Hvad betyder Fokusgruppeinterview?

Et fokusgruppeinterview er en måde, hvorpå en virksomhed har mulighed for at interviewe flere mennesker på samme tid. Ved at interviewe en fokusgruppe kan flere mennesker komme til orde, blive inspireret af andres svar eller få udfordret, hvad de ellers har af meninger og holdninger til et emne eller et produkt.

Der er ikke nogen faste regler for, hvor mange mennesker en fokusgruppe må eller skal bestå af, men for overblikkets skyld, og for at alle kan få ordet inden for rimelig tid, ender antallet af mennesker i gruppen ofte på 6-10 personer. Foruden fokusgruppen vil der i forsamlingen også være en person, der stiller relevante spørgsmål og sørger for, at alle med noget på hjerte bliver hørt, og at der bliver holdt en rød tråd hele vejen igennem.

Det gør nemlig, at resultatet bliver så informativt som muligt, og at det er muligt at gå videre fra fokusgruppeinterviewet til mere konkrete tiltag. I marketingsammenhæng bruges interview af en fokusgruppe ofte til at få en idé om, hvad folk synes om en bestemt type produkt, herunder for eksempel en særlig service.

Hvad kan man bruge fokusgruppeinterview til?

Når man har fået input fra sin fokusgruppe, har man ofte en mere klar idé om, hvorvidt man er på vej i den rigtige retning, eller om man bør justere eller skrotte sin plan. Det kan særligt være brugbart, hvis man har planer om at præsentere verden for en helt ny produktlinje, eller hvis ens produkt eller service af forskellige årsager er nødt til at ændre sin nuværende form.

Det er værd at bemærke, at fokusgruppeinterview også bruges som metode på højere læreanstalter, hvor forskere ud fra deres spørgsmål gerne vil have svar på forskellige aspekter inden for eksempelvis politik, kultur eller psykologi. Her kan spørgsmålene i højere grad end i marketing være sløret, så de interviewede ikke ved, hvad resultaterne skal bruges til. Denne øvelse er lidt sværere at udføre i marketingsammenhæng, hvis man gerne vil have de deltagende til at tale om et specifikt produkt.

Det er derfor vigtigt, at du på forhånd designer dine spørgsmål, så du kan holde styr på, hvad fokusgruppen taler om. Det er også helt op til dig at bestemme, hvor meget de deltagende på forhånd skal vide. Ved de for eksempel, at du repræsenterer et bestemt firma, og at du gerne vil lancere et bestemt produkt? Eller skal de interviewede tro, at du kommer fra et andet sted, og skal de præsenteres for en social situation og tale om, hvad de forventer af denne? Når du holder styr på, hvad fokusgruppen taler om, får du også svar, som du i højere grad kan arbejde videre med.

Det er aldrig i orden at lyve for deltagerne, men du behøver ikke at præsentere dem for hele din strategi. Har du for eksempel en fødevare, som du overvejer at markedsføre, kunne du præsentere en særlig social situation, hvor fødevaren diskret bliver præsenteret som en del af en hyggelig stund/familieaften/date eller noget helt andet. Har du et stykke IT-software, som du gerne vil udvikle, kunne du præsentere dine deltagere i fokusgruppeinterviewet for en situation, hvor de taler om deres udfordringer og forventninger, når de færdes foran en computerskærm.

Det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvad du kan stille af spørgsmål og scenarier, men igen vil vi påpege, at du bør holde en rød tråd, så du får mest muligt ud af dine resultater.

Hvad gør fokusgruppeinterview brugbare?

Som vi også indledte indlægget med, kan denne interviewmetode bruges til at få svar fra flere mennesker på samme tid. Selvom de fleste gerne vil give individuelle svar, kommer vi ikke udenom, at vi bliver påvirket af den verden, vi lever i. Når din fokusgruppe derfor svarer på en bestemt måde, opstår der kvalitative data, som du kan bruge til at sige noget om, hvad folk uden for fokusgruppen måske også ville være kommet frem til. Og så begynder du at få en idé om, hvad markedet har brug for.

Fokusgruppeinterviews er altså en måde, hvorpå man kan komme lidt tættere på folk og forstå deres behov, udfordringer og oplevelser på et dybere niveau. Det kan især være vigtigt, så du ikke poster penge i et projekt, som majoriteten af mennesker ikke har interesse i eller behov for. Det sparer dig ikke kun penge, men kan lægge en dæmper på spild af tid og frustrationer.

Bliv ringet op