Hvad betyder Mission?

Mission er et begreb, der refererer til den kernefunktion, din virksomhed har. Man kan nærmest sige, at missionen har til formål at klarlægge, hvad det er, der retfærdiggør virksomhedens eksistens og hensigt på markedet.

Kan din mission svare på de følgende spørgsmål, er du godt på vej mod at udvikle en klar strategi og identitet:

  • Hvad er det, virksomheden laver?
  • Hvordan kommer virksomheden frem til sine resultater?
  • Hvem er det, virksomheden henvender sig til og yder for?
  • Hvordan adskiller virksomheden sig fra sine konkurrenter?

Forståelsen af begrebet er vigtig, fordi det guider og former virksomhedens beslutninger og strategi i forhold til berettigelsen på markedet og i forholdet til kunder og målgruppe.

Vigtigheden af en god mission

Lad os dykke ned i, hvad begrebet består af for at få en bedre forståelse for, hvorfor det er vigtigt at få klarlagt, hvad det er din virksomhed sigter imod.

Formål og værdier

I marketing starter en mission med at gøre det klart, hvad virksomhedens formål er. Hvilken rolle ønsker virksomheden at have i verden? Som marketingbureau kunne missionen for eksempel være at udbrede kendskabet til bestemte typer virksomheders særlige produkter eller servicer, som på anden vis ikke ville se ret meget af dagens lys. Har marketingbureaet eksempelvis bæredygtighed som en kerneværdi, kunne en del af missionsbeskrivelsen være, at marketingen for kunder skal ses i bæredygtighedens ånd.

Formålet med de handlinger og beslutninger, en virksomhed foretager, er ofte bundet op på de kerneværdier, der er formuleret, og som skal ses som den røde tråd, virksomheden gerne vil være kendt for.

Differentiering og konkurrencefordel

Medmindre din virksomhed har monopol på et marked, er det en vigtig del af missionen at finde ud af, hvordan du differentierer dig fra dine konkurrenter. Når virksomhedens mission er klart tegnet op, kan virksomheden lægge fokus på at finde ud af, hvordan den adskiller sig på markedet. Et godt spørgsmål i den forbindelse kunne være et eller flere af de følgende:

  1. Hvilke særlige produkter eller servicer kan vi tilbyde?
  2. Hvilket særligt behov udfylder vi på markedet?
  3. Hvilke unikke tilgange og/eller værdier kan vi levere?

Begrebet bliver dermed et vigtigt værktøj til at skabe en konkurrencefordel og skabe en stærkere position og tilstedeværelse på markedet.

Målgruppe og målrettet kommunikation

Begrebet kan hjælpe med at finde ud af, hvem virksomhedens primære målgruppe er eller bør være. Hvad er målgruppens behov og ønsker, og hvordan kan du som virksomhed imødekomme disse?

Ved at have defineret din mission klart kan du begynde at målrette din kommunikation, så den appellerer og henvender sig mere direkte til for eksempel en særlig demografi. Det er ikke kun med til at skabe en mere effektiv markedsføring, det er også med til at skabe en større awareness om din virksomhed og dit brand, da dine værdier får lettere ved at skinne igennem.

Missionen er virksomhedens langsigtede retning

Vi vil afslutningsvis komme med en opfordring til at undgå en faldgrube, vi desværre ser alt for tit. En mission er nemlig ikke kun en god oneliner skrevet på et banner, en T-shirt til det årlige idrætsstævne eller måtten i virksomhedens reception. Nej, det er en handleplan, der optimalt set bør fungere som rød tråd og rettesnor for handlinger, beslutninger og tankegange på tværs af alle niveauer i firmaet.

Hvis dét lykkes, kan det være et springbræt for at sikre tilstedeværelsen i målgruppens bevidsthed og position på markedet. Det er med andre ord afgørende for at sikre en sund og succesfuld forretning, at missionen kortlægges og arbejdes henimod.

Forskellen på vision og mission

Vision og mission er to centrale begreber i enhver virksomheds strategiske retning, men de tjener forskellige formål. Missionen fokuserer på at definere, hvad virksomheden gør, hvordan den gør det, og hvem den betjener. Det er virksomhedens kernefunktion og hjælper med at guide daglige beslutninger og handlinger.

På den anden side handler visionen om at skabe en inspirerende og langsigtet retning. Den beskriver, hvor virksomheden ønsker at være i fremtiden og hvilken indflydelse den ønsker at have på verden. Visionen handler om at besvare spørgsmål som, “Hvordan ønsker vi at påvirke verden?” og “Hvad er vores overordnede drøm for virksomheden?”

Selvom vision og mission er forskellige, bør de arbejde i sammenhæng. Missionen beskriver de praktiske skridt til at opnå visionen, og sammen skaber de en strategisk ramme, der guider virksomheden mod succes og opfyldelse af dens langsigtede mål.

Bliv ringet op