Hvad betyder Markedsføringsstrategi?

En markedsføringsstrategi er en overordnet plan for, hvordan du promoverer og gør opmærksom på din virksomhed med formålet at skabe større opmærksomhed og tiltrække nye kunder. En sådan strategi kan tage mange forskellige former og skal tage højde for en række parametre.

Hvad er det overordnede mål med strategien, hvor stort skal budgettet være, og hvilke kanaler skal man benytte til at markedsføre virksomheden? Det er bare nogle af de spørgsmål, man som virksomhed skal stille sig selv. I dette indlæg ser vi nærmere på de mange forskellige aspekter, der kan være relevante for en virksomheds markedsføringsstrategi.

Markedsføringsstrategi vs. markedsføringsplan – hvad er forskellen?

Inden for marketing bruges en lang række begreber, og det er ikke altid, at folk har helt styr på forskellen mellem lignende fagtermer. Nogle taler om en markedsføringsstrategi og en markedsføringsplan som synonymer, men der er faktisk en forskel mellem begreberne.

Begrebet markedsføringsstrategi bruges om den overordnede plan for markedsføringen i en virksomhed. Det handler altså om at vælge, hvilken retning og kurs virksomhedens markedsføring generelt skal tage, og derfor er der tale om et meget bredtfavnende begreb.

En markedsføringsplan er en mere konkret handlingsplan, som fastlægger, hvilke specifikke tiltag der skal tages for at markedsføre virksomheden i praksis. Her er der altså fokus på at lægge en konkret plan for, hvad der skal ske i den næste periode i forhold til markedsføringsaktiviteter i virksomheden.

Markedsføringsstrategier – sådan kommer man godt i gang

At udarbejde en solid og velovervejet markedsføringsstrategi for sin virksomhed kræver en masse forarbejde, og der skal sættes tid og ressourcer af til at lave den nødvendige research, der skal til. Så hvordan kommer man bedst i gang med at udarbejde sådan en strategi for sin virksomhed?

Først og fremmest handler det om at sætte konkrete og realistiske mål for markedsføringen af virksomheden. Det kan være mål om virksomhedens kendskabsgrad, antal kunder, omsætning eller konvertering af kunder. Sørg for, at målene både er målbare, konkrete, realistiske og tidsbegrænsede. Det kan f.eks. være et mål om, at konverteringsraten på virksomhedens hjemmeside skal være på tre % ved årets udgang.

Dernæst er det vigtigt at foretage dybdegående markedsanalyser, så du danner dig et overblik over markedet lige nu. Hvordan ser konkurrencesituationen ud? Hvem er de primære konkurrenter, og hvordan ser deres markedsføringsstrategi ud? Og er branchen generelt i vækst eller i nedgang?

Når du har et overblik over markedet, er det selvfølgelig essentielt, at du også får styr på din målgruppe. Hvem henvender dine produkter og ydelser sig til? Vær grundig i din segmenteringsproces, så du kender din målgruppe. Kun når du kender din målgruppe, kan du lave markedsføringsstrategier med succes.

Enhver god markedsføringsstrategi er baseret på en grundig forståelse for virksomhedens USP’er (Unique Selling Points). Formuler virksomhedens USP’er, som adskiller jer fra konkurrenterne, og brug dem som basis for en god markedsføring af virksomheden.

Endelig er det selvfølgelig vigtigt at få styr på en mere konkret markedsføringsplan, som fastlægger, hvilke kanaler der skal gøres brug af, hvor stort budgettet skal være, og hvilke konkrete tiltag der skal benyttes. Husk også at overveje, hvilke KPI’er som kan bruges til at evaluere succesen af strategien og de konkrete tiltag.

Digital markedsføringsstrategi

I langt de fleste brancher er det i dag blevet essentielt at have en digital markedsføringsstrategi, som fokuserer på, hvordan virksomheden kan markedsføre sig på nettet. En online markedsføringsstrategi er ikke anderledes end en mere traditionel udgave af strategien, men fokuserer selvfølgelig på den digitale del af markedsføringen.

Et centralt aspekt af dette er at udarbejde en markedsføringsstrategi for sociale medier. Sociale medier er blevet en vigtig kanal for mange virksomheder i deres markedsføring i dag, og derfor er det altafgørende, at man tager stilling til virksomhedens strategi på disse medier.

Markedsføring B2B

Gælder der særlige omstændigheder inden for markedsføring B2B? At markedsføre sin virksomhed til andre virksomheder vil altid kræve andre tiltag og redskaber i forhold til B2C-markedsføring. Derfor er det vigtigt, at man både udarbejder en markedsføringsplan for B2B og B2C, hvis man opererer på begge markeder.

Overordnet set er processen for udarbejdelse af markedsføringsstrategien dog den samme som beskrevet ovenfor. Det handler igen om at sætte sig nogle mål, undersøge markedet og konkurrencesituationen, segmentere sine kunder og at få styr på, hvad der adskiller virksomheden fra konkurrenterne.

Den mere konkrete markedsføringsplan kan være vidt forskellig, når det gælder markedsføring B2B i forhold til B2C. Det er derfor vigtigt, at man tager stilling til begge markeder, når man udarbejder en samlet strategi for sin virksomhed.

Bliv ringet op