Hvad betyder Markedsandel?

Markedsandel viser, hvor stor en procentdel af det samlede salg i en branche en specifik virksomhed står for. Det er dermed et udtryk for virksomhedens størrelse i forhold til det samlede marked. På denne side kan du blive klogere på, hvad markedsandele er for en størrelse, hvordan de beregnes, og hvordan du kan øge din virksomheds markedsandel.

Beregning af markedsandel

Når man hører om store virksomheder i specifikke brancher, hører man ofte om deres markedsandele. En virksomheds markedsandel viser, hvor stor en del af branchens samlede salg, der stammer fra den specifikke virksomhed.

Når man skal lave en beregning af markedsandel, skal man dermed sammenligne virksomhedens omsætning med den samlede omsætning for branchen. Mere specifikt kan man bruge denne markedsandelsformel til at beregne en virksomheds markedsandel:

Virksomhedens markedsandel = virksomhedens omsætning for en periode / branchens samlede omsætning for samme periode * 100

Lad os tage et eksempel på, hvordan man kan beregne markedsandelen. En virksomhed har omsat for 1.000.000 kr. på et år, mens den samlede omsætning i branchen for året lød på 10.000.000 kr. Virksomheden har dermed en markedsandel for året på:

1.000.000 / 10.000.000 * 100 = 10 %

Virksomheden har altså genereret 10 % af branchens samlede omsætning i løbet af året og ”ejer” dermed en tiendedel af det samlede marked.

Markedsandelens betydning for virksomheder

En virksomheds markedsandel bruges ofte som et af de primære nøgletal, når man skal beskrive virksomhedens størrelse. Når en virksomhed genererer en stor del af det samlede salg i en branche, er der tale om en konkurrencedygtig virksomhed med en stærk position. Den virksomhed, der har den største markedsandel i en branche, kaldes for markedslederen. Markedslederen har en førende position i branchen og vil derfor være et benchmark for andre virksomheder i samme branche.

Markedsandele kan altså være gode at benytte som et beskrivende nøgletal, der giver et godt overblik over den konkurrencemæssige situation i en branche. De viser, både hvem der er markedsleder, hvilke virksomheder der udfordrer markedslederen mest, og hvilke virksomheder der har fundet deres egne små nicher med meget definerede målgrupper.

Udover at være beskrivende kan de også benyttes som et analyserende og evaluerende værktøj og KPI. Ofte vil virksomheder sætte et mål for, hvor stor en markedsandel de ønsker at have på et givet tidspunkt. Det kan f.eks. være et mål om, at virksomheden vil opnå en markedsandel på 10 % inden for de næste 5 år. Dette er meget konkret, og virksomheden kan løbende følge udviklingen i deres markedsandel og evaluere, om de er på rette kurs.

Når man sætter sig mål for en bestemt markedsandel på et specifikt tidspunkt, kan man også bruge nøgletallet til f.eks. at evaluere virksomhedens markedsføringsstrategi. En god markedsføringsstrategi bør føre til flere kunder, øget omsætning og dermed også en højere markedsandel. Man kan med fordel sammenligne virksomhedens markedsandel i slutningen af året med markedsandelen ved årets begyndelse for at evaluere markedsføringsstrategien. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, kan man begynde at overveje nye tiltag såsom en ny content marketing-strategi.

Er det vigtigt at opnå en høj markedsandel?

Både nyopstartede og veletablerede virksomheder har ofte en specifik målsætning for, hvilken markedsandel de gerne vil opnå. En højere markedsandel vil alt andet end lige altid være at foretrække, da det betyder flere kunder, større bevidsthed om ens brand og gode muligheder for fremtidig vækst.

Man bør dog ikke sikre sig en høj markedsandel for enhver pris. En virksomhed kan f.eks. opnå en høj markedsandel ved at sænke priserne på deres produkter så meget, at de opererer med tab. Selvom omsætningen og markedsandelen kan stige, kan virksomhedens overskud blive påvirket negativt. Det er altså vigtigt, at man ikke ser sig blind på markedsandele og anser det som det eneste succeskriterie for virksomheden.

I brancher, der er præget af høj vækst, kan markedsandelen eksempelvis være mindre vigtig at holde øje med. Hvis branchens samlede omsætning stiger år for år, og virksomheden fastholder en konstant markedsandel, vil virksomhedens omsætning også stige hvert år. Derfor vil der ikke være samme pres på virksomheder i disse brancher i forhold til at tage større markedsandele.

Bliv ringet op