vurderet, at hvis det er på 400 %, er det godt. På den måde har virksomheden tjent fire gange så meget som omkostningerne ved annoncen.

Virksomheder har brug for forskellige reklamekampagneafkast, da de ikke har brug for det samme for at skabe overskud. Return on Advertising Spend kan kun vise noget om reklamekampagnens indsats. Det kan derfor ikke sige noget om, hvor sund virksomheden er, og hvor godt den klarer sig ud over den enkelte kampagne. Det kan derfor være, at der er en virksomhed, hvor et reklamekampagneafkast på 500 % er acceptabelt. Andre virksomheder har brug for det dobbelte.

På den måde kan du inddrage Return on Advertising Spend i din content marketing-strategi for at se, om din content giver pote.

Bliv ringet op