Hvad betyder ROI?

ROI står for return on investment (investeringsafkast), og i marketingverdenen bruges det til at beregne afkastet på en given investering. Og investeringen her vil typisk dække over penge, som en virksomhed har brugt på fx content marketing. Beregning kan hjælpe virksomheder med at træffe fornuftige beslutninger i forbindelse med investering, fordi den kan vise, hvor lønsom en investering forventes at være, eller hvor lønsom, den har været. Beregningen kan hjælpe til at vurdere risikoen ved en investering, så man fx kan undgå at investere forkert.

Når virksomheder laver investeringer, kan de få positiv eller negativ ROI. En positiv beregning betyder, at indtjeningen har været højere end investeringsbeløbet, så virksomheden har fået overskud. Omvendt betyder en negativ beregning, at investeringsbeløbet har været højere end indtjeningen, så man har fået underskud.

Udregning af ROI

Der findes ingen investeringsberegner eller online-ROI-beregner. Men beregningen er faktisk ret simpelt, og man som virksomhed selv nemt lave og bruge den til f.eks. at vælge det bedste alternativ, hvis der er mange, der virker gode. Til selve beregningen er det bedt at du bruger følgende formel:

(Fortjeneste – investering) / investering x 100

Her er et udregningseksempel: Hvis f.eks. en virksomheds annoncekampagne har givet en fortjeneste på 20.000 kr., men virksomheden har brugt 15.000 kr. på at annoncere på Google, er fortjenesten på 33,33 %.

En positiv procentrate kan motivere og bidrage til udvælgelsen af fokusområder i marketingindsatsen – fx datadrevet content marketing og e-mailmarketing. Derfor går ROI og KPI som oftest hånd i hånd.

Inden for marketing er ROI altså et godt hjælpemiddel til at lave estimater og træffe kvalificerede beslutninger. En god procentrate afhænger af, hvad en virksomhed opfatter som et tilfredsstillende afkast, og varierer oftest fra branche til branche. Og fordi der er forskel på om man sælger strikkepinde eller software-løsninger, vil der også være en stor difference fra virksomhederne til virksomhed på hvad der opfattes som en god procentrate.

Bliv ringet op